Třídní učitelka:
Mgr. Michaela Lenertová
Telefon do kabinetu:
546 419 275
E-mail:
lenertova.m@zsvm.cz

 

Plán na prosinec

1 .12. – Dějepisná olympiáda, vybraní žáci
1. 12. – Rozsvěcení vánočního stromu
4. 12. – Žákovský parlament, 8.00
5. 12. – Školou chodí Mikuláš, od 10.00
7. 12. – Odborník v naší škole – technolog, geolog
8. 12. – Vánoční Vídeň, přihlášení žáci
18. 12. – Anglické divadelní představení, Zkrocení zlé ženy, přihlášení žáci
22. 12. – Filmové představení, kino Réna, 70 Kč, 8.00  – Barbie. 10.00 – Vánoční besídky
25. 12. – 2. 1.Vánoční prázdniny
3. 1. – Zahájení výuky

 

Rozsvěcení vánočního stromu

 

Sbírka “Krabice od bot” je opět tady

 

Odborníci v naší škole

 

Rozpis odpoledního vyučování

 

Vv

LISTOPAD 

29. 

 

PROSINEC

13.     

6., 20.

LEDEN 

3., 17.     

10., 24.

 

         

 

Doučování z českého jazyka

Od čtvrtka 12. října začíná doučování českého jazyka.
Doučování bude probíhat každý čtvrtek od 13.30 do 14.30 v učebně 6. A.

 

 

Cvičíme

Žákyně v hodině tělesné výchovy hrály variace honiček, šplh a bumbac Ball.

 

Od okupace ke svobodě – projektový den

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 proběhl na naší škole projektový den “Od okupace ke svobodě”. Úvodu se ujali zástupci nejstarších žáků školy, v tandemové výuce okomentovali připravené prezentace. Vysvětlovali mladším spolužákům události spojené s nástupem komunismu, dobu sovětské okupace, ale hlavně dobu normalizace, kterou ukončila až sametová revoluce. Kdo byl pozorný, hravě vyřešil historický kvíz a zopakoval si milníky českých dějin. Pořad Davida Uličníka Dialogy s Krylem, zakomponovaný do programu dne, měl velký ohlas, v kině Réna si škola zazpívala Krylovy známé, ale i méně známé písničky. Poté se žáci ve třídě zamysleli nad životy lidí v době normalizace, posoudili, jak cenzura kultury ovlivnila osudy dvou známých zpěvaček Heleny Vondráčkové a Marty Kubišové.

 

Učíme se skládat vzorečky

Ve středeční hodině matematiky jsme se učili skládat vzorečky pro objem a povrch hranolů s různými podstavami. Všem to šlo pěkně od ruky. Všechny moc chválím. 

 

Získáváme kondičku

V hodinách tělesné výchovy jsme zdokonalovali svoji “fyzičku” pomocí kondičních cvičení na rozvoj síly jako příprava na akrobacii, nácvik šplhu o tyči a vybíjená.