Třídní učitelka:
Bc. Mgr. Jana Požárová
Telefon do kabinetu:
546 419 276
E-mail:
pozarova.j@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Natálie Ivančová, Jan Svoboda
Třídní kniha:
-
Služba:
-
27. 03. 2019

PLÁN NA MĚSÍC DUBEN

23. 4. Ukázka dravých ptáků, odchod ze školy v 9.15 hod. (vybírám 50 Kč)

 

 

 

25. 04. 2019

PLÁN NA MĚSÍC KVĚTEN

1. 5. Státní svátek

3. 5. Focení tříd, 8.00 – 11.00 (dle rozpisu), foto třída – 40 Kč,
foto skupinka –  25 Kč

6. 5. Žákovský parlament, 8.00 hod.

8. 5. Státní svátek

9. – 10. 5. Ředitelské volno

15. 5. Hudební pořad pro žáky 2. stupně, vybíráme 50 Kč

17. 5. Chřestové slavnosti

24. 5. Divadelní představení studentů GJB v Ivančicích pro žáky 5. – 9. tříd, 10.00 kino Réna

 

 

25. 04. 2019

DRAVCI

V úterý 23. 4. se žáci zúčastnili přehlídky dravců.

 

 

23. 04. 2019

SIR NICHOLAS WINTON

Ve středu jsme se žáky navštívili film Síla lidskosti – Nicholas Winton. Film přibližoval život Nicholase Wintona a také životy některých zachráněných dětí. Poté následovala beseda s tvůrcem filmu.

25. 04. 2019

ŠKOLNÍ AKADEMIE

Srdečně vás zveme na Školní akademii, která se koná 7. 5. 2019 v 15.30 hodin v kině Réna.

23. 04. 2019

HODINA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

V rámci hodiny výtvarné výchovy žáci vyráběli krásnou zeměpisnou výzdobu třídy a také velikonoční vajíčka 🙂

08. 04. 2019

ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno

na čtvrtek 9. a pátek 10. 5. 2019

z provozních důvodů

(rekonstrukce sanity vzhledem k navýšení kapacity školy).

 

 

08. 04. 2019

HODINA PČ

V rámci hodiny pracovních činností tentokrát žáci prezentovali své práce o netradičních povoláních 🙂

08. 04. 2019

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

vzhledem k bezpečnosti Vašich dětí při pobytu ve škole Vás prosíme o dodržování pravidel při vstupu do školy. Tato bezpečnostní opatření proti vniknutí cizích osob do budovy školy jsou nezbytná a vztahují se na budovy 1. stupně, 2. stupně i školní družiny. Pokud děti do školy doprovázíte, nebo si je po vyučování vyzvedáváte, vyčkejte na ně, prosím, před budovou školy na školním dvoře.

Pokud budete chtít navštívit třídní učitelku/třídního učitele, zazvoňte na příslušný zvonek u vchodu do budovy a vyčkejte jejich příchodu.

Budova školy je pro žáky otevřena denně od 7.30 do 8.00 hod. a od 11.40 do 14.00 hod., kdy u vchodu probíhá dohled pracovníků školy. V době výuky je budova uzavřena, v případě kontaktu se svými dětmi využijte možnost zazvonit u vchodu na vyučující a vyčkat jejich příchodu.

Děkujeme Vám za dodržování bezpečnostního režimu a prosíme o trpělivost, pokud budete muset čekat na otevření dveří. Je naším společným záměrem, aby škola byla bezpečným místem.

 

  Lenka Vokurková, ředitelka školy

 

13. 03. 2019

UKLIĎME ČESKO

Dne 22. března 2019 se v rámci ekologické výchovy žáci naší třídy zapojili do akce Ukliďme Česko. Kromě okamžitého zlepšení prostředí se touto aktivitou žáci stali vnímavější k životnímu prostředí a uvědomili si, jak se k němu (ne)chovat.

13. 03. 2019

PROJEKTOVÝ DEN ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Ve čtvrtek 21. března proběhl na naší škole projektový den zaměřený na prohloubení čtenářské gramotnosti u žáků. Co je čtenářská gramotnost? Porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů a rozvoje vědomostí. V tomto školním roce jsme se zaměřili na filozofickou pohádku Malý princ od francouzského autora Antoine de Saint-Exupéryho. Žáci plnili spoustu zajímavých úkolů a projekty se jim velmi povedly 🙂

22. 03. 2019

HODINA OSV

V rámci hodin OSV jsme tentokrát navázali na téma Protidrogového vlaku a žáci ztvárnili projekty na téma drogy.

28. 02. 2019

TŘÍDNÍ VÝLET

Termín: 24. – 26. 6. 2019

Místo: Rekreační středisko Prudká

Ubytování: chatky

Strava: 3 x denně, bez svačin, začínáme obědem, končíme snídaní

Doprava: vlak

Sraz: 24. 6. v 9.00 hod. na vlakovém nádraží v Ivančicích

Příjezd: 26. 6. v 12.41 hod. na vlakové nádraží

Přihlášení: osobně přes SVČ či přes rodinný účet na stránkách SVČ

Poplatek: 1.100 Kč

Upozornění: kapesné dle uvážení (v místě je bufet), za cenné věci nezodpovídáme, sprchy jsou formou automatu (10 Kč), další informace u třídní učitelky či na mailu podolsky@svcivancice.cz, www. stránky objektu – www.prudka.cz

08. 03. 2019

HODINA FYZIKY

Tento týden ve znamení pokusů 🙂

28. 02. 2019

HODINA OBČANSKÉ VÝCHOVY

Jako úvod do ekonomie jsme tentokrát zvolili přiřazování definic k pojmům a skupinovou práci 🙂

 

19. 02. 2019

HODINA ZEMĚPISU

V zeměpisu jsme tentokrát zvolili opakování prostřednictvím soutěže AZ kvíz 🙂

 

07. 02. 2019

HODINA PČ

V rámci hodin pracovních činností se tentokrát děti věnovaly výrobě výzdoby naší třídy 🙂

04. 02. 2019

JÁNOŠÍK REVISITED

V úterý 29. ledna se žáci sedmých a osmých ročníků vydali do Brna. K autobusu všichni dorazili včas a všem to moc slušelo. Čekalo na ně totiž divadelní představení o zbojnickém hrdinovi Jánošíkovi.

Juraj Jánošík se narodil na Slovensku v obci Terchové, 25. ledna 1688 byl pokřtěn v místním kostelíku. Poté pár let působil v armádě proti Habsburkům. Po propuštění z vojny se vrátil zpět domů. Lidem se nežilo dobře, sužovala je bída a poddanské povinnosti vůči vrchnosti.  Jeho přítel Uhorčík ho přemluvil, aby se přidal ke zbojníkům. Z Jánošíka se brzy stal jejich kapitán. Zbojnickou partu tvořilo přibližně dvacet druhů. Banda okrádala bohaté kupce, faráře, zemany i obchodníky. O kořist se dělili mezi sebou, ovšem zlato a stříbro občas darovali i obyčejným lidem z kraje, často za výměnou za jisté služby. Někteří jim třeba opatřovali potraviny či střelivo. Prsteny rozdávali mladým dívkám a děvečkám, jejich popularita se tak postupně zvyšovala a do party se tak chtěli přidávat další a další mladíci, většinou ale byli odmítáni.

 Jánošík zbojničil od podzimu 1711 do prvních měsíců roku 1713 a právě díky jeho ochotě podělit se o kořist s chudými lidmi vzniklo ono proslavené tvrzení, že „bohatým bral a chudým dával“.
Jánošíka zradil jeho bývalý zbojnický kumpán. Přišlo si pro něho třicet drábů. 16. března 1713 soud rozhodl, že bude pověšen za levý bok. Trest, při kterém odsouzený pomalu umírá, byl vykonán téhož dne.

O skvělém zážitku vypovídají jednoznačné názory žáků:
„Představení bylo velmi povedené. Hodně se mi líbilo.“
„Divadlo se mi líbilo, ale bylo to smutné.“
„Jánošík se mi moc líbil, nejlepší byly ty střelby.“
„Bylo to dobrý, jen tam pořád někdo umíral.“
„Moc se mi to líbilo, povedené, propracované. Hodně hezké.“

 

 

29. 01. 2019

SVĚT KOLEM NÁS

Spolu se žáky jsme se tento rok vypravili s projektem Svět kolem nás na poutavou výpravu do Íránu.

23. 01. 2019

HODINA DĚJEPISU

V rámci dějepisu jsme tentokrát zvolili opakování prostřednictvím křížovek, které žáci sami vymysleli 🙂

 

20. 12. 2018

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Tak jako v loňském roce jsme i tento rok vánoční besídku spojili s promítáním filmu, ochutnáváním dobrot a rozdáváním dárečků 🙂

20. 12. 2018

ANGLICKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Stalo se již pravidlem, že před Vánoci žáci bilancují svoji angličtinu během divadelního představení v sále Buranteatru na Kounicově ulici v Brně, které je celé mluvené anglicky. Tentokrát si pro nás studenti brněnského gymnázia připravili hru Tajný deník Adriana Molea na motivy stejnojmenné knihy Sue Towsendové. Spíše smutné úryvky ze života čtrnáctiletého kluka nás provedly celým jedním rokem – dívka, do které se zamiloval, dala přednost jinému, jeho maminka si našla přítele, se kterým rodinu opustila, a dědeček, o něhož se v rámci školního projektu staral, jen pil, kouřil a hrál karty. Ale nakonec vše dopadlo dobře – Pandora se do něj také zamilovala, jeho matka se k Adrianovi a jeho otci vrátila a stařeček se vydal správným směrem.
Představitelé rolí velmi pečlivě a srozumitelně vyslovovali, bylo jim výborně rozumět.
Při zpáteční cestě jsme se zastavili na náměstí Svobody, kde si někteří dokoupili poslední vánoční dárečky, někteří se občerstvili a všichni jsme se pokochali krásou a sváteční atmosférou trhů.

18. 12. 2018

HODINA MATEMATIKY

Poslední hodinu matematiky v tomto roce jsme si zpříjemnili soutěžemi. Nejdříve jsme v přesmyčkách hledali pojmy z matematiky, následovala hra BINGO a  poté KUFR.

13. 12. 2018

VÝSTAVA TECHNICKÉ HRAČKY

V rámci hodiny pracovních činností jsme se s žáky vypravili do muzea v Ivančicích na výstavu s názvem „Technické hračky 1880 – 1980“. Edukační program pro žáky druhého stupně se jmenoval Hravá mechanika a měl žákům ukázat, že technické hračky umí děti nejen bavit, ale také poučit. Hračky tak byly v rámci tohoto programu použity pro opakování Newtonových pohybových zákonů. Cílem bylo přiblížit fyzikální zákony prostřednictvím situací ze života žáků, což umožnilo jejich lepší pochopení.

Nejprve žáci dostali prostor pro prohlédnutí všech vystavených exponátů a poté se rozdělili na skupiny po 4-5 žácích. Každá skupina dostala desky s pracovními listy a jejich práce mohla začít. Po expozici byly rozmístěny tři Newtonovy pohybové zákony – zákon setrvačnosti, síly a akce a reakce. Žáci měli dle barvy své skupiny příslušný zákon najít a pokusit se jej vysvětlit svými vlastními slovy. Měli se tak přenést do role učitele a co nejjednodušším způsobem daný zákon vysvětlit ostatním spolužákům. Další dva úkoly se pak týkaly samotných exponátů, kdy žáci měli prokázat uplatnění daného zákona ve vztahu k určité hračce. Nakonec si pak směli z expozice některé hračky půjčit, aby mohli tyto zákony předvést ostatním.

V další části je pak pedagožka vyzvala k vysvětlení zákonů ostatním a také k názorným ukázkám. Nakonec pak sami vymýšleli příběh o velbloudovi, do kterého měli zakomponovat všechny naučené zákony. V posledním úkolu se naplno projevila jejich kreativita a příběhy opravdu stály za to. Výstava byla pro všechny zúčastněné velmi zajímavá a poučná a věřím, že v Newtonových pohybových zákonech nadále tápat nebudou.

13. 12. 2018

VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY

Vybraní žáci druhého stupně se v pátek 7. prosince zúčastnili exkurze do Drážďan, hlavního města Saska. Vzhledem ke vzdálenosti byl odjezd z Ivančic v brzkých ranních hodinách, což ale nijak nenarušilo všeobecnou zvědavost a očekávání. I cesta dvoupatrovým autobusem byla pro některé žáky zážitkem. V Praze se k výpravě přidala paní průvodkyně, která stručným výkladem o historii města probudila i poslední spáče. Prohlídka předvánočního, vyzdobeného města určitě stála za to i přes vytrvalý déšť. Žáci prošli všemi hlavními drážďanskými náměstími, prohlédli si slavné FrauenKirche, Semperovu operu i Zwinger. Ale všichni se asi nejvíce těšili na prohlídku vánočních trhů, které lákaly jak svým vzhledem, tak vůněmi. Žáci si prohlédli tradiční velkou krušnohorskou pyramidu na Altmarktu, důkladně prošli stánky na Striezelmarktu a někteří ochutnali i drážďanskou specialitu – vánoční štolu. Po cestě zpět se uskutečnil ještě krátký vědomostní kvíz za sladkou odměnu. Přestože počasí příliš nepřálo, vrátili se všichni spokojení a s pěknými zážitky.

 

06. 12. 2018

ŠKOLOU CHODÍ MIKULÁŠ

Ve středu naší školou chodil Mikuláš se svým doprovodem a odměňoval hodné i zlobivé děti 🙂

06. 11. 2018

HALLOWEENSKÁ VÝZDOBA

Takto krásně se moji žáci připravili na halloweenskou výzdobu, kterou obohatili také nápaditými kostýmy 🙂

 

30. 10. 2018

OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY

Pátek 26. 10. se na naší škole nesl ve znamení oslav 100. výročí vzniku republiky. Žáci si vyzkoušeli různorodé aktivity prostřednictvím kterých si připomněli významné události, osobnosti a okolnosti tohoto výročí. Na závěr projektu jsme potom v parku Réna zasadili lípu k tomuto výročí.

 

 

 

30. 10. 2018

BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL

Ve čtvrtek 25. 10. jsme se s žáky zúčastnili burzy středních škol Amos, která se konala na naší škole. Žáci se zde dozvěděli spoustu užitečných informací, které jim mohou pomoci při volbě dalšího vzdělávání.

02. 10. 2018

REVOLUTION TRAIN
 PREVENTIVNÍ PROTIDROGOVÝ VLAK

Do Ivančic přijela speciální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN a žáci 2. stupně naší školy měli jedinečnou příležitost ji navštívit. Jednalo se o 6 vagonů s multimediálními sály, v nichž se odehrávají příběhy o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci se stali aktivními účastníky děje. Preventivní program byl velmi dobře zorganizovaný a žákům se velmi líbil.

 

11. 10. 2018

EXKURZE DO METALDYNE ZBÝŠOV

V rámci středeční výuky pracovních činností a volby povolání jsme se vypravili na exkurzi do firmy Metaldyne Zbýšov. Žáci si prohlédli výrobní halu a prostory firmy a dozvěděli se, kde se tyto obory dají studovat a jaké je jejich uplatnění a kariérní možnosti.

11. 09. 2018

Památník Bible kralické a historický knihtisk

V pátek 5. října se žáci 8. a 9. tříd vypravili na exkurzi do památníku Bible kralické. Při ohlédnutí za českými dějinami se vrátili do 16. století, kde se v Kralicích nad Oslavou tiskla bible, přeložená Janem Blahoslavem. Žáci si také znovu připomněli vznik a historii knihtisku.

17. 09. 2018

Adaptační pobyt

Ve dnech 13. a 14. 9. se také naše třída vypravila na adaptační pobyt. Tentokrát jsme zvolili Újezd u Rosic a kemp Basketbalka. Již samotná cesta pro nás byla zážitkem, ale nakonec jsme se na určené místo dopravili. Po ubytování do chatiček jsme se vrhli na program, který byl v osmé třídě zaměřen především na komunikaci v kolektivu, která je nezbytně důležitá. Žáci se učili si navzájem naslouchat a společně přispívat k řešení zadaných úkolů. Všechny zadané úkoly se jim podařilo splnit na výbornou a ještě se přitom dozvěděli něco o sobě. Nechybělo také sportovní vyžití, kdy jsme si na hřišti zahráli fotbal či basketbal. Myslím si, že i v osmé třídě byl pro naši třídu adaptační pobyt velmi přínosný a pořádně jsme si ho společně užili.