Třídní učitel:
Mgr. Pavel Švehlík
Telefon do kabinetu:
546 419 275
E-mail:
svehlik.p@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Klára Doležalová, Adéla Kroutilová
Třídní kniha:
Klára Doležalová, Nikol Kusslová
28. 05. 2019

Plán na červen

18. 6. Exkurze na Letiště Brno
19. 6. Exkurze do brněnského podzemí
24. – 26. 6. Školní výlet PRUDKÁ
28. 6. Vydávání vysvědčení (9:00)

12. 06. 2019

Ocenění

Ředitelka ZŠ V. Menšíka Ivančice Lenka Vokurková a starosta města Ivančice Milan Buček
v pondělí 17. června 2019 ve 12.00 hod. v obřadní síni MěÚ Ivančice slavnostně ocení žáky,
kteří se ve školním roce 2018/2019 aktivně zasloužili o vynikající reprezentaci naší školy.
Z naší třídy bude oceněna Terka Sladká.

12. 06. 2019

Menšíkův úsměv

Ředitelka školy vyhlašuje hlasování v rámci soutěže Menšíkův úsměv. Soutěž je pro všechny žáky ZŠ V. Menšíka Ivančice. Nemá kategorie věkové ani oborové.
A tak může vyniknout opravdu každý, kdo ve školním roce 2018/2019 dokázal něco mimořádného svou pílí, vytrvalostí, ochotou, obětavostí, talentem, pomocí druhému, houževnatostí nebo snahou něčeho dosáhnout.
Jedinec nebo kolektiv žáků. Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne závěr školního roku.

Uzávěrka hlasování je 21. 6. 2019 ve 14.00
Hlasovat můžete zde
21. 05. 2019

Organizace posledních 2 červnových týdnů

17. 6. výuka dle rozvrhu (konec ve 12:35)
18. 6. exkurze na Letiště Brno
(sraz v 8:00 na hlavním vlakovém nádraží v Ivančicích, rozchod na stejném místě po příjezdu ve 12:41)
19.6. exkurze do brněnského podzemí
(sraz v 8:00 na hlavním vlakovém nádraží v Ivančicích, rozchod na stejném místě po příjezdu ve 12:41)
20. 6. odevzdávání učebnic
21.6. přebírání učebnic do 9.ročníku
24. – 26. 6. školní výlet Prudká
(sraz v 7:35 na hlavním vlakovém nádraží v Ivančicích, rozchod na stejném místě po příjezdu ve 12:41)
27.6. výlet na Stříbský mlýn (konec výuky ve 12:35)
28. 6. vydávání vysvědčení (v 9:00)

13. 05. 2019

INFORMACE K VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU – Poznáváme Prahu II.

Termín:         11.-13.9.2019

Místo:            Praha

Ubytování:    Klub Amfora Praha

Strava:            snídaně

Doprava:       7:11 odjezd z vlakového nádraží v Ivančicích, v Praze MHD, návrat v 18:47 do Ivančic

Sraz:               11.9. v 7:00 na vlakovém nádraží v Ivančicích

Přihlášení:     Přihlaste se osobně v SVČ Ivančice nebo přes rodinný účet na stránkách www.svcivancice.cz

Poplatek:       1.400,-Kč
(V ceně je zahrnuta doprava tam i zpět + MHD po Praze, ubytování, snídaně, průvodce, pedagogický dozor) Do 30.6.2019. zaplaťte zálohu 500,- Kč na účet SVČ Ivančice 934911/0100 nebo osobně v SVČ Ivančice a odevzdejte přihlášku v SVČ Ivančice (případně pošlete oskenovanou na recepce@svcivancice.cz). Zbytek doplaťte do 1.9.2019.

Info: Obědy a večeře si žáci hradí sami (možnost stravovat se v českých  restauracích za cca 110,- Kč, ale ze zkušenosti vím, že žáci dávají přednost fast foodům). Dále je nutné počítat s financemi na vstupy. Jedná se o částku maximálně 300,- Kč na osobu. Díky tomu, že se jedná o školní skupinu, jsou vstupy velmi levné (většinou zdarma) a při soukromých návštěvách na tuto částku nebudou žáci nikdy moci dosáhnout.

Program:

PRVNÍ DEN:
Odjezd vlakem z Ivančic v 7:11
Pražský hrad – Jelení příkop, nádvoří, Hradčanské náměstí, chrám sv. Víta, výstava Příběh Pražského hradu, Zlatá ulička, Staré zámecké schody
Památky cestou na Karlův most – Hergetova cihelna, náplavka
Karlův most
Památky cestou na Staroměstské náměstí – Klementinum
Staroměstské náměstí
Celetná a Příčná ulice
Václavské náměstí

DRUHÝ DEN:
Nuselský most, Kongresové centrum
Vyšehrad – vstupní brány, staročeská sousoší, Libušiny lázně, bazilika sv. Petra a Pavla, Slavín
Václavské náměstí – rozchod na oběd
Petřín – rozhledna, bludiště, památník obětem komunismu
Pražské Jezulátko
Valdštejnská zahrada

TŘETÍ DEN:
Museum Karlova mostu
Pražské Benátky – projížďka na Vltavě
Kampa, Sovovy mlýny, Lennonova zeď
Václavské náměstí – rozchod na oběd
Hlavní nádraží – odjezd – příjezd do Ivančic 18:47

18. 12. 2018

Výběr peněz

60 Kč exkurze na brněnské letiště (18. 6.)
130 Kč exkurze do brněnského podzemí
(19. 6.)
750 Kč
 doplatek školního výletu (do 15. června)
508 Kč pracovní sešity do 9. ročníku (Aj, D, F, M)

05. 04. 2019

Exkurze na Letiště Brno

V úterý 18. června pojedeme na exkurzi na letiště do Brna.
Vybírám 60 Kč (doprava + vstupně)

27. 03. 2019

Exkurze do Labyrintu pod Zelným trhem

Ve středu 19. června navštívíme Labyrint pod Zelným trhem.
Vybírám 130 Kč (vstupné + doprava)

18. 02. 2019

Školní výlet

Rekreační středisko Prudká  (http://www.prudka.cz/)  
 24. 6.  – 26. 6. 2019
(začínáme v pondělí obědem a končíme ve středu snídaní)
Cena cca 1 250 Kč  (ubytování, plná penze, doprava vlakem)

Doplatek 750 Kč                    do 15. 6. 2019

31. 05. 2019

Den dětí

V pátek 31. května jsme si projektovým dnem připomněli „Den dětí.“ Nejdříve jsme ve škole hráli sportovní kvíz,  následně zhlédli videa o poskytování první pomoci při různých úrazech. Poté jsme vyrazili na procházku na Rénu (cestou jsme si dali zmrzlinu), kde jsme se občerstvili, zazpívali a zatančili.

31. 05. 2019

Zdraví dětem

Ve čtvrtek 30. května proběhl v naší třídě preventivní program na téma Zdravý životní styl. Program pro žáky trval čtyři vyučovací hodiny a byl rozdělen do dvou bloků – besedy a praktických cvičení. Cílem výuky bylo seznámit žáky se zdravou výživou, alternativní výživou a energetickou hodnotou potravin. Žáci se učili rozlišovat cukry, tuky a bílkoviny v jednotlivých potravinách a přemýšlet, jaký mají pro člověka význam. Velká část přednášky byla věnována rizikovému chování mládeže, poruchám příjmu potravy, rizikům obezity, alergiím, dietám, civilizačním onemocněním a významu pohybu a sportu v našem životě. V praktické části se žáci například seznámili s výpočtem energetického příjmu a výdeje a sepsali nebo nalepili si jednodenní jídelníček. Velmi důležitou součástí přednášky byla diskuze se žáky ke všem probraným tématům.

23. 05. 2019

Opakování, matka moudrosti

Termín ředitelské písemné práce se blíží a my jsme dnes začali s opakováním učiva, kterým jsme se prokousávali celý rok.V dnešní hodině jsme se zaměřili na slovesný vid. Nejprve jsme si připomněli pravidla a poté se žáci rozdělili do malých skupinek. Na okopírovaný pracovní list dle nakreslených obrázků doplňovali chybějící slovesa. Příběh vyprávěl o Lochnesce, která obývá x neobývá vzdálené Skotsko, jezero Loch Ness. Po chvíli přemýšlení a tápání si žáci napsali správná slovesa a určovali slovesný vid. V dalším úkole jsme se seznámili s úslovím – Nosit sovy do Atén. A poté opět u sloves určovali, zda jsou dokonavá nebo nedokonavá.

Malá vsuvka. Víte, co znamená, když se říká nosit sovy do Atén? Je to totéž jako nosit dříví do lesa. Obojí znamená dělat zbytečnou činnost. Sov bylo totiž v řecké metropoli odjakživa plno, takže je tam skutečně nebylo třeba nosit.

17. 05. 2019

Hudební pořad

Naše třída navštívila hudební program o  vývoji hudby, hudebních žánrech a zajímavých hudebních nástrojích. Na závěr produkce  nám hudebník Libor předvedl své kytarové umění.

02. 05. 2019

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Žáci 8. B reprezentovali naši školu v Dopravní soutěži mladých cyklistů, která se již tradičně konala na dětském dopravním hřišti Základní školy v Oslavany. Počasí v ranních hodinách bylo sice nepříznivé, ale nakonec se umoudřilo. Soutěž byla příjemným setkáním dětí z několika okolních škol. Žáci absolvovali písemný test, jízdu zručnosti a jízdu po dopravním hřišti, která věrně simulovala skutečnou situaci v běžném provozu. Děkujeme ZŠ Oslavany a školní družině za vzornou organizaci. Gratulace patří Klárce, Terce S., Adamu L. a Ondru A. za pěkné třetí místo a postup do okresního kola.

25. 04. 2019

Přehlídka dravých ptáků

V úterý 23. dubna jsme se zúčastnili letové ukázky dravých ptáků. Měli jsme možnost pohladit si výra velkého nebo si úplně zblízka prohlédnout kulíška nejmenšího. Výklad byl velmi vtipný i poučný, jen škoda velmi silného větru, který celý program znepříjemňoval.

23. 04. 2019

Den Země

Tak jako každý rok i letos jsme si na naší škole připomněli Den Země, který připadá na 22. dubna. Je to akce zaměřená na propagaci a podporu ekologie a ochrany životního prostředí. Program byl rozdělený do dvou částí. Ta první proběhla v hodině přírodopisu. Žáci pracovali ve skupinkách a věnovali se tématu Les. V pracovním archu plnili nejrůznější úkoly – poznávali živočichy, určovali stromy podle listů, ve skrývačkách hledali lesní organismy, lámali si hlavu s hádankami, kreslili lesní patra a další. Úkoly byly proloženy zajímavými videoukázkami, které byly zdrojem informací pro další zadané úlohy. Samozřejmě nemohl být opomenut aktuální největší problém lesa a tím je kůrovcová kalamita. Mladším žákům se velmi líbilo i vtipně podané Desatero chování v lese.

Na tuto část potom navázal program, který jsme připravili ve spolupráci s vyučujícími z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Brno. Po hodině se v improvizované venkovní učebně střídaly jednotlivé třídy. Žáci se seznámili se vznikem půd, s rostlinami, které na jednotlivých stanovištích rostou, se složením lesa z pohledu zastoupení jednotlivých druhů stromů, s péčí o les. Dozvěděli se, jak je dlouhá cesta od semínka až po vzrostlý strom, co les v současné době ohrožuje a jaké jsou možnosti ochrany lesa. Venku děti jen neseděly a pasivně poslouchaly, ale měli možnost se na spoustu věcí ptát, brát do ruky nejrůznější přírodniny i pomůcky lesníka. Právě tato část zaujala děti určitě nejvíce. Kluci, ale i děvčata si s chutí nasazovali ochrannou přilbu, zkoušeli potěžkat motorovou pilu, měřili tloušťku svého pasu místo stromu, prohlíželi odřezky z různých stromů. Program se i díky velmi pěknému počasí vydařil.

03. 05. 2019

MasterChef Junior Ivančice

Ve středu 17. dubna uspořádala třída 7. B v rámci projektu 100 let společného stravování ve spolupráci se školní jídelnou kuchařskou soutěž s názvem MasterChef Junior Ivančice. Soutěže se zúčastnilo dvanáct tříčlenných družstev ze základních škol našeho regionu. Hlavní částí teoretické části byl test znalostí o gastronomii následovaný poznávání koření a příloh, poznávání ovoce a zeleniny podle chuti. V praktické části pak příprava pokrmu. Hodnotil se i celkový vzhled družstva a spolupráce v týmu.

Jako první družstva absolvovala test znalostí o gastronomii. Poté se dali do praktické části. Připravovali různé pokrmy studené kuchyně. Celé družstvo, nebo jen jeho zástupci, museli jako jeden z úkolů také poznat různé suroviny dle chuti nebo vůně. Úloha to nebyla vždy jednoduchá. Všichni soutěžící se s ní ale vypořádali se ctí. Po dokončení jídel začalo hodnocení porotou. Soutěžící mezi tím vyslechli přednášku úspěšného účastníka soutěže MasterChef Česko Jana Vorla, která byla spojena s ukázkou kuchyňských nožů a autogramiádou.

Kategorie 6. – 8. ročník:

ZŠ Zbýšov (441,5 bodů)
ZŠ V. Menšíka A (439,5 bodů) – Ondra A., Adam L., Radim J.
ZŠ V. Menšíka B (397,5 bodů) – Miloš P., Jarda R., Áďa S.
ZŠ TGM Ivančice B (379,5 bodů)
ZŠ TGM Ivančice A (346 bodů)
GJB Ivančice (334 bodů)

17. 04. 2019

N. Winton – SÍLA LIDSKOSTI

Žáci se prostřednictvím prezentace, pracovního listu a následného promítání dokumentu
SÍLA LIDSKOSTI
seznámili s osobností N. Wintona.

16. 04. 2019

Gratulace

Gratuluji Terce S. za 1. místo ve školním kole Pythagoriády a budeme držet pěsti v okresním kole!

03. 04. 2019

Den ptactva v ZOO Brno

Gratuluji Terce S.Ondrovi A. za 1. místo v soutěži!

28. 03. 2019

Matematický klokan

Dne 22. března proběhl na všech školách v České republice Matematický klokan. Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Letošní ročník byl na naší škole zadán ve 2. – 9. ročníku. Na řešitele čekala série matematických a logických úloh. Tyto úkoly byly děleny do 3 úrovní podle obtížnosti. Za nejlehčí dostávali soutěžící 3 body za nejtěžší pak 5 bodů. Za chybné odpovědi se vždy odečítal jeden bod. Žáci nemohli používat kalkulačky ani žádnou literaturu, vše tedy bylo pouze na jejich vědomostech a logickém uvažování. Počty bodů všech soutěžících se odesílají a je možné své výsledky porovnat na internetových stránkách. A jak se našim žáčkům – „klokanům“ – dařilo? Kdo patřil mezi nejlepší řešitele na naší škole?

V kategorii Kadet obsadila 1. místo s 94  body Terka S.
GRATULUJI!!!

22. 03. 2019

Projektový den čtenářské gramotnosti – MALÝ PRINC

Žáci v rámci projektového dne čtenářské gramotnosti vytvářeli plakáty, ve kterých například dokončovali příběh nebo kreslili komiks na téma MALÝ PRINC
Podívejte se, jak se jim to povedlo:

22. 03. 2019

Ukliďme Česko

Žáci se v hodině tělesné výchovy zapojili do celorepublikové akce „Ukliďme Česko.
Úklid prováděli v parku na Réně.

19. 03. 2019

Projekt DROGY

Žáci v hodinách výtvarné, občanské a osobnostní a sociální výchovy tvořili plakát na téma DROGY.
Jejich práce budou vystaveny v kině Réna.

Podívejte se, jak se jim to povedlo:

19. 03. 2019

Soutěžní úkol RECYKLOHRANÍ

Do soutěže „S rýmy nejsou šprýmy aneb příběhy vysloužilého elektra“ byla z naší školy odeslána práce s názvem „SMUTNÁ SKLÁDKA,“ kterou vytvořily Terka S., Adéla M., Lili N. a Natálie K.
Práce k nahlédnutí zde:

06. 03. 2019

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

29. ledna se v Základní škole v Modřicích uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Tato soutěž umožňuje talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu studiu. Během šedesáti minut řeší žáci různé zapeklitosti mateřského jazyka, pracují se slovy, snaží se pochopit text, vyvozovat z něho závěry. Na začátku slohové části jsou seznámeni se slohovým útvarem, kterému se budou dalších šedesát minut věnovat. V letošním kole měli za úkol zpracovat prozaický text na téma „Co jinde neuvidíte a neuslyšíte.“ Ve velké konkurenci žáků z gymnázií a devátých ročníků se Terka S. z 8. B umístila na krásném 11. místě. Za sebou nechala dvacet šest žáků a od prvního místa ji dělilo pouhých sedm bodů.

Teri, moc gratulujeme!!!

08. 03. 2019

Hodina pracovních činností

V rámci hodin Pč měli tentokrát žáci prezentovat o netradičních povoláních.

10. 03. 2019

S rýmy jsou šprýmy aneb příběhy vysloužilého elektra

Představte si, jak by se na svět díval takový elektrospotřebič. Líbilo by se mu, jak s ním „jeho lidé“ zacházejí, zda ho používají správně a šetrně? A jak se k němu zachovají, když jim doslouží? Dají ho recyklovat, aby mohl znovu sloužit, nebo ho nechají jen tak se někde povalovat a zreznout? V hodinách českého jazyka žáci zapojili svou fantazii a pokusili se vcítit do kůže starého fénu, mobilu, rychlovarné konvice, playstationu a obecně zhodnotili, jak to chodí na černé skládce, kterou vytvořili nezodpovědní lidé. Básničky i povídky, které vznikly, jsou opravdu velmi povedené. Kterou z nich vybrat a poslat do soutěže Recyklohraní aneb Ukliďme si svět? To bude ještě oříšek… Milí osmáci, jste moc šikovní!

Učitelka českého jazyka L. Moresová

 

31. 08. 2018

Sběr papíru

Od 4. 9. 2018 sbíráme starý papír. Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

Děkujeme