Ve druhém únorovém týdnu proběhl ve školní družině již IV. ročník soutěže nazvané Šouparáda.V pěti dovednostních disciplínách si děti vyzkoušely svoji obratnost, rychlost i přesnou trefu. Závodilo se v těchto aktivitách: stavbě komínu z kostek, hodu karet do krabice, chůzi na nášlapech, sběru tvarů dané barvy a hodu do terče. Každý den byl vyhlášen a odměněn nejlepší hráč proběhnuvší aktivity.

Všichni soutěžící se snažili podat co nejlepší výkony, a proto byl součet výsledných bodů velmi vyrovnaný.

Absolutními vítězi Šouparády se stali:
Petřík Halámek, Adrianka Blažková a Klárka Knotková.
Odměnou byly nejen drobné ceny a sladkosti, na kterých si pochutnali i ostatní zúčastnění, ale i spousta legrace, kterou při zápolení všichni prožili.

M. Sojková