Třídní učitelka:
Mgr. Dana Špidlíková
Telefon do kabinetu:
546 419 274
E-mail:
spidlikova.d@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Sam T. a Kiki
Služba:
Květiny - Martin

Plán na březen

Plán na březen

25. – 27. 3. Ukliďme Česko – dle rozpisu
27. 3. Projektový den – čtenářská gramotnost 1.,2. hodina podle rozvrhu,  3. – 5. hodina projektová výuka, konec 12. 35
28. 3. Zelený čtvrtek – velikonoční prázdniny 
29. 3. Velký pátek – svátek
1. 4. – Velikonoční pondělí

Opakování na testík ze zeměpisu

Opakování na testík ze zeměpisu

Před testem z povrchu České republiky jsme si toto učivo důkladně procvičili různými. Napsali jsme si test nanečisto, využili jsme online cvičení na portálu umimeto.org a na závěr hodiny jsme si zkusili kvíz v Kahootu. Nejlepší řešitelé kvízu byli odměněni malou jedničkou.

 

Občanská výchova - finance

Občanská výchova – finance

V dnešní hodině občanské výchovy jsme začali probírat téma finance. Nejdříve jsme se seznámili s českou měnou, dále jsme spočítali, finanční obnos v naší třídě a udělali si plán, co bychom za tyto peníze mohli koupit. 

 

Vybíráme

Vybíráme

Na 2. poletí školního roku, prosím, přineste:

100 Kč na kopírování nebo balík papírů

4 ks papírových utěrek

4 ks toaletního papíru

1 balík papírových kapesníků

Děkuji

Vzdělávací program - HUSITSTVÍ

Vzdělávací program – HUSITSTVÍ

Agentura Pernštejni si pro nás připravila na pondělí 26. února 2024 vzdělávací program na téma husitství. Na začátku  jsme se seznámili s rytířem ve zbroji, husitským jezdcem a pěším bojovníkem polních obcí. Pak následovalo poučení o taktice feudálního vojska a vysvětlení, co vedlo husity k zavedení nových zbraní.  Někteří žáci si dokonce zahráli na posádku válečného vozu. Na závěr  “bojovníci” předvedli ukázky boje a šermu s různými typy zbraní a vše zakončili poučením, že boj a válčení je krajní řešení, nejlépe je vždy vyřešit spor diplomaticky, mírovou cestou.

Abstraktní vyjádření

Abstraktní vyjádření

Abstraktní tvorba může být inspirativním a rozvíjejícím procesem pro žáky osmých tříd. Žáci ve středu 21. 2. 2024 začali tím, že zkoumali různé umělecké techniky a přístupy, které jim umožnily vyjádřit myšlenky a emoce bez konkrétního zobrazení objektů.
Mohli experimentovat s různými materiály, jako jsou barvy, textury a tvary, aby vytvořili zajímavé a jedinečné kompozice. Při tvorbě reflektovali své výtvarné vyjádření, co by měla jejich práce vyvolávat a co může představovat pro diváka.
Doufám, že abstraktní tvorba poskytla žákům prostor pro seberealizaci a prozkoumání jejich vlastního uměleckého postoje.

Divadelní představení Matka

Divadelní představení Matka

V pondělí 19. února se žáci osmých a devátých ročníků vydali do Brna na divadelní představení Matka z pera Karla Čapka, ten tuto činoherní inscenaci napsal v roce 1938 jako varování před vzestupem nacismu a ohrožení demokracie v Evropě. Inspiračním podnětem byla, jak Čapek sám uvedl, fotografie španělské ženy klečící nad mrtvolou svého syna, který padl v občanské válce. Tu otiskly v roce 1937 Lidové noviny. Příběh ženy, která ztratila ve válce své blízké a brání svému nejmladšímu synovi, aby odešel se zbraní v ruce bránit ohroženou vlast, měl premiéru v únoru roku 1938 ve Stavovském divadle. Čapek o Matce prohlásil, že je to „hra krutá a jaksi senzační“, ale že aktuálním námětem sledoval probudit svědomí diváků. 
 Je až neuvěřitelné, že tato divadelní hra má na hřbetě již osmdesát pět let! Jak je stále aktuální, jak skvěle dokázal Karel Čapek vystihnout myšlenkové pochody mužů a žen. Žen matek… Co je jí po válce, ona ji nevyvolala, k čemu je dobré stále se za něčím hnát? Opravdu má hrdinství cenu lidského života? Oplakáváte hrdinu, četla v dopise od generála, když padl její muž,… A pak Ondřej, první syn, obětoval se v boji s malárií, poté Jiří, toužil letět výš a výš,… Dvojčata Petr a Kornel padli v občanské válce, kdy každý stál na jiné straně barikády. A tak Dolores zbývá jen jediný syn, Tony. Odmítá ho pustit, on je přece slabý, nemá rád zbraně, byl tak malý, když se narodil,… Ale po vyhroceném boji mu sama dává zbraň do ruky a říká: „Jdi…“

Neskutečně silný příběh, který byl ještě úžasněji zahrán. Děkujeme!

Celé představení jsme měli obohaceni o dva doprovodné programy. Ještě před začátkem se nás ujal asistent režiséra a přiblížil nám, proč Karel Čapek napsal tuto hru a také proč on – muž psal o ženě – matce.

A po skončení celé inscenace jsme se sešli se čtyřmi herci, se čtyřmi syny, kteří nám představili na celou hru svůj vlastní názor. A ze svého pohledu vysvětli, jak oni chápou některé scény.

Ale také nás seznámili s tím, co obnáší práce v divadle, jak probíhá první čtená zkouška, a jaký je progres od premiéry k dalším reprízám. My jsme měli možnost zhlédnout již třicátou třetí. Jak se jim vžívalo do rolí? A co vlastně tyto mladé herce přivedlo k jejich profesi? Toužili již odmala stát na divadelních prknech? A jak pojmout představení, aby zaujalo i dnešní diváky, dnešní mládež? Všechny otázky, které žáci položili, byly zodpovězeny a my jsme nejen za vstřícnost, ochotu, ale především za skvělou hru moc rádi.

Hodina angličtiny

Hodina angličtiny

Ve čtvrteční hodině angličtiny nás navštívila naše spolužačka Míša, která studuje v Anglii. Využili jsme jejích znalosti cizího jazyka a poprosili jsme Míšu o prezentaci o městě, kde bydlí.

Indonésie - sopečná odysea

Indonésie – sopečná odysea

V pondělí 12. února jsme se zúčastnili promítání výukového programu projektu “Svět kolem nás”. S jedenáctým dílem programu jsme se podívali do země, která je tvořena více než 17 tisíci ostrovy. Do Indonésie, rozprostírající se jako smaragdové drahokamy kolem rovníku v oblasti Asie a Oceánie.
Indonésie je neskutečně rozmanitá země. Na každém ostrově se setkáme s jinými kulturami, zvyky, jazyky, lidmi a jejich způsobem života.
Společně jsme si prošli největší ostrovy, nahlédli do kultury Mentawajů, Dajaků, s pokorou jsme sledovali  pohřební rituál Torajů. Smlouvali jsme na živelném plovoucím trhu v Banjarmasinu, nechali jsme se strhnout rytmem balijského tance kecak, rozjímali jsme v hinduistických chrámech. Vydali jsme se do kráteru sopky, ukázali si,  jaké jsou následky sopečné exploze. Společně jsme pátrali po orangutanech a našli jsme i největší květinu na světě raflésii.

Více informací najdete na stránkách projektu: http://www.svetkolemnas.cz/popis-programu/indonesie/

 

Doučování z českého jazyka

Doučování z českého jazyka

Od čtvrtka 12. října začíná doučování českého jazyka.
Doučování bude probíhat každý čtvrtek od 13.30 do 14.30 v učebně 6. A.