Volba střední školy je životním okamžikem každého člověka. Pedagogové ZŠ V. Menšíka si toto plně uvědomují, a proto zajišťují pro žáky 8. a 9. ročníků akce pomáhající s touto volbou. Žáci školy pravidelně navštěvují Veletrh středních škol v Brně. Pro rodiče a žáky 9. ročníků jsou připravovány informační schůzky. Portfolio služeb žákům nejvyšších ročníků již 9. rokem doplňuje burza SŠ AMOS.

AMOS se stal již tradiční akci v mikroregionu Ivančicko. Žákům z okolních škol je umožněna bezplatná přeprava do Ivančic a vstup na celou akci. Letošní ročník se konal ve čtvrtek 20. října 2016 a nabídka prezentací středních škol, byla opět pestrá. Ve škole se prezentoval rekordní počet středních škol, celkem přijelo více než 50 vystupujících. Žákům se představili zástupci nejen místních středních škol – Gymnázia J. Blahoslava v Ivančicích a SŠ dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov s odloučeným pracovištěm v Ivančicích, ale i dalších středních škol z Brněnska a z Třebíče. K vidění byli moravskokrumlovští umělečtí kováři přímo v akci, nabídky studia odborných předmětů a oborů různého zaměření, ale hlavně jsme touto akcí zajistili vycházejícím žákům a jejich rodičům nejaktuálnější informace o studiu, o přijímacím řízení a možnostech dalšího uplatnění. Zastoupeny byly školy s různým zaměřením – gymnázia, informatika a výpočetní technika, služby, lékařství, potravinářství, obchod, stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství, zahradnictví i chemie. Každá škola měla předem určenou třídu i s technickými požadavky pro svou prezentaci.

Letošní ročník burzy SŠ AMOS navštívilo 220 žáků 8. a 9. ročníků a ohlasy byly pouze pozitivní. Věříme, že touto akcí pomáháme všem vycházejícím žákům a jejich rodičům v důležitém rozhodnutí, které se týká jejich profesní budoucnosti. Přejeme šťastný výběr a následnou spokojenost s volbou střední školy!

Mgr. Pavel Procházka