Ve třetím lednovém týdnu jsme se ve školní družině přenesli o více než 3,5 miliónu let zpět do minulosti Země. Ocitli jsme se v pravěku, v době, kdy se na naší planetě proháněli nejrůznější druhy dinosaurů, kde žili první předchůdci člověka.

Objevnou výpravu podnikly čtyři tlupy – Holky z jeskyně, Zabijáci zvířat, Sokoli a Stopaři. Nejprve se všichni stručně seznámili s obdobím pravěku, s dětmi jsme čerpali informace z mnoha knih a encyklopedií, které jsme měli po celý týden k dispozici. Potom už čekala na soutěžící řada úkolů a aktivit, např. malba mamuta, složení pravěkých zkoušek – lovce, stopaře, siláka a bylinkáře, skládání puzzle s dinosaurem podle určité barvy, hod vejcem (víčkem) na cíl, lov mamuta, jeskynní malby (malování do sněhua modelování výjevů ze života pravěkých lidí.

Každý den získala družstva podle dosažených bodů část obrázku. Cílem všech bylo složení fotografie mamuta. To se nakonec podařilo vítězné tlupě Stopařů. Na druhém místě se umístila tlupa Holky z jeskyně a bronzovou příčku si vybojoval tým Zabijáci zvířat. Na cestě do pravěku jsme zažili mnoho legrace, dozvěděli se něco nového o životě našich prapředků a prehistorických živočichů, ale hlavně si uvědomili, jaké máme štěstí, že žijeme právě tady a teď.

Týden uběhl jako voda a my se těšíme na další tematický týden, tentokrát Za pokladem pirátů z Karibiku.

M. Sojková