Dne 26. 1. 2016 se na naší škole konal 39. ročník matematického klání s názvem Pythagoriáda. Pythagoriáda je matematická soutěž pro žáky pátých až osmých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každé zadání sestává z patnácti příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Aby řešitel byl úspěšný, musí mít 10 a více bodů. Ze školních kol mohou žáci postoupit do okresních, a následně až do krajských kol. Při této soutěži se nepoužívají tabulky ani kalkulačky. V letošním ročníku čekaly na řešitele spíš logické úlohy. Jednalo se o úlohy se slovním zadáním na téma s názvem Toulání jurským světem. I když nikdo se soutěžících nezískal 10 potřebných pro postup do okresního kola, všichni si vyzkoušeli řešit složitější typy úloh.

Nejlepších výsledků dosáhli

Kovář Jakub 5.A 7 bodů
Nešpůrek Patrik 5.B 7 bodů
Židel Michal 5.B 7 bodu

 

Za PK Matematika a její aplikace Mgr. Pavel Procházka