Třídní učitel:
Mgr. Pavel Švehlík
Telefon do kabinetu:
546 451 583
E-mail:
svehlik.p@zsvm.cz

 

Plán na červen

13. 6. Exkurze Terezín a Lidice (přihlášení žáci)
14. 6. Exkurze do tramvajové vozovny DPMB (8.00 – 13.40)
16. 6. Lyra (Moravský Krumlov, 10.00)
21. – 23. 6. Školní výlet – Prudká
26. 6. Zoo Brno
(8.00 – 13.40)
27. 6. Děti Nagana (kino Réna, 8.00)
28. 6. Vydávání vysvědčení
29. – 30. 6. Ředitelské volno

 

Menšíkův úsměv

Soutěž je pro všechny žáky ZŠ V. Menšíka Ivančice. Nemá kategorie věkové ani oborové.
A tak může vyniknout opravdu každý, kdo ve školním roce 2022/2023 dokázal něco mimořádného svou pílí, vytrvalostí, ochotou, obětavostí, talentem, pomocí druhému, houževnatostí nebo snahou něčeho dosáhnout.
 
Jedinec nebo kolektiv žáků.
Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne závěr školního roku.
 
Uzávěrka hlasování je 16. 6. 2023 ve 14.00
 
Hlasovat můžete zde
 

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno

 na čtvrtek 29. 6.  a na pátek 30. 6. 2023

z důvodu výměny plastových oken na budově 2. stupně ZŠ a rekonstrukce (uzavření) průchodu na Komenského nám.

Vysvědčení se žákům bude vydávat ve středu 28. 6. 2023.

 

Poznáváme Prahu

V 9. ročníku pojedeme na 3 denní poznávací pobyt do Prahy.
Termín: 25. – 27. 9. 2023
Přihlášení a platba se provádí přes SVČ Ivančice.
Potřebné dokumenty naleznete zde:
Informace ke vzdělávacímu programu

Jak se přihlásit

 

Výběr

1500 Kč – doplatek školního výletu
68 Kč – exkurze do tramvajové vozovny DPMB (14. 6. 2023)
60 Kč – Lyrafest 2023 (16. 6. 2023)
176 Kč – ZOO Brno (26. 6. 2023)
60 Kč – kino (27. 6. 2023)
630 Kč – pracovní sešity do 9. ročníku (M, Aj, F, D)

 

Doučování

Doučování z MATEMATIKY probíhá každou středu od 13.30 do 14.15
ČERVEN:  14., 19.
 


 

 

Rozpis odpoledního vyučování

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Červen:  13.


 

Terezín

13. června se v rámci exkurze vydáme na návštěvu pevnosti Terezín a muzea Lidic. Den začneme brzkým výjezdem z Ivančic a po tříhodinové cestě dorazíme k Malé pevnosti, kde na nás již budou čekat dva průvodci, kteří se nás ujmou a provedou okruhem, kde uvidíme nejen kanceláře dozorců a cely vězňů, ale také marodku nebo nemocnici a popraviště.
Dále se půjdeme podívat také do blízkého Muzea, které za druhé světové války sloužilo jako domov pro židovské chlapce. Zde si prohlédneme expozici věnovanou dětem z blízkého ghetta – jejich básně či kresby – a také expozici zaměřenou na perzekuci Židů, transporty a tábory.
Po prohlédnutí a vstřebání Terezína se přesuneme do nedalekých Lidic, které byly dne 20.6. 1942 vyhlazeny v rámci heydrichiády a jeho obyvatelstvo bylo nacisty buď popraveno, posláno do koncentračních a pracovních táborů nebo – v případě 3 děti – posláno na poněmčení.

Sraz: 5.30 u Besedního domu v Ivančicích

Příjezd: asi 18.00 – 19.00 hodin k BD – záleží na dopravní situaci

S sebou: kartičku zdravotní pojišťovny, pití a svačinu na celý den, vhodné oblečení a obutí, v případě deště deštník nebo pláštěnku, peníze pro vlastní útratu

Celkem vybíráme: 800 Kč – v ceně je doprava, vstup do Muzea Lidic a vstup do Malé pevnosti v Terezíně

Kdo nejede na exkurzi, tak se učí společně s 8. A dle následujícího rozvrhu:
1. hodina: M 
2. hodina: Čj
3. hodina:
4. hodina: Z
5. hodina: Nj/Rj
6. hodina: Vv

 

Exkurze do tramvajové vozovny DPMB

Ve středu 14. června 2023 pojedeme na exkurzi do tramvajové vozovny Dopravního podniku města Brna.

Vybírám: 68 Kč na jízdné (exkurze je pro žáky zdarma)

Sraz: 8.00 na velkém vlakovém nádraží v Ivančicích
(odjezd vlaku v 8.16)

Návrat: 13.41 na vlakové nádraží v Ivančicích
(žáci mají po příjezdu rozchod)

Přihlášku na exkurzi naleznete zde:
Exkurze DPMB – přihláška

Kdo nejede na exkurzi, učí se v 8. A dle následujícího rozvrhu:
1. hodina: Z
2. hodina: Aj
3. hodina: M
4. hodina: D
5. hodina: Ch
6. hodina: Hv

 

Školní výlet - Prudká

Na školní výlet pojedeme společně s 9. A do Rekreačního střediska Prudká u Doubravníku.
Termín: 21. – 23. 6. 2023

Přihlášku naleznete zde:
Školní výlet – Prudká

Program + seznam věcí

Prohlášení zákonných zástupců dítěte