Telefon do kabinetu:
546 419 274
Konzultační hodiny každé prví pondělí v měsíci od 14 - 15.00 nebo po telefonické domluvě kdykoliv.
09. 06. 2019

KRÁSNÉ PRÁZDNINY

Milé děti a milí rodiče,
přeji vám všem krásné prázdniny, užijte si sluníčka, koupání, odpočiňte si, načerpejte nové síly a budu se na vás těšit v pondělí 2. září 2019.

Vaše třídní učitelka D. Špidlíková

Image result for prázdniny

 

28. 06. 2019

Pomůcky do 8. třídy

Český jazyk:  1x linkovaný velký sešit formátu A5 (č. 564) (školní sešit)
1x A4 (č. 444  –  diktáty a kontrolní slohové práce)
2x linkovaný sešit formátu A5 (slohový, literární sešit, domácí úkoly) (č. 544)

Matematika: 1x nelinkovaný sešit A4  č.460  (60 listů)  – školní
Lze pokračovat i ve starých ze 7. tř.
Lepidlo, nůžky, rýsovací pomůcky – úhloměr, kružítko, 2 pravítka (trojúhelník s ryskou)

Anglický jazyk: průsvitka, 1x linkovaný sešit A4 č. 464 (60 listů), lze pokračovat i ve starých ze 7. tř.

Zeměpis: 1x linkovaný sešit A4 č.460 ( 60 listů), školní atlas světa pro domácí přípravy
Lepidlo, nůžky, pastelky

Fyzika: 1 x nelinkovaný sešit A5 č. 560 (60listů)

Dějepis:  1 x linkovaný sešit A4  č. 564  (60 listů)

Přírodopis: 1x linkovaný sešit  A5 č. 464 ( 60 listů)

Chemie: 1 x nelinkovaný sešit A5 č. 540  (40 listů)
1 x nelinkovaný sešit A5 č. 540 na písemky

Informatika: 1 x nelinkovaný sešit A5 č. 540 (40 listů)

Občanská výchova: 1 x linkovaný sešit A5   č.544  (40 listů)

Ruský jazyk: linkovaný sešit A4 č. 444

Německý jazyk: lze pokračovat i ve starých ze 7. tř., jinak linkovaný sešit A4, průsvitka

Hudební výchova: notový sešit (možno použít starý, je-li v něm dost místa)

Tělesná výchova: nutná obuv do haly – nesmí být černá  podrážka,
                                   Sportovní obuv na stadion (atletika)

PRACOVNÍ SEŠITY:  vše zaplaceno

MAT:  60 Kč, D   :   74 Kč, AJ   :  Project  3 – 285 Kč, F     : 89 Kč, Celkem: 508 Kč  

Seznam pomůcek do výtvarné výchovy pro 8. ročník :

Žáci si zakoupí sami a budou nosit do hodin Vv dle požadavků vyučující:

Nůžky, lepidlo na dřevo (Herkules), voskové pastely, černou tuš, štětce – plochý, kulatý  č.8 a č. 3, fólii na pracovní stůl, vodovky, tempery, pracovní tričko, černý fix 2 ks ( tenký a silný), pastely

Výtvarná výchova není ovšem pouze o malbě a kresbě, existuje řada výtvarných technik, pro které jsou potřebné další pomůcky ( např. vosk, barvy na sklo a keramiku, sádra, akrylátové barvy, lepidlo na dekupáž, lak D3, strukturovaná pasta na obrázky a rámečky). Není však třeba, aby každý žák tyto pomůcky kupoval sám. Na začátku školního roku bude proto od každého žáka vybrána částka 80 Kč, ze které vyučující pořídí pomůcky na nákladnější výtvarné techniky a současně zakoupí výkresy, skicáky a barevné papíry pro všechny žáky. Na nákup pomůcek využijí po dohodě s ředitelkou školy také část výtěžku ze sběru bylin, šípků a papíru.

I v příštím školním roce se bude vybírat poplatek 50,- / pololetí na papíry a náplně do kopírky nebo mohou žáci přinést 1 balík papíru/ pololetí, toaletní papír a papírové kapesníky.  Děkujeme.