Třídní učitelka:
Mgr. Michaela Lenertová
Telefon do kabinetu:
546 419 275
E-mail:
lenertova.m@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Jelínek Jakub, Sedláková Viktorie
Služba:
Rychlíková Sabina, Barthová Veronika
 

Plán na září

23. 9. – Evropský den jazyků
27. 9.Ředitelské volno
28. 9. Státní svátek Den české státnosti
29. 9.
– Květinový den – den proti rakovině

 

Doučování češtiny, matematiky a angličtiny

Pro 6. ročníky nabízíme na naší škole doučování:
českého jazyka – Mgr. Jitka Štorková
matematiky – Mgr. Pavel Švehlík
anglického
jazyka – Mgr. Dana Špidlíková
Doučování je zadarmo, ale je nutné do něj pravidelně docházet. Pokud budete chtít doučování navštěvovat, musíte vyplnit závažnou přihlášku. Jestliže nebude moci do doučování přijít, musíte donést omluvenku od rodičů.

Doučování bude probíhat 1 x 14 dní český jazyk, který se bude střídat 1 x 14 dní s matematikou nebo angličtinou od 14:00 – 14:45 hod. 

Termíny:

Český jazyk:     20.9. , 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12.

Matematika, anglický jazyk:    4. 10., 18. 10., 1. 11., 15.11., 29.11., 13. 12.

 

Pracovní činnosti – 1. pololetí – vaření / PSLT

skupina č. 1 – vaření Dvořáková I.
skupina č. 2 – PSLT Kuczmanová D.

                                skupina č. 1                      skupina č. 2

ZÁŘÍ                            15., 29.                                   22.

ŘÍJEN                          13.                                          6., 20.

LISTOPAD                  3., 24.                                   10.

PROSINEC                  8.                                           1., 15.

LEDEN                         5., 19.                                    12., 26.

 

 

Tak to je ona – nová pohodová třída 6.B 😎 

 

Adaptační pobyt

V pondělí 6. září vyrazila třída 6.B na adaptační pobyt do SVČ v Ivančicích. Našim cílem bylo vzájemné seznámení a stmelení kolektivu. Nejprve jsme hráli hru na poznávání našich jmen, abychom se všichni navzájem poznali. Po svačině jsme vyrazili ven, kde jsme zkoušeli hry na spolupráci – házení míčku se jmény, protahování obručí, přesouvání po kobercích, zjišťování vlastností našich spolužáků. Pak jsme dostali výborný oběd a vrhli jsme se na další hry, které po nás vyžadovali velkou spolupráci. Některým se to dařilo lépe, jiným hůře. Každopádně zábavy bylo dost.

Další den jsme po cestě potkali „světlušky“ z naší školy, které prodávali různé předměty, výtěžek z této sbírky půjde na pomoc nevidomým. Nakupování nás trošku zdrželo, ale vše jsme dohnali. Zahráli jsme si opět hru, ale tentokrát byla o tom, jak jsme se zatím poznali. Dále jsme hráli hru s vajíčkem, která se všem náramně povedla. Náš pobyt na SVČ jsme zakončili krátkým fotbálkem.

Myslím, že se mnou budou všichni souhlasit, když řeknu, že se nám seznamování moc všem líbilo.

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
 

Informace k zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/22

Vážení rodiče,

na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude v naší škole dle nařízení MŠMT provedeno plošné preventivní testování žáků v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech v září 2021.

Testování nepodstupují žáci, kteří splňují tyto podmínky:

 • 14 dnů po plně dokončeném očkování;
 • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dnů od prvního pozitivního testu);
 • při doložení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě (PCR ne starší 7 dnů, Ag test ne starší 72 hodin).

Pokud žák screeningové testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj výše uvedená výjimka z testování, bude se moci prezenční výuky účastnit za těchto podmínek:

 • použití respirátoru po celou dobu pobytu ve škole;
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat;
 • s dalšími podmínkami vzdělávání vás na vaši žádost konkrétně seznámí třídní učitelé.

Testování žáků od 1. do 9. září 2021:

 • Žáci 2. – 9. ročníku budou testováni 1., 6. a 9. září 2021, vždy v první vyučovací hodině.
 • Žáci přípravné třídy a 1. třídy budou testováni 2., 6. a 9. září 2021, vždy v první vyučovací hodině a testování se může zúčastnit jeden zákonný zástupce.
 • Bude-li test žáka negativní, účastní se prezenční výuky.

Bude-li test žáka pozitivní, odchází s pedagogickým pracovníkem do samostatné místnosti a škola neprodleně kontaktuje zákonné zástupce, aby si dítě ihned vyzvedli.

 • Pokud dítě nebude v den testování přítomno testování z důvodu omluvené absence, bude testováno ihned po příchodu do školy. Testování žáků bude probíhat vždy pod dohledem pedagogů.
 • Škola bude otevřená od 7.30 hodin, děti vstupují do budovy tak, jak jsou zvyklé.
 • Žáci budou nosit ve společných prostorech školy ochranu nosu a úst – chirurgickou roušku; kdy jsou usazeni, roušku mít nemusí.
 • Škola bude zajišťovat základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví – dezinfekce rukou při vstupu do budovy, časté a intenzivní větrání učeben, úklid a dezinfekce hygienických zařízení vícekrát denně apod.
 • Zákonným zástupcům žáků a dalším osobám bude vstup do školy omezen.

 

Lenka Vokurková

V Ivančicích, dne 25. srpna 2021

 

Školní jídelna informuje:

Zahájení stravování: 2. 9. 2021

Přihlašování stravování:

a) stávající strávníci zůstává čip, stejný variabilní symbol pro platby, stejné přihlašovací údaje do internetových objednávek, vyplní přihlášku na tento školní rok ke stažení www.sjivancice.cz v odrážce DOKUMENTY, stačí vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat a poslat na e-mail info@sjivancice.cz nebo osobně na výdejnu nebo na Brněnku.

b) noví strávníci:

 1. Vyplní přihlášku, na přihlášce vyznačte datum od kdy se budete stravovat a zda máte zájem o obědy, důležité je vyplnit i školu, kterou dítě navštěvuje a třídu.
 2. Paní stravenkářka Vám přidělí VS pro platby bankou. Je nutné, aby platba probíhala nejpozději do 20.dne předchozího měsíce (září výjimka – lze zaplatit i začátkem září, než se bude dítě stravovat). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, dětí.  Dále je potřeba čip (lze zakoupit ve školní jídelně za 110,- Kč – je to záloha, která se na konci stravování vrací proti funkčnímu čipu). U studentů Gymnázia lze využít místo čipu také  ISIC kartu (je nutné ji přinést a zaevidovat do stravovacího systému).
 3. Dostanete přihlašovací údaje na internetové objednávky stravy.

Zájemci o dietní stravování ( určeno diagnózou lékaře – nutné dodat potvrzení praktického dětského lékaře) se domlouvají na stravování individuálně. Poskytujeme bezlepkovou dietu, vyloučení alergenů, šetřící dietu a diabetologickou dietu.

Ceny stravného:

Obědy:

do 6 let                      24Kč
7- 10 let                     27 Kč
11- 14 let                   29 Kč
15 a starší                  30 Kč
Cizí strávníci, učitelé        75,- Kč

Rozhodující pro zařazení do věkových skupin je dosažení věku pro jednotlivou kategorii v období školního roku tj. od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. Tzn. pokud dítěti bude 7, 11 nebo 15 let 31. 8. 2022 nebo dříve, je zařazeno do této kategorie již v září. Je to určeno vyhláškou o školním stravování.

KDE JE MOŽNÉ VYŘÍDIT:

Brněnka: vchod ze zahrady od Gymnázia od 23.8. každý den od 6.30 h do 15.00 h

1. 9. 2021 od 9.30 do 11.30 h. ve výdejně Komenského nán. vchod ze dvora ZŠ V. Menšíka

Kontakty:  546 451 133, 602 464 809, info@sjivancice.cz, reditelka@sjivancice.cz

Přihláška ke stravování je také k dispozici ke stažení zde

 

Sběr šípků začíná….

Šípky sbírejte červené, tvrdé a bez stopek. Přinesené plody odevzdejte v přízemí školy a množství nahlaste tř. učitelce.

Sběr končí dne 8. 10. 2021

 

Sběr papíru

Od 1. 9. 2021 opět sbíráme starý papír. Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7 a množství nahlaste třídní učitelce.

Děkujeme