V minulých letech se ve školní družině staly velmi oblíbené tzv. tematické týdny. I letos se staly součástí ročního plánu naší ŠD. První, z indiánského prostředí, proběhl ve druhém listopadovém týdnu.

Tehdy se prostory  družiny pomyslně proměnily v osadu, kterou obývalo pět kmenů – Orlové, Bílá pírka, Bizoni, Divocí koně a Apačové. Malí indiáni a indiánky se dozvídali o historii, tradicích, obřadech i magii svých dávných předků, v encyklopediích obdivovali lovecké zbraně, masky, oděv, ozdoby i účesy. Každý den čekaly na soutěžící nejrůznější aktivity, k nimž patřily např. výroba čelenky a totemu, malba bizonů, střelba papírovými koulemi na bizony, záchrana papírových ptáčků. Všichni si vyzkoušeli sestavit portrét starého Indiána a pomohli tak zahnat zlého ducha.

Jelikož nám přálo počasí, mohly podniknout indiánské kmeny výpravy do přírody, kde je opět čekaly zajímavé úkoly- lovení zvěře, sběr pírek z náčelnické čelenky, stavba obydlí a zátěžová zkouška.

Vyvrcholením indiánského zápolení bylo vyhlášení vítězných týmů a předání odměn. Nejvíce bodů získal mužský kmen Orlů, na 2. místě se umístili neméně odvážní Bizoni, třetí skončili Apačové a následovali Bílá pírka a Divocí koně.

Kromě prožitků ze soutěžení si děti osvojily pravidla sportovního chování, připomněly si, jak je důležitá ochrana přírody a vyslechly několik moudrých indiánských rad. Na rozloučenou jedna z nich:

„Největším pokladem není zlato, ale moudrost, statečnost, mír a láska”.

HOWGH!!!

M. Sojková