Třídní učitelka:
Mgr. Dana Špidlíková
Telefon do kabinetu:
546 419 274
E-mail:
spidlikova.d@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Sam T. a Kiki
Třídní kniha:
Květiny - Martin

Plán na říjen

Plán na říjen

 1. 10. 2023 – Žákovský parlament 14.00
  8. – 14. 10. 2023 – logická olympiáda, 2. stupeň
  9. 10. 2023 – Den V. Menšíka
  13. 10. 2023 – Den otevřených dveří 8. 00 – 16. 00
  19. 10. 2023 – Finanční gramotnost projektová výuka
  19. 10. 2023 – AMOS – burza středních škol
  26. – 27. 10. 2023 – Podzimní prázdniny
Zákaz průchodu kolem ZUŠ

Zákaz průchodu kolem ZUŠ

Připomínám všem žákům, že až do odvolání platí ZÁKAZ PRŮCHODU

k budově 1. stupně a do školní jídelny přes ZUŠ!

Hrozí nebezpečí úrazu!!!

Škola za bezpečí žáků mimo areál nezodpovídá. 

Děkuji za pochopení D. Špidlíková

Odpolední výuka

Odpolední výuka – rozpis

 

Středa Pč (Špidlíková D.), Vv (Procházková L.)

                                        Pč                               Vv

ŘÍJEN                          4., 18.                       11., 25.

LISTOPAD               1., 15., 29.                   8., 22.

PROSINEC                   13.                            6., 20.

LEDEN                         3., 17.                        10., 24.

Netradiční focení

Netradiční focení

Ve čtvrtek k nám do školy přišel pan Fiala a proběhlo netradiční focení pomocí dronu. 

Perspektiva ve výtvarné výchově

Perspektiva ve výtvarné výchově

Výtvarná výchova hraje roli ve vývoji uměleckého smýšlení a schopností žáků. Jedním z fascinujících témat, která lze v rámci tohoto předmětu prozkoumat, je perspektiva. Klasické metody perspektivy zahrnují lineární a atmosférickou perspektivu, ale město v kruhu otevírá dveře k netradičním a zábavným experimentům, které si vyzkoušeli žáci VIII. A v odpoledním vyučování dne 20. 9. 2023. Žáci se tak museli nad vnímáním světa zamyslet trochu jinak, než byli zvyklí a opravdu se jim to vydařilo.

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
Srovnání ČR s Evropou

Srovnání ČR s Evropou

V zeměpise se začínáme učit o Evropě. Na začátek jsme si zkusili srovnat Českou republiku s jinými evropskými státy podle různých hledisek, třeba v hustotě zalidnění, délce školní docházky nebo v životní úrovni. Ve dvojici jsme si vybrali libovolný evropský stát a pomocí aplikace atlas.mapy.cz jsme zapisovali zjištěné údaje. Na konci hodiny jsme pak výsledky porovnali a mohli jsme si tak ověřit, v čem v Evropě vynikáme a v čem zase tolik ne.

 

Jaký - jaká jsem

Jaký – jaká jsem

V páteční hodině občanské výchovy jsme tvořili samostatnou práci na téma Jaký – jaká jsem. Jako předlohu jsme zvolili naše jméno a pak už se jen hodnotili…

Hodina němčiny

Hodina němčiny

V dnešní hodině němčiny jsme si zopakovali prostřednictvím hry ŠIBENICE slovní zásobu na téma Moje rodina a časování pravidelných sloves.

Poradna pro rodiny

Poradna pro rodiny

 

Sběr papíru

Sběr papíru

Od 5. 9. 2023 opět sbíráme starý papír.

 Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

Děkujeme