Třídní učitelka:
Mgr. Silvie Rumreichová
Telefon do kabinetu:
546 419 276
E-mail:
rumreichova.s@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Natálka a Honza
Třídní kniha:
Honza a Štěpán
17. 04. 2020

Mikiny

Tak jsme se konečně dočkali a sluší nám i za těchto zvláštních okolností 😎 

10. 03. 2020

Mimořádné opatření

Vážení rodiče,
Vláda ČR v úterý 10. 3. 2020 vydala Mimořádné opatření, ve kterém nařizuje

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL OD STŘEDY 11. BŘEZNA 2020 DO ODVOLÁNÍ.

Oznamuji Vám, že ZŠ V. Menšíka Ivančice bude od středy 11. března 2020 pro všechny žáky uzavřena.

Prosím, sledujte webové stránky školy (www.zsvm.cz) a informační systém Edookit. Průběžně Vám zde budou poskytovány aktuální informace.

Obědy ve školní jídelně budou po dobu nařízeného uzavření školy automaticky odhlášeny.

Děkuji za pochopení
Mgr. Lenka Vokurková

Úplný text Mimořádného opatření je k dispozici zde

10. 03. 2020

Projektový den Čj

Včera tzn. 9. 3. 2020 na naší škole proběhl  projektový den ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST.

Tento den byl zaměřený na prohloubení čtenářské gramotnosti. Téma byly Staré pověsti české a jejich autor Alois Jirásek. V 1. hodině se žáci seznámili s pojmem pověst a s životními osudy A. Jiráska. Dále se žáci rozdělili do skupin a každá skupina zpracovávala jednu z určených pověstí. Žáci zodpovídali otázky, vysvětlovali archaická slova a na závěr tvořili komiks. Vše zpracovali na projekty, které v závěru odevzdali.

Projektový den byl zakončen v kině Réna divadelním představením na stejné téma.

05. 03. 2020

Hodina PČ

HODINA PČ

V dnešní hodině PČ jsme zabrousili do tematiky finančního vzdělávání a zaměřili se na pojem ROZPOČET. Žáci se rozdělili do dvojic a společnými silami se snažili vymyslet příklady příjmůvýdajů typické moravské rodiny. Řekli jsme si o povinných měsíčních výdajích, které musí hradit jejich rodiče a zdůraznili to, že v ideálním případě by výdaje neměly přesáhnout příjmy. Žáci dále doplňovali některá rčení týkajících se peněz a odvozovali jejich význam.

Dále jsme rozebrali důležitost některých výdajů pro ně samotné.

V silné konkurenci: ZÁBAVA, OBLEČENÍ, JÍDLO, TELEFON, DOPRAVA a KOSMETIKA jednoznačně u všech skupin zvítězilo JÍDLO a v těsném sledu za ním OBLEČENÍ, v ostatních se už žáci neshodli.

Dnes jsme tedy spojili důležité informace o důležitých věcech (kterými peníze jistojistě jsou) se zábavnou formou a musím přiznat, že  názory některých žáků byly velmi zajímavé.

Přesto bychom neměli zapomínat na heslo, že : NEJLEPŠÍ  VĚCI  V  ŽIVOTĚ  JSOU  ZDARMA 🙂 🙂 🙂

23. 02. 2020

Prevence rizikového chování mládeže

V síti

Dnes tzn. 2. 3. 2020 žáci naší třídy navštívili v rámci prevence rizikového chování mládeže filmové představení V síti. Dokumentární film nás seznámil s nebezpečím zneužívání dětí na internetu. Základem filmu je internetová negativní zkušenost nezletilých hrdinek, která má šokovat, varovat, ale i poradit při možných problémech, které můžou nastat při neopatrném užívání sociálních sítí.

Všichni žáci se shodli, že podobné filmy mají význam, a že by je zajímala i prodloužená verze filmu pro otrlejší, která je vhodná až od 15 let.

1. 3. 2020

Exkurze do JE Dukovany

Exkurze do JE Dukovany

V pátek 28. 2. měli žáci naší třídy možnost navštívit JE Dukovany. Akce byla zaměřena na prohloubení vědomostí o principech a funkčnosti jaderných elektráren.

 

 

13. 02. 2020

Recitační soutěž

Dnes se na naší škole konala recitační soutěž. Naši třídu zastupovala Natálka Ivančová. Žáci v rámci praktických činností nachystali a vyzdobili třídu a pak už to všechno začalo. Postupovalo se od nejnižších ročníků, takže Natálka se dostala na řadu jako poslední.

Ale podle hesla „to nejlepší na konec“ za naší hromadné třídní podpory přednesla s přehledem báseň Stříhali dohola malého chlapečka a vybojovala nejen první cenu ve své kategorii, ale i cenu publika.

GRATULUJEME!!!!