Dreimal über Liebe

Ve středu 29. března se skupina žáků, kteří si jako druhý cizí jazyk zvolili němčinu, vypravila do Brna na divadelní představení v německém jazyce. Přes počáteční pochybnosti, zda budou cizímu jazyku rozumět, zavládl v hledišti klid. Všichni se soustředili na zdramatizované mluvené slovo a také na příběh lásky, který k divákům promlouval z jeviště. Protože  se jednalo o tři známé pohádky Hanse Christiana Andersena, byl samotný děj divákům znám. Mohli se tak soustředit na jazyk samotný. I když celým představením provázel rodilý mluvčí a populární německý herec Max Mauer, žáci sem tam pochytili známé slovíčko, jednoduchou větu nebo frázi.

Kateřina Novotná

„Divadlo bylo super, hlavně ty krátký písničky, kterým se dalo rozumět víc než mluvnému projevu.“

Erik Haičman, 9.B

 

„Německé divadlo bylo velmi poučné. I přes to, že jsem všemu nerozuměla, děj jsem pochopila. Byla to dobrá zkušenost slyšet mluvit rodilého mluvčího. Jsem ráda, že jsem jela.“

Bára Pevná, 9.A

„Divadlo bylo skvělé, nejlepší bylo, že k nám mluvil rodilý Němec, tak jsme alespoň slyšeli pravou německou mluvu.“

Patrik Štork, 9.B

„Ve středu jsme jeli do divadla, které bylo v Brně. Byly to tři pohádky od Andersena. Prováděl jimi německý herec a hrál k tomu na kytaru. Rozuměl jsem polovině vystoupení. Moc se mi to líbilo. Doufám, že pojedu i příští rok.“

Jakub Stískal, 8.A

„Byl to příběh o třech pohádkách o lásce. Bylo to pěkné.“

Natka Hovorková, 8.B