Telefon do kabinetu:
546 419 275
Zástupci žákovského parlamentu:
Konečný Tomáš, Adolf Tomáš
Třídní kniha:
Brustmannová Adéla, Rosa de Pauli Aneta
Služba:
Novosád Daniela, Harašta Vilém
 

Plán na listopad

22. 11. – Veletrh středních škol
26. 11. – Turnaj v házené dívek a chlapců
29. 11. – rozsvěcení vánočního stromu, 15:00

 

 

 

Veletrh středních škol Brno

Vážení rodiče, naše škola nabízí žákům 9. ročníku v pátek 22. listopadu možnost účasti na veletrhu středních škol v Brně s názvem Festival vzdělávání 2019. Prezentovat se zde budou střední školy a odborná učiliště našeho regionu. V ceně 60 Kč je započtena doprava autobusem a vstupenka. Po celou dobu trvání akce je zajištěn pedagogický dozor. Přihlášky podrobné informace podává Mgr. Dana Špidlíková 

Kapacita je omezena počtem míst v autobuse.
Proto neváhejte a doneste co nejdříve 60 Kč!

 

Anglické představení

Anglické divadelní představení – připravujeme pro žáky 8. a 9. ročníku
Dne 13. prosince v 10.00 v Buranteatru, Kounicova 22, Brno

Shakespeare – ROMEO A JULIE

Nejslavnější příběh  tragické lásky Julie Kapuletové a Romea Monteka dojímá diváky již  od doby svého vzniku.  Stal se námětem k tvorbě  a inspirací pro generace umělců, filozofů a mnoha dalších.

Cena vstupenky je 70,- Kč, jízdné autobusem (s čekací dobou) je 100,- Kč. Odjezd z Ivančic od Besedního domu v 8.15. Představení trvá cca hodinu. Po představení procházka centrem Brna na vánoční trhy s možností nákupu dárků a občerstvení. Návrat ve 13.30.

170,- Kč je nutno spolu s přihláškou odevzdat do 2. 12. 2019

 

Předvánoční Vídeň

V pátek 6. prosince 2019 pořádá naše škola ve spolupráci s CK Čebus Brno zájezd do předvánoční Vídně. Nasajete vánoční atmosféra zámku Schönbrunn, prohlédnete si historické centrum Vídně, kde si můžete nakoupit dárečky pro své blízké nebo tradiční občerstvení. Cestou se můžete vykoupat v aquaparku Laa an der Thaya.

Podrobnosti naleznete zde

 

 

Sbíráme kaštany a žaludy pro naše zvířátka v lese

Milí žáci,
lesní zvířátka čeká opět mrazivá zima,  proto vás prosí o pomoc.

Zapojte se do sběru kaštanů a žaludů a nasbírané plody přineste do školy. Odtud pak budou odvezeny do hájovny. Zvířátka si na nich v zimě určitě ráda pochutnají.

 

 

Rozpis odpolední výuky

                                         Pč                        Vv                                     

LISTOPAD                 26.                              19.

PROSINEC                  10.                             3., 17.

LEDEN                         7., 21.                        14., 28.

 

 

Laboratorní práce v chemii

Osmáci si dnes v hodině chemie prakticky vyzkoušeli provádění filtrace přes různé filtrační materiály. Sestrojili jednoduchou filtrační aparaturu a filtrovali připravenou směs postupně přes textil, vatu a filtrační papír. Zaznamenávali čas a průběh filtrace a výsledky zapisovali do protokolu.

 

Hromadná doprava 

V poslední hodině fyziky naši žáci porovnávali výhody a nevýhody nasazení autobusů a trolejbusů v hromadné dopravě města Brna. Úkol to nebyl vůbec jednoduchý. Je třeba zohlednit více faktorů, ať už se jedná o účinnosti elektromotoru a spalovacího motoru, náklady na výstavbu trolejového vedení nebo i podíl uhelných elektráren v ČR.

 

Listování – Fake News

Dnes 4. 11. jsme byli na Listování – představení knížky Fake News v kině Réna. Velmi zábavnou formou nám zde představili novou knížku, která se zabývá aktuálním tématem dnešní doby a to „falešnými zprávami“ neboli desinformacemi. Ty se k nám šíří pomocí televize, rádia, internetu. Tímto tématem nás provázeli herci Alan Novotný a Jiří Ressler. Také nám přinesli důkazy o tom, že „fake news“ existovaly už ve starověku, během druhé světové války, zkrátka pořád. Názorně nám ukázali, jak taková dezorientace vzniká.

Anička: „Bylo to hezké. Bavily mě jejich ukázky a hlášky. Celkově měli i dobré téma a bylo to zajímavé.“
Vanessa: „Bylo ta srandovní a líbilo se mi to. Bylo to zajímavé. Bylo dobré, jak zapojili i ostatní.“
Vendula: „Bylo to celkem vtipné. Líbilo se mi to, ale nedozvěděla jsem se moc nových věcí. Pobavilo mě jejich vtipné vyprávění. Někdy bych na to šla znovu.“
Filip: „Líbilo se mi to, bylo to zábavné. Nejvíce se mi líbilo, když tam mluvil německy. Moc se mi líbila tichá pošta.“
Adam: „Představení bylo velice komické a stručné. Bylo též založené na tom, aby nalákala čtenáře k jejímu přečtení. Moc se mi to líbilo a těším se na další.“
Kačka: „Bylo to zajímavé a vtipné. měli to pěkně přichystané. ta knížka a celé to divadlo se mi moc líbilo. Knížka měla hezký design.

 

 

Moji blízcí 

V Aj žáci tvořili projekt v minulém čase o lidech, kteří byli nebo jsou v našem životě důležití. Mnozí si vybrali svoje babičky a dědečky a popisovali jejich život a  události v něm. Pro některé byli zajímavější slavní lidé – umělci z různých oborů. Nakonec žáci svoje výtvory prezentovali před ostatními. Všem se jejich díla povedla.

 

Kamarád nebo film?

Ve čtvrtek máme s 8. B vždy dvě hodiny českého jazyka po sobě. Ne náhodně jsme si tento den zvolili pro prezentaci našich mluvních cvičení. Žáci měli na výběr ze dvou témat – Můj oblíbený film/seriál a Můj kamarád/kamarádka. Každý si vybral to, co mu lépe vyhovovalo. Délka mluvního cvičení se v 8. ročníku pohybuje mezi 2 – 3 minutami. Všechny žáky musím moc pochválit, neboť si svá mluvní cvičení dobře promysleli, volili spisovná slova a zbytečně je neopakovali. Není totiž úplně jednoduché předstoupit před své spolužáky, zpaměti jim mluvní cvičení říci, mluvit dostatečně nahlas a srozumitelně, aby i ti v posledních lavicích porozuměli. Mnozí svá slova podpořili dokonce i fotkami či prezentacemi.

 

Den otevřených dveří 2019

V pátek 18. 10. a v sobotu 19. 10. se na naší škole konal Den otevřených dveří. V pátek se mohli podívat návštěvníci do hodin, kde se právě učilo. V sobotu pak mohli projít celou školu, podívat se na všechny naše učebny a vyzkoušet si některé z našich pomůcek, které v hodinách používáme.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli jak na výzdobě naší třídy, tak na přichystání učebny matematiky. Samozřejmě, že musím také poděkovat pomocníkům, kteří provázeli naší třídou = učebnou matematiky, učebnou přírodopisu a chemie a v také průvodkyním na 1. stupni.  Děkuji všem, byli jste perfektní.

 

 

Legiovlak v Ivančicích

V říjnu si připomínáme již 101. výročí vzniku samostatného Československa. Při této příležitosti jsme vzpomněli také 100. výročí vzniku čsl. legií a navštívili Legiovlak, který přijel za námi do Ivančic. Velké vlakové nádraží přivítalo v týdnu od 15. do 20. října 2019 historické repliky vagonů našich legionářů, kteří statečně bojovali za samostatnost naší republiky nejen v Rusku. Vlak se stal tehdy na mnoho měsíců jejich druhým domovem. Ve vagonech spali, jedli, nakupovali, spravovali rozbité nástroje, šili si uniformy, ale také z nich bojovali. Všechny vagony byly původní, vybaveny originálními věcmi. Výstava v muzeu na kolech nás zaujala, průvodci v dobových uniformách velmi zajímavě a zasvěceně vyprávěli o čsl. vojácích. Návštěva Legiovlaku byla moc zajímavá a poučná, všem se moc líbila.

 

 

Vladimír Menšík – 90 let

V pondělí 7. října jsme si v hodině OSV připomněli pomocí prezentace 90. výročí narození našeho slavného rodáka, herce a vypravěče Vladimíra Menšíka. Připomněli jsme si jeho život a dílo. V den jeho narozenin jsme se šli podívat do kina na film Což takhle dát si špenát, kde ztvárnil jednu z hlavních rolí.

 

Naše projekty z Evropského dne jazyků

 

Evropský den jazyků

Ve čtvrtek 26. 9. se slavil po celé Evropě Evropský den jazyků. I my jsme nezůstali pozadu. V pátek jsme se připojili k tomuto dni, kdy si připomínáme rozdílnost všech národů v Evropě a zároveň jak k sobě máme všichni blízko.
Projektový den začal netradičně. Do naší třídy zavítal Paulo ze Španělska, který nám představil svoji zemi, její zvyky, národní a kulturní bohatství. Paulo nám vše vyprávěl v anglickém jazyce, což byla dobrá příležitost, ověřit si svoje znalosti angličtiny. Následovalo představení 12 evropských jazyků pomocí ukázek z různých pohádek v původním jazyce. Našim hlavním úkolem bylo vybrat si některou z pohádkových postav a představit ji na plakátech. Pro nedostatek času budeme plakáty dodělávat ještě další hodiny.

 

Učíme se číslovky – один, два,три,четыре,пять…….

 

 

Výstava Alfonse Muchy neznámý

Dne 24. 9. jsme se v hodině občanské výchovy zúčastnili výstavy ivančického rodáka a malíře Alfonse Muchy. Na výstavě jsme viděli originální obrazy a titulní stránky časopisů. Dozvěděli jsme se plno zajímavých věcí  o jeho životě a o jeho cestách do zahraničí. Rozdělili jsme se do skupin a dostali jsme „badatelský list“, ve kterém jsme odpovídali na otázky o jeho životě a jeho dílech.

Třída 8.B

 

Návštěva pojízdné dílny FABLABU

V úterý 17. 9. navštívili žáci pojízdnou dílnu FABLABU – speciálně upravený návěs, vybavený laserovou řezačkou, 3D tiskárnami, robotickým ramenem a dalšími pro mnohé futuristickými přístroji. Návěs  přijel už v pondělí na náměstí do Ivančic. Fablab nabízí i možnost zúčastnit se odpoledních workshopů, kde si děti mohou nechat třeba potisknout tričko vlastním obrázkem nebo vyfrézovat obrázek do dřevěné desky.

Anička: „Líbila se mi 3D tiskárna a určitě bych chtěla si to jednou vyzkoušet. Zaujal mě stroj na potisknutí triček. Celkově se mi to líbilo a bylo to zajímavé. Kdybychom měli čas si to vyzkoušet, tak bych si to i zkusila. Bylo to pěkné.“

Dan: „Dost se mi to líbilo, protože bylo jiné než ostatní výstavy. Nejvíce se mi líbili 3D tiskárny. Také se mi líbilo, že nás pozvali na workshop.“

Vanessa: „Ta výstava se mi moc líbila. Opravdu mě zaujala ta 3D tiskárna. Zajímavý byl i ten kooperativní robot. Vůbec jsem nevěděla, že ti roboti balí i některé potraviny.“

Štěpán: “ Nejvíc se mi líbily 3D tiskárny a pak ty přístroje na kterých se dá něco tisknout na tričko. Robotická ruka byla taky zajímavá. Dost mě mrzelo že si nic nemůžu vytisknout v 3D tiskárně. Prohlídka se mi celkově líbila.“

 

 

Sbíráme starý papír

Od 2. 9. 2019 sbíráme starý papír. Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7 a nahlaste třídní učitelce přinesené množství papíru.

Děkujeme