Třídní učitelka:
Mgr. Dana Špidlíková
Telefon do kabinetu:
546 419 274
E-mail:
spidlikova.d@zsvm.cz
 

Adaptační pobyt – INFORMACE

Adaptační pobyt proběhne 20. a 21. 9. 2021

Sraz: v pondělí i úterý v 7. 45 před školou

Konec akce v pondělí v 15.00 a v úterý ve 12. 30.  Vrátíme se opět ke škole, kde bude rozchod.

S sebou: svačinu, pití, oblečení a obuv na pobyt venku, přezůvky do místnosti, psací potřeby

 

Doučování

Pro 6. ročníky nabízíme na naší škole doučování:
českého jazyka – Mgr. Jitka Štorková
matematiky – Mgr. Pavel Švehlík
anglického 
jazyka – Mgr. Dana Špidlíková

Doučování je zadarmo, ale je nutné do něj pravidelně docházet. Pokud budete chtít doučování navštěvovat, musíte vyplnit závaznou přihlášku. Jestliže nebude moci do doučování přijít, musíte donést omluvenku od rodičů.

Doučování bude probíhat 1 x 14 dní český jazyk, který se bude střídat 1 x 14 dní s matematikou nebo angličtinou od 14:00 – 14:45 hod. 

 

16. 09. 2021

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 27. září 2021

ředitelské volno.

 

Plán na září

23. 9. – Evropský den jazyků
27. 9. – Ředitelské volno
28. 9. – Státní svátek Den české státnosti

 

 

Evropský den jazyků

V týdnu od 20. do 24. září 2021 na naší škole oslavíme Evropský den jazyků.
Proběhne v hodinách cizích jazyků na téma Olympijské hry v Tokiu.

 

 

Pracovní činnosti rozpis
(skupina č. 1 – PSLT Kuczmanová D., skupina č. 2 – vaření Šafránková K.)
skupiny jsou rozdělené stejně jako skupiny v angličtině

                              skupina č. 1                 skupina č. 2

ZÁŘÍ                         29.                                          22.

      ŘÍJEN                           13.                                          6., 20.

LISTOPAD                   3., 24.                                   10.

     PROSINEC                   8.                                           1., 15.

        LEDEN                          5., 19.                                   12., 26.

 

 

Třída plna Picassů…

Dnešní hodinu výtvarné výchovy jsme strávili u řeky na Réně. Tématem naší hodiny byla volná tvorba, takže každý si mohl namalovat, co chtěl. Žáci se pustili do díla s velkým elánem a dvě vyučovací hodiny uběhly jako voda. Počasí nám přálo, takže jsme si nepřipadali ani jako ve vyučování. Prostě Škola hrou… 

 

OSV – naše první snídaně

V dnešní hodině OSV jsme si opravdu pochutnali. Měli jsme totiž naši první snídaňovou hodinu. Palačinky s nutelou nebo marmeládou nás nastartovaly do pracovního dne. 😆

 

Návštěva v SVČ Horizont

Dnešní slunné dopoledne jsme strávili v SVČ Horizont v Ivančicích. Konal se zde Den otevřených dveří a my se měli možnost seznámit se se všemi aktivitami, které centrum nabízí. Vyzkoušeli jsme si práci v keramické dílně, v mediálním studiu, dřevařské dílně a různé venkovní aktivity.

 

Do školy i ze školy s úsměvem… 😆 

 

Seznamování

V pátek nám přálo počasí, tak jsme se šli seznamovat na školní zahradu.

 

 

Naši oslavenci

 

 

To jsme MY – 6. A

Tak dnes jsme se všichni společně poprvé setkali v naší nové třídě a poté jsme se vydali na obhlídku školy.

31. 08. 2021

Sběr šípků

Šípky sbírejte červené, tvrdé a bez stopek. Přinesené plody odevzdejte v přízemí školy a množství nahlaste tř. učiteli/ce.

Sběr končí dne 8. 10. 2021

31. 08. 2021

Sběr papíru

Od 1. 9. 2021 opět sbíráme starý papír. Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

Děkujeme
 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2021 (25. ročník)
Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha

Kytičky pro rok 2021:

Barva stužky: zelená
Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku): 20 Kč

Hlavní téma letošní sbírky:  Nádory ledvin, močového měchýře a prostaty – možnosti prevence

Cíle sbírky:

Preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi.
Za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

E-kytičky (dárcovské SMS):

Posláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777  můžete koupit e-kytičku a podpořit tak Český den proti rakovině. Cena DMS je 30 / 60 / 90 Kč, LPR Praha obdrží 29 / 59 / 89 Kč. Pomáhat nám můžete také pravidelně každý měsíc odesláním  DMS TRV KVET 30 nebo DMS TRV KVET 60 nebo DMS KVET 90.

Více informací o e-kytičkách najdete na www.cdpr.cz/dms.

Předem děkujeme za podporu!

Číslo sbírkového účtu:

Na sbírkový účet Českého dne proti rakovině  65 000 65 / 0300 je možné přispívat až do konce listopadu 2021.
Celoročně můžete podpořit projekty Ligy proti rakovině příspěvkem na běžný účet 8888 88 8888/0300.

Za každý příspěvek předem děkujeme!

 

Informace k zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude v naší škole dle nařízení MŠMT provedeno plošné preventivní testování žáků v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech v září 2021.

Testování nepodstupují žáci, kteří splňují tyto podmínky:
– 14 dnů po plně dokončeném očkování
– po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dnů od prvního pozitivního testu)
– při doložení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě (PCR ne starší 7 dnů, Ag test ne starší 72 hodin)

Pokud žák screeningové testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj výše uvedená výjimka z testování, bude se moci prezenční výuky účastnit za těchto podmínek:
– použití respirátoru po celou dobu pobytu ve škole
– nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat
– s dalšími podmínkami vzdělávání vás na vaši žádost konkrétně seznámí třídní učitelé

Testování žáků od 1. do 9. září 2021:
Žáci 2. – 9. ročníku budou testováni 1., 6. a 9. září 2021, vždy v první vyučovací hodině.

Bude-li test žáka negativní, účastní se prezenční výuky.
Bude-li test žáka pozitivní, odchází s pedagogickým pracovníkem do samostatné místnosti a škola neprodleně kontaktuje zákonné zástupce, aby si dítě ihned vyzvedli.
Pokud dítě nebude v den testování přítomno testování z důvodu omluvené absence, bude testováno ihned po příchodu do školy. Testování žáků bude probíhat vždy pod dohledem pedagogů.
Škola bude otevřená od 7.30 hodin, děti vstupují do budovy tak, jak jsou zvyklé.

Žáci budou nosit ve společných prostorech školy ochranu nosu a úst – chirurgickou roušku; když jsou usazeni, roušku mít nemusí.

Škola bude zajišťovat základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví – dezinfekce rukou při vstupu do budovy, časté a intenzivní větrání učeben, úklid a dezinfekce hygienických zařízení vícekrát denně apod.

Zákonným zástupcům žáků a dalším osobám bude vstup do školy omezen.

 

Lenka Vokurková                                                                                                                                V Ivančicích, dne 25. srpna 2021