Třídní učitelka:
Bc. Mgr. Jana Požárová
Telefon do kabinetu:
546 419 276
E-mail:
pozarova.j@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Natálie Ivančová, Jan Svoboda
Třídní kniha:
-
Služba:
-
25. 10. 2018

PLÁN NA LISTOPAD

30. 11. Turnaj v házené, sportovní hala Ivančice
30. 11. Rozsvěcení vánočního stromu (15:00)

15. 11. 2018

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Zjistěte podrobnosti kliknutím na následující tlačítko

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno

na pátek 21. prosince 2018,
čtvrtek 3. a pátek 4. ledna 2019

z důvodu rekonstrukce technologického zařízení školní jídelny.

14. 11. 2018

LYRA

Ve středu 14. 11. se naše třída zúčastnila přehlídky vítězů soutěže Lyra. Všechna vystoupení byla velmi povedená a atmosféra v kině výborná.

06. 11. 2018

HALLOWEENSKÁ VÝZDOBA

Takto krásně se moji žáci připravili na halloweenskou výzdobu, kterou obohatili také nápaditými kostýmy 🙂

 

09. 11. 2018

Projekt – moje domácí zvířátko nebo oblíbené zvíře

V dnešní hodině německého jazyka jsme tvořili projekt na téma moje domácí zvířátko. Pokud někdo chtěl, tak mohl psát i o svém oblíbeném zvířeti. Každý jsme se svého projektu zhostili jinak, malovali jsme, psali, vystřihovali, fotili a samozřejmě používali slovníky. Najednou byla celá třída plná obrázků psů, koček, papoušku, křečků, morčat, ale objevil se i lev a slon. A zde si můžete prohlédnout výsledek naší práce…

30. 10. 2018

SBÍRKA

30. 10. 2018

OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY

Pátek 26. 10. se na naší škole nesl ve znamení oslav 100. výročí vzniku republiky. Žáci si vyzkoušeli různorodé aktivity prostřednictvím kterých si připomněli významné události, osobnosti a okolnosti tohoto výročí. Na závěr projektu jsme potom v parku Réna zasadili lípu k tomuto výročí.

 

 

 

30. 10. 2018

BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL

Ve čtvrtek 25. 10. jsme se s žáky zúčastnili burzy středních škol Amos, která se konala na naší škole. Žáci se zde dozvěděli spoustu užitečných informací, které jim mohou pomoci při volbě dalšího vzdělávání.

23. 10. 2018

PETER BLACK 3

Dne 22. 10. navštívila naše škola anglické divadelní představení Peter Black 3, kde si žáci zábavnou formou procvičili anglická slovíčka a gramatiku.

02. 10. 2018

REVOLUTION TRAIN
 PREVENTIVNÍ PROTIDROGOVÝ VLAK

Do Ivančic přijela speciální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN a žáci 2. stupně naší školy měli jedinečnou příležitost ji navštívit. Jednalo se o 6 vagonů s multimediálními sály, v nichž se odehrávají příběhy o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci se stali aktivními účastníky děje. Preventivní program byl velmi dobře zorganizovaný a žákům se velmi líbil.

 

25. 10. 2018

Hodina matematiky

Učivo matematiky jsme si zopakovali prostřednictvím známé soutěže AZ-kvíz. Proti sobě soutěžili dívky a chlapci. Zvítězili chlapci, kteří zodpověděli správně na 17 otázek, děvčata pouze na 11 otázek.

16. 10. 2018

HODINA ZEMĚPISU

Tento týden jsme si opakování zpestřili zeměpisným dominem 🙂

11. 10. 2018

EXKURZE DO METALDYNE ZBÝŠOV

V rámci středeční výuky pracovních činností a volby povolání jsme se vypravili na exkurzi do firmy Metaldyne Zbýšov. Žáci si prohlédli výrobní halu a prostory firmy a dozvěděli se, kde se tyto obory dají studovat a jaké je jejich uplatnění a kariérní možnosti.

11. 10. 2018

OSV

V pondělní hodině OSV jsme s žáky vyzkoušeli aktivity na procvičování spolupráce a komunikace 🙂

05. 10. 2018

HODINA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Takto hezky se tento týden dařila práce žákům v hodinách výtvarné výchovy 🙂

06. 10. 2018

ZÁJEZD DO VÁNOČNÍCH DRÁŽĎAN

V pátek 7. prosince 2018 pořádá naše škola pro žáky 6. až 9. tříd zájezd do vánočních Drážďan. Navštivte vánoční trh Striezelmarkt spojený s nákupem dárečků nebo tradičního občerstvení.

V pátek 7. prosince 2018 pořádá naše škola pro žáky 6. až 9. tříd zájezd do vánočních Drážďan. Odjezd od školy je naplánován v ranních hodinách, během dne absolvujeme procházku saskou metropolí, navštívíme vánoční trh Striezelmarkt spojený s nákupem dárečků nebo tradičního občerstvení.  Odjezd zpět do České republiky je naplánován v podvečerních hodinách.

Cena zájezdu ve výši 800 Kč zahrnuje:

  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, bufet, WC)
  • komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • průvodce CK po celou dobu pobytu
  • informační materiály

Více informací a přihlášky: Mgr. Dana Špidlíková, kabinet cizích jazyků, tel. 546 419 274

11. 09. 2018

Památník Bible kralické a historický knihtisk

V pátek 5. října se žáci 8. a 9. tříd vypravili na exkurzi do památníku Bible kralické. Při ohlédnutí za českými dějinami se vrátili do 16. století, kde se v Kralicích nad Oslavou tiskla bible, přeložená Janem Blahoslavem. Žáci si také znovu připomněli vznik a historii knihtisku.

27. 09. 2018

LIDICE

Dne 26. 9. jsme se s žáky vpravili na dějepisnou exkurzi do Lidic, kterou zajišťoval Český svaz bojovníků za svobodu a město Ivančice. Celou výpravou nás provázela paní Marie Abrahámová. V 5 hodin jsme se vypravili z Ivančic a na místo jsme díky bezproblémové dopravě dorazili již krátce po osmé hodině. Následovalo občerstvení a společná prohlídka muzea v Lidicích. Na úvod byl připraven dokument, který žákům nastínil důležité události, které předcházely vypálení obce Lidice. V další části výstavy se pak prostřednictvím fotografií, videí a věcných předmětů žáci seznámili se samotnými oběťmi této tragédie. V 10 hodin jsme se přesunuli na místo, kde se tehdejší obec rozkládala, než byla nacisty doslova vymazána z mapy. Prohlédli jsme si pozůstatky školy, Horákova statku a také společný hrob lidických mužů. Předposlední zastávka směřovala k sousoší lidických dětí, které se též staly oběťmi nacistického režimu. U tohoto památníku  naši žáci položil na památku kytičku a plyšáky, které s sebou přivezli. K tomuto památníku nás doprovodila také paní Klánová, dcera autorky tohoto pomníku paní Uchytilové. Přiblížila nám život této umělkyně, pohnutky, které ji vedly k tomuto výtvoru a především poselství, které má šířit. Posledním místem, kde jsme se zastavili, byl růžový sad, kde jsme za naši školu zasadili růži do záhonu, který je věnován 100. výročí vzniku republiky. Poté jsme se přesunuli do galerie v Lidicích, kde si žáci prohlédli různorodé inspirativní práce dětí z celého světa, které byly věnovány na památku lidickým dětem. V sále galerie jsme se zúčastnili besedy s paní Marií Šupíkovovu, jednou ze 7 přeživších lidických dětí. Poutavým vyprávěním nám přiblížila své životní osudy. Protože už jsme byli všichni pořádně vyhladovělí, poslední zastávkou byla restaurace, kde jsme si dali výborný oběd. Cesta zpět se kvůli lehkým komplikacím mírně protáhla, ale nakonec jsme všichni dorazili domů plni nových zážitků a dojmů.

17. 09. 2018

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

27. září proběhl na naší škole Evropský den jazyků.
Žáci v rámci projektového dne na téma Evropské země známé a neznámé zpracovávali své projekty.

17. 09. 2018

Adaptační pobyt

Ve dnech 13. a 14. 9. se také naše třída vypravila na adaptační pobyt. Tentokrát jsme zvolili Újezd u Rosic a kemp Basketbalka. Již samotná cesta pro nás byla zážitkem, ale nakonec jsme se na určené místo dopravili. Po ubytování do chatiček jsme se vrhli na program, který byl v osmé třídě zaměřen především na komunikaci v kolektivu, která je nezbytně důležitá. Žáci se učili si navzájem naslouchat a společně přispívat k řešení zadaných úkolů. Všechny zadané úkoly se jim podařilo splnit na výbornou a ještě se přitom dozvěděli něco o sobě. Nechybělo také sportovní vyžití, kdy jsme si na hřišti zahráli fotbal či basketbal. Myslím si, že i v osmé třídě byl pro naši třídu adaptační pobyt velmi přínosný a pořádně jsme si ho společně užili.

 

17. 09. 2018

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ

Milí žáci,
lesní zvířátka čeká opět mrazivá zima,  proto vás prosí o pomoc.

Zapojte se do sběru kaštanů a žaludů a nasbírané plody přineste do školy. Odtud pak budou odvezeny do hájovny, kde si na nich v zimě určitě rádi pochutnají.

27. 6. 2018

Školní výlet

Ve dnech 25. – 27. 6. se naše třída vypravila na třídenní výlet na Pálavu. Ubytovaní jsme byli v ubytovně při ZŠ v Dolních Věstonicích. Cesta na výlet nám rychle utekla a po ubytování jsme vyrazili za prvním cílem našeho výletu – do archeoparku v Pavlově. Cestou se nám naskytly krásné výhledy na celou Pálavu. V archeoparku nás čekal bohatý program – přednáška, prohlídka, soutěže, modelování vlastní „venuše“ a také závěrečný kvíz. Kromě nových poznatků si tak žáci odnesli vlastní sošky a také různé dárečky, které vyhráli v soutěži. Druhý den nás čekal náročný pochod kolem Pálavy, zastavili jsme se na Dívčích hradech, kde jsme se pokochali krásnými výhledy. Poté jsme si udělali zastávku v Klentnici na občerstvení a pokračovali jsme zpět na ubytovnu. Po lehčím odpočinku si někteří ještě zahráli fotbal a ostatní hráli stolní hry. Poslední den nás čekala procházka po Dolních Věstonicích a cesta domů. Myslím, že jsme si všichni výlet užili a těšíme se na další.