Po několika letech branný den na naší škole probíhal za krásného a slunečného počasí. Hned v 8 hodin jsme prověřili žáčky 1. stupně evakuačním poplachem. Zvládli ho na jedničku. O něco později jsme vyzkoušeli i žáky 2. stupně, jak jsou připraveni na možné nebezpečí, které by vedlo k rychlému opuštění školní budovy. Celá škola se ihned po poplachu vydala do parku na Réně. Tam probíhal branný závod a branné aktivity. S branným závodem nám pomohlo SVČ Ivančice. Žáci devátých tříd a 8. A si zase pro své mladší spolužáky připravili branné aktivity.   Na 9 stanovištích se osmáci a deváťáci vžili do role učitelů, ale i poradců svých mladších spolužáků. Jedním z úkolů bylo uložit spolužáka do stabilizované polohy, ošetřit mu zlomenou nohu nebo ruku. Na dalším stanovišti bylo raněného naložit na nosítka a přenést na krátkou vzdálenost. Pokud by nosítka nebyla k dispozici, poradili si žáci i s přenosem raněného jedním nebo dvěma zachránci. Hlídky si zabalili i evakuační zavazadlo, zavolali telefonem pro zraněného pomoc. Pokud si nejmladší s něčím nevěděli rady a nezískali plný počet bodů, pak tu byli starší spolužáci, kteří jim dokázali poradit a vše je naučit. Jako bonus si starší spolužáci připravili i střelbu z airsoftových zbraní. Úkoly společně zvládli malí i velcí. Zase jsme o něco  lépe připraveni na krizové situace, které mohou v životě nastat.

Děkuji všem žákům devátých tříd a 8. A za krásné branné dopoledne, které nemělo chybu. Byli jste perfektní.

Dana Kuczmanová