23. února jsme na I. stupni uspořádali  pěveckou soutěž s názvem Superstar. Sešly se děti z prvního až pátého ročníku.

Všechny účinkující, posluchače a také rodiče přivítala Simonka, žákyně 5. A třídy, která nás celou soutěží provázela. Na závěr sama zazpívala písničku od Ewy Farné „Mám boky jako skříň“ s použitím rekvizit. Byla to taková velmi pěkná tečka za celou soutěží. Jako minulý rok, tak i letos se zpívaly písničky známé i neznámé, ale hlavně všechny veselé, rytmické, dětské i moderní.

Na vyhodnocení si museli všichni soutěžící chvíli počkat, protože to byl velmi nelehký úkol pro porotu, kterou tvořily přítomné paní učitelky. Když byly dopsány připravené diplomy, nastalo očekávané vyhlašování výsledků. A jak to dopadlo?

  1. místo – Anetka Křivánková
  2. místo – Gabriel Konečný
  3. místo – Renatka Vildomcová

Cenu poroty získala za svůj velkolepý výkon Simonka Nešpůrková. Těšíme se příští rok opět na nové hity.

Vyučující I. stupně