V úterý 14. června prvňáci navštívili Městskou knihovnu v Ivančicích za účelem pasování do stavu čtenářského. Celý školní rok pilně trénovali čtení a v tento pro ně slavnostní den měli tuto dovednost prokázat. Za účasti knihovnic, které nás uvítaly v kostýmech princezen Lucky, Katky a královny paní Odutové, malí čtenáři složili slib, který je zavazuje chovat se ke knihám s náležitou úctou.

Zde je jeho znění:

Slib rytíře  řádu čtenářského

Slibuji ve jménu všech krásných knížek, příběhů, pohádek a básniček:
„Budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského.
Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady.
Budu je mít rád.
Budu se k nim chovat opatrně a s úctou!
Tak slibuji!“

Poté měli jednotlivě možnost předvést své čtenářské dovednosti. Každý přečetl krátký úryvek z knížky a následně byl za to pasován na rytíře. Žáci dostali i dárky v podobě malého zápisníčku – knížečky, diplom od krále Oty I., osvědčení a průkazku do knihovny na rok zdarma. Na závěr měli také možnost vypůjčit si svoji první knihu. Za vše knihovnicím velmi děkujeme. Tato akce se nám opravdu moc líbila a zanechala v nás hluboké dojmy.