Ve čtvrtek 21. května proběhla na Základní škole v Oslavanech tradiční Olympiáda školních družin. I my jsme obdrželi pozvání. Ihned jsme začali trénovat hod, běh, skok do dálky a přesun na kobercových dílech.

Deset nejzdatnějších z nás vytvořilo soutěžní družstvo a mohli jsme se vydat vstříc sportovnímu zápolení.

Letos se soutěžilo v šesti disciplínách. Rychlost a vytrvalost jsme si vyzkoušeli v běhu na 50 m, 300 m a štafetě, přesnou trefu při hodu ringo kroužky na cíl v podobě tří kruhů namalovaných na zemi, orientaci při štafetovém přesunu s kobercovými čtverci. V této soutěži jsme překonali rychlostí a stylem téměř všechny soupeře. Poslední disciplínou byl skok do dálky, v němž zazářil Honzík Krejčí ze zástupců mladších soutěžících.

Vyvrcholením olympiády bylo sečtení všech dosažených bodů a vyhlášení výsledků.

A jak jsme dopadli? Pohárové místo nám uniklo jen o vlásek, proto jsme si slíbili, že příští rok ještě více „zabereme“.

1. místo – ŠD při ZŠ Neslovice
2. místo – ŠD při ZŠ Němčice
3. místo – ŠD při ZŠ Oslavany

4. – 6. místo
ŠD při ZŠ V. Menšíka Ivančice
ŠD při ZŠ Nová Ves
ŠD při ZŠ TGM Ivančice
ŠD při ZŠ Ketkovice

Domů jsme si kromě vybojované odměny přivezli spoustu vzpomínek na příjemně strávené odpoledne. A tak nám nezbývá než dodat: „Sláva vítězům, čest poraženým!“

Žáci školní družiny