V pondělí 5. 12. 2016 jsme na naší škole oslavili svátek sv. Mikuláše. Žáci 9. ročníku se už v průběhu předešlého týdne pečlivě na tuto akci připravovali. Vytvářeli pekelné a andělské kostýmy, připravovali si vystoupení ve třídě. Děti, které na Mikuláše čekaly, byly už od rána netrpělivé. Nejdříve se Mikuláš, všichni čerti a andělé vydali na 1. stupeň.  Někteří menší žáčci se báli, ale nakonec vždy odvážně zarecitovali hezkou básničku nebo zazpívali koledu. Hodné děti Mikuláš chválil, zlobivé pokáral a udělil nějaký menší trest – dřepy, kliky, skákání v pytli, básničku. Všichni žáci dostali sladkou odměnu – mandarinku, lízátko a čokoládovou figurku Mikuláše.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem deváťákům, kteří se této akce zhostili na jedničku s hvězdičkou.

M. Lenertová a K. Novotná