Ve čtvrtek 2. června proběhla na sportovním stadioně v Oslavanech tradiční Olympiáda školních družin. I my jsme obdrželi pozvání, proto jsme začali trénovat hod, běh, skok do dálky a přesun na kobercových dílech.

Deset nejzdatnějších z nás vytvořilo soutěžní družstvo a mohli jsme se vydat vstříc sportovnímu zápolení.

Letos se soutěžilo v šesti disciplínách. Rychlost a vytrvalost jsme si vyzkoušeli v běhu na 60 m, 300 m a štafetě, přesnou trefu při hodu ringo kroužky na cíl v podobě tří kruhů namalovaných na zemi, orientaci při štafetovém přesunu s kobercovými čtverci. Poslední disciplínou byl skok do dálky, v němž zazářil Francesco Cerminara ze zástupců starších soutěžících. Ten se také postaral o krásné 3. místo ze štafety. V běhu se rovněž překonával benjamínek skupiny Tomášek Křivánek.

Vyvrcholením olympiády bylo sečtení všech dosažených bodů a vyhlášení výsledků.

A jak jsme dopadli? Pohárová místa jsme neobsadili, proto jsme si slíbili, že příští rok ještě více „zabereme“.

1. místo – ŠD při ZŠ Němčice
2. místo – ŠD při ZŠ Neslovice
3. místo – ŠD při ZŠ TGM Ivančice

4. – 6. místo
ŠD při ZŠ V. Menšíka Ivančice
ŠD při ZŠ Oslavany
ŠD při ZŠ Tetčice

Domů jsme si kromě vybojované odměny přivezli spoustu vzpomínek na příjemně strávené odpoledne. A tak nám nezbývá než dodat: „Sláva vítězům, čest poraženým!“

Žáci školní družiny