Dne 20. 3. 2017 proběhl na všech školách Jihomoravského kraje Matematický klokan. Jeho termín byl posunut z důvodu konání jarních prázdnin. Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Letošní ročník byl na naší škole zadán žákům 2. – 9. ročníku. Čekala na ně série matematických a logických úloh. Tyto úkoly byly děleny do 3 úrovní podle obtížnosti. Za nejlehčí dostávali soutěžící 3 body za nejtěžší pak 5 bodů. Za chybné odpovědi se vždy odečítal jeden bod. Žáci nemohli používat kalkulačky ani žádnou literaturu, vše tedy bylo pouze na jejich vědomostech a logickém uvažování. Počty bodů všech soutěžících se odesílají a je možné své výsledky porovnat na internetových stránkách. A jak se našim žáčkům – „klokanům“ – dařilo? Kdo patřil mezi nejlepší řešitele na naší škole?

Cvrček

Jméno a příjmení Třída Počet bodů
Adéla Nováková 3. třída 78
Tereza Veithová 3. třída 61
Tereza Tesařová 3. třída 54

Klokánek

Jméno a příjmení Třída Počet bodů
Adam Žalud 5. třída 118
Vojta Knotek 5. třída 112
Gábina Havlová 4. A 94

Benjamín

Jméno a příjmení Třída Počet bodů
Terezie Sladká 6.B 80
Tereza Loucká 6.B 72
Dominik Veleba 7.A 72
Hana Rusková 7.A 71
Budil Matěj 6.C 69
Gábina Valdová 7.A 67
Martin Procházka 7.A 66
Daniela Loucká 6.B 63
Petr Čech 6.B 62
Jasmine Eckert 7.A 62
Duranová Eva 6. A 62

Kadet

Jméno a příjmení Třída Počet bodů
Barbora Pevná 9. A 76
Jan Žalud 9. B 67
Patrik Štork 9. B 58
Jakub Stískal 8. A 55
Josef Kulaš 9. B 52
Lukáš Drápal 9. A 52
Hana Loucká 9. A 52
Natálie Hovorková 8. B 50
Natálie Svobodová 9. B 50
Adéla Procházková 9. A 50