Třídní učitelka:
Bc. Mgr. Jana Požárová
Telefon do kabinetu:
546 419 276
E-mail:
pozarova.j@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Natálie Ivančová, Jan Svoboda
Třídní kniha:
-
Služba:
-
01. 02. 2019

PLÁN NA MĚSÍC ÚNOR

11. – 15. 2. Jarní prázdniny

19. 2. Školní kolo recitační soutěže, 2. stupeň, 14.00

 

04. 02. 2019

ZMĚNA V ROZVRHU

Z organizačních důvodů platí od 2. pololetí změna v rozvrhu:

Středa – 2. vyučovací hodina – Infte (místo OV)

Čtvrtek – 4. vyučovací hodina – OV (místo Infte) ve třídě 6. B

07. 02. 2019

HODINA PČ

V rámci hodin pracovních činností se tentokrát děti věnovaly výrobě výzdoby naší třídy 🙂

04. 02. 2019

JÁNOŠÍK REVISITED

V úterý 29. ledna se žáci sedmých a osmých ročníků vydali do Brna. K autobusu všichni dorazili včas a všem to moc slušelo. Čekalo na ně totiž divadelní představení o zbojnickém hrdinovi Jánošíkovi.

Juraj Jánošík se narodil na Slovensku v obci Terchové, 25. ledna 1688 byl pokřtěn v místním kostelíku. Poté pár let působil v armádě proti Habsburkům. Po propuštění z vojny se vrátil zpět domů. Lidem se nežilo dobře, sužovala je bída a poddanské povinnosti vůči vrchnosti.  Jeho přítel Uhorčík ho přemluvil, aby se přidal ke zbojníkům. Z Jánošíka se brzy stal jejich kapitán. Zbojnickou partu tvořilo přibližně dvacet druhů. Banda okrádala bohaté kupce, faráře, zemany i obchodníky. O kořist se dělili mezi sebou, ovšem zlato a stříbro občas darovali i obyčejným lidem z kraje, často za výměnou za jisté služby. Někteří jim třeba opatřovali potraviny či střelivo. Prsteny rozdávali mladým dívkám a děvečkám, jejich popularita se tak postupně zvyšovala a do party se tak chtěli přidávat další a další mladíci, většinou ale byli odmítáni.

 Jánošík zbojničil od podzimu 1711 do prvních měsíců roku 1713 a právě díky jeho ochotě podělit se o kořist s chudými lidmi vzniklo ono proslavené tvrzení, že „bohatým bral a chudým dával“.
Jánošíka zradil jeho bývalý zbojnický kumpán. Přišlo si pro něho třicet drábů. 16. března 1713 soud rozhodl, že bude pověšen za levý bok. Trest, při kterém odsouzený pomalu umírá, byl vykonán téhož dne.

O skvělém zážitku vypovídají jednoznačné názory žáků:
„Představení bylo velmi povedené. Hodně se mi líbilo.“
„Divadlo se mi líbilo, ale bylo to smutné.“
„Jánošík se mi moc líbil, nejlepší byly ty střelby.“
„Bylo to dobrý, jen tam pořád někdo umíral.“
„Moc se mi to líbilo, povedené, propracované. Hodně hezké.“

 

 

29. 01. 2019

SVĚT KOLEM NÁS

Spolu se žáky jsme se tento rok vypravili s projektem Svět kolem nás na poutavou výpravu do Íránu.

17. 12. 2018

VYBÍRÁME

Od ledna budeme vybírat 140 Kč na pracovní sešity do NJ.

Dále také 50 Kč na kopie (nebo balík papírů), papírové utěrky, toaletní papír a kapesníky.

Děkuji

23. 01. 2019

HODINA DĚJEPISU

V rámci dějepisu jsme tentokrát zvolili opakování prostřednictvím křížovek, které žáci sami vymysleli 🙂

 

20. 12. 2018

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Tak jako v loňském roce jsme i tento rok vánoční besídku spojili s promítáním filmu, ochutnáváním dobrot a rozdáváním dárečků 🙂

20. 12. 2018

ANGLICKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Stalo se již pravidlem, že před Vánoci žáci bilancují svoji angličtinu během divadelního představení v sále Buranteatru na Kounicově ulici v Brně, které je celé mluvené anglicky. Tentokrát si pro nás studenti brněnského gymnázia připravili hru Tajný deník Adriana Molea na motivy stejnojmenné knihy Sue Towsendové. Spíše smutné úryvky ze života čtrnáctiletého kluka nás provedly celým jedním rokem – dívka, do které se zamiloval, dala přednost jinému, jeho maminka si našla přítele, se kterým rodinu opustila, a dědeček, o něhož se v rámci školního projektu staral, jen pil, kouřil a hrál karty. Ale nakonec vše dopadlo dobře – Pandora se do něj také zamilovala, jeho matka se k Adrianovi a jeho otci vrátila a stařeček se vydal správným směrem.
Představitelé rolí velmi pečlivě a srozumitelně vyslovovali, bylo jim výborně rozumět.
Při zpáteční cestě jsme se zastavili na náměstí Svobody, kde si někteří dokoupili poslední vánoční dárečky, někteří se občerstvili a všichni jsme se pokochali krásou a sváteční atmosférou trhů.

18. 12. 2018

HODINA MATEMATIKY

Poslední hodinu matematiky v tomto roce jsme si zpříjemnili soutěžemi. Nejdříve jsme v přesmyčkách hledali pojmy z matematiky, následovala hra BINGO a  poté KUFR.

13. 12. 2018

VÝSTAVA TECHNICKÉ HRAČKY

V rámci hodiny pracovních činností jsme se s žáky vypravili do muzea v Ivančicích na výstavu s názvem „Technické hračky 1880 – 1980“. Edukační program pro žáky druhého stupně se jmenoval Hravá mechanika a měl žákům ukázat, že technické hračky umí děti nejen bavit, ale také poučit. Hračky tak byly v rámci tohoto programu použity pro opakování Newtonových pohybových zákonů. Cílem bylo přiblížit fyzikální zákony prostřednictvím situací ze života žáků, což umožnilo jejich lepší pochopení.

Nejprve žáci dostali prostor pro prohlédnutí všech vystavených exponátů a poté se rozdělili na skupiny po 4-5 žácích. Každá skupina dostala desky s pracovními listy a jejich práce mohla začít. Po expozici byly rozmístěny tři Newtonovy pohybové zákony – zákon setrvačnosti, síly a akce a reakce. Žáci měli dle barvy své skupiny příslušný zákon najít a pokusit se jej vysvětlit svými vlastními slovy. Měli se tak přenést do role učitele a co nejjednodušším způsobem daný zákon vysvětlit ostatním spolužákům. Další dva úkoly se pak týkaly samotných exponátů, kdy žáci měli prokázat uplatnění daného zákona ve vztahu k určité hračce. Nakonec si pak směli z expozice některé hračky půjčit, aby mohli tyto zákony předvést ostatním.

V další části je pak pedagožka vyzvala k vysvětlení zákonů ostatním a také k názorným ukázkám. Nakonec pak sami vymýšleli příběh o velbloudovi, do kterého měli zakomponovat všechny naučené zákony. V posledním úkolu se naplno projevila jejich kreativita a příběhy opravdu stály za to. Výstava byla pro všechny zúčastněné velmi zajímavá a poučná a věřím, že v Newtonových pohybových zákonech nadále tápat nebudou.

13. 12. 2018

VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY

Vybraní žáci druhého stupně se v pátek 7. prosince zúčastnili exkurze do Drážďan, hlavního města Saska. Vzhledem ke vzdálenosti byl odjezd z Ivančic v brzkých ranních hodinách, což ale nijak nenarušilo všeobecnou zvědavost a očekávání. I cesta dvoupatrovým autobusem byla pro některé žáky zážitkem. V Praze se k výpravě přidala paní průvodkyně, která stručným výkladem o historii města probudila i poslední spáče. Prohlídka předvánočního, vyzdobeného města určitě stála za to i přes vytrvalý déšť. Žáci prošli všemi hlavními drážďanskými náměstími, prohlédli si slavné FrauenKirche, Semperovu operu i Zwinger. Ale všichni se asi nejvíce těšili na prohlídku vánočních trhů, které lákaly jak svým vzhledem, tak vůněmi. Žáci si prohlédli tradiční velkou krušnohorskou pyramidu na Altmarktu, důkladně prošli stánky na Striezelmarktu a někteří ochutnali i drážďanskou specialitu – vánoční štolu. Po cestě zpět se uskutečnil ještě krátký vědomostní kvíz za sladkou odměnu. Přestože počasí příliš nepřálo, vrátili se všichni spokojení a s pěknými zážitky.

 

06. 12. 2018

ŠKOLOU CHODÍ MIKULÁŠ

Ve středu naší školou chodil Mikuláš se svým doprovodem a odměňoval hodné i zlobivé děti 🙂

06. 12. 2018

PRACOVNÍ ČINNOSTI

V rámci pracovních činností jsme tentokrát zapracovali na výzdobě pro naši třídu 🙂

30. 11. 2018

HODINA FYZIKY

V hodině fyziky jsme probírali kapitolu polohová a pohybová energie. Základní otázka zněla: “Kdo 100% věří fyzikálnímu zákonům?” Přeneseno do našeho pokusu s kyvadlem – závaží na kyvadle nikdy nevystoupá výše než do výšky, ze které bylo vypuštěno. Našlo se několik odvážlivců. Vše dobře dopadlo, fyzikální zákony skutečně platí.:-)

22. 11. 2018

PRACOVNÍ ČINNOSTI

V rámci pracovních činností jsme se s žáky vypravili do truhlářské dílny v Polánce. Žáci si zde vyrobili krásné výrobky ze dřeva a určitě se sem ještě vrátíme 🙂

14. 11. 2018

LYRA

Ve středu 14. 11. se naše třída zúčastnila přehlídky vítězů soutěže Lyra. Všechna vystoupení byla velmi povedená a atmosféra v kině výborná.

06. 11. 2018

HALLOWEENSKÁ VÝZDOBA

Takto krásně se moji žáci připravili na halloweenskou výzdobu, kterou obohatili také nápaditými kostýmy 🙂

 

09. 11. 2018

Projekt – moje domácí zvířátko nebo oblíbené zvíře

V dnešní hodině německého jazyka jsme tvořili projekt na téma moje domácí zvířátko. Pokud někdo chtěl, tak mohl psát i o svém oblíbeném zvířeti. Každý jsme se svého projektu zhostili jinak, malovali jsme, psali, vystřihovali, fotili a samozřejmě používali slovníky. Najednou byla celá třída plná obrázků psů, koček, papoušku, křečků, morčat, ale objevil se i lev a slon. A zde si můžete prohlédnout výsledek naší práce…

30. 10. 2018

OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY

Pátek 26. 10. se na naší škole nesl ve znamení oslav 100. výročí vzniku republiky. Žáci si vyzkoušeli různorodé aktivity prostřednictvím kterých si připomněli významné události, osobnosti a okolnosti tohoto výročí. Na závěr projektu jsme potom v parku Réna zasadili lípu k tomuto výročí.

 

 

 

30. 10. 2018

BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL

Ve čtvrtek 25. 10. jsme se s žáky zúčastnili burzy středních škol Amos, která se konala na naší škole. Žáci se zde dozvěděli spoustu užitečných informací, které jim mohou pomoci při volbě dalšího vzdělávání.

23. 10. 2018

PETER BLACK 3

Dne 22. 10. navštívila naše škola anglické divadelní představení Peter Black 3, kde si žáci zábavnou formou procvičili anglická slovíčka a gramatiku.

02. 10. 2018

REVOLUTION TRAIN
 PREVENTIVNÍ PROTIDROGOVÝ VLAK

Do Ivančic přijela speciální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN a žáci 2. stupně naší školy měli jedinečnou příležitost ji navštívit. Jednalo se o 6 vagonů s multimediálními sály, v nichž se odehrávají příběhy o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci se stali aktivními účastníky děje. Preventivní program byl velmi dobře zorganizovaný a žákům se velmi líbil.

 

25. 10. 2018

Hodina matematiky

Učivo matematiky jsme si zopakovali prostřednictvím známé soutěže AZ-kvíz. Proti sobě soutěžili dívky a chlapci. Zvítězili chlapci, kteří zodpověděli správně na 17 otázek, děvčata pouze na 11 otázek.

16. 10. 2018

HODINA ZEMĚPISU

Tento týden jsme si opakování zpestřili zeměpisným dominem 🙂

11. 10. 2018

EXKURZE DO METALDYNE ZBÝŠOV

V rámci středeční výuky pracovních činností a volby povolání jsme se vypravili na exkurzi do firmy Metaldyne Zbýšov. Žáci si prohlédli výrobní halu a prostory firmy a dozvěděli se, kde se tyto obory dají studovat a jaké je jejich uplatnění a kariérní možnosti.

11. 10. 2018

OSV

V pondělní hodině OSV jsme s žáky vyzkoušeli aktivity na procvičování spolupráce a komunikace 🙂

05. 10. 2018

HODINA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Takto hezky se tento týden dařila práce žákům v hodinách výtvarné výchovy 🙂

11. 09. 2018

Památník Bible kralické a historický knihtisk

V pátek 5. října se žáci 8. a 9. tříd vypravili na exkurzi do památníku Bible kralické. Při ohlédnutí za českými dějinami se vrátili do 16. století, kde se v Kralicích nad Oslavou tiskla bible, přeložená Janem Blahoslavem. Žáci si také znovu připomněli vznik a historii knihtisku.

27. 09. 2018

LIDICE

Dne 26. 9. jsme se s žáky vpravili na dějepisnou exkurzi do Lidic, kterou zajišťoval Český svaz bojovníků za svobodu a město Ivančice. Celou výpravou nás provázela paní Marie Abrahámová. V 5 hodin jsme se vypravili z Ivančic a na místo jsme díky bezproblémové dopravě dorazili již krátce po osmé hodině. Následovalo občerstvení a společná prohlídka muzea v Lidicích. Na úvod byl připraven dokument, který žákům nastínil důležité události, které předcházely vypálení obce Lidice. V další části výstavy se pak prostřednictvím fotografií, videí a věcných předmětů žáci seznámili se samotnými oběťmi této tragédie. V 10 hodin jsme se přesunuli na místo, kde se tehdejší obec rozkládala, než byla nacisty doslova vymazána z mapy. Prohlédli jsme si pozůstatky školy, Horákova statku a také společný hrob lidických mužů. Předposlední zastávka směřovala k sousoší lidických dětí, které se též staly oběťmi nacistického režimu. U tohoto památníku  naši žáci položil na památku kytičku a plyšáky, které s sebou přivezli. K tomuto památníku nás doprovodila také paní Klánová, dcera autorky tohoto pomníku paní Uchytilové. Přiblížila nám život této umělkyně, pohnutky, které ji vedly k tomuto výtvoru a především poselství, které má šířit. Posledním místem, kde jsme se zastavili, byl růžový sad, kde jsme za naši školu zasadili růži do záhonu, který je věnován 100. výročí vzniku republiky. Poté jsme se přesunuli do galerie v Lidicích, kde si žáci prohlédli různorodé inspirativní práce dětí z celého světa, které byly věnovány na památku lidickým dětem. V sále galerie jsme se zúčastnili besedy s paní Marií Šupíkovovu, jednou ze 7 přeživších lidických dětí. Poutavým vyprávěním nám přiblížila své životní osudy. Protože už jsme byli všichni pořádně vyhladovělí, poslední zastávkou byla restaurace, kde jsme si dali výborný oběd. Cesta zpět se kvůli lehkým komplikacím mírně protáhla, ale nakonec jsme všichni dorazili domů plni nových zážitků a dojmů.

17. 09. 2018

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

27. září proběhl na naší škole Evropský den jazyků.
Žáci v rámci projektového dne na téma Evropské země známé a neznámé zpracovávali své projekty.

17. 09. 2018

Adaptační pobyt

Ve dnech 13. a 14. 9. se také naše třída vypravila na adaptační pobyt. Tentokrát jsme zvolili Újezd u Rosic a kemp Basketbalka. Již samotná cesta pro nás byla zážitkem, ale nakonec jsme se na určené místo dopravili. Po ubytování do chatiček jsme se vrhli na program, který byl v osmé třídě zaměřen především na komunikaci v kolektivu, která je nezbytně důležitá. Žáci se učili si navzájem naslouchat a společně přispívat k řešení zadaných úkolů. Všechny zadané úkoly se jim podařilo splnit na výbornou a ještě se přitom dozvěděli něco o sobě. Nechybělo také sportovní vyžití, kdy jsme si na hřišti zahráli fotbal či basketbal. Myslím si, že i v osmé třídě byl pro naši třídu adaptační pobyt velmi přínosný a pořádně jsme si ho společně užili.

 

27. 6. 2018

Školní výlet

Ve dnech 25. – 27. 6. se naše třída vypravila na třídenní výlet na Pálavu. Ubytovaní jsme byli v ubytovně při ZŠ v Dolních Věstonicích. Cesta na výlet nám rychle utekla a po ubytování jsme vyrazili za prvním cílem našeho výletu – do archeoparku v Pavlově. Cestou se nám naskytly krásné výhledy na celou Pálavu. V archeoparku nás čekal bohatý program – přednáška, prohlídka, soutěže, modelování vlastní „venuše“ a také závěrečný kvíz. Kromě nových poznatků si tak žáci odnesli vlastní sošky a také různé dárečky, které vyhráli v soutěži. Druhý den nás čekal náročný pochod kolem Pálavy, zastavili jsme se na Dívčích hradech, kde jsme se pokochali krásnými výhledy. Poté jsme si udělali zastávku v Klentnici na občerstvení a pokračovali jsme zpět na ubytovnu. Po lehčím odpočinku si někteří ještě zahráli fotbal a ostatní hráli stolní hry. Poslední den nás čekala procházka po Dolních Věstonicích a cesta domů. Myslím, že jsme si všichni výlet užili a těšíme se na další.