Volba střední školy je životním okamžikem každého člověka. ZŠ V. Menšíka si toto plně uvědomuje, a proto zajišťuje pro žáky 8. a 9. ročníků akce pomáhající s touto volbou. Žáci mohou zdarma navštěvovat kroužky SŠ DOS Moravský Krumlov a SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, pravidelně navštěvují Veletrh středních škol v Brně. Pro rodiče a žáky 9. ročníku připravujeme informační schůzky. Portfolio služeb žákům nejvyšších ročníků doplňuje již 7. rokem burza SŠ AMOS.

Ve čtvrtek 23. října 2014 se brány naší školy otevřely pro více než 260 budoucích studentů, vycházejících žáků okolních základních škol. Nabídka prezentací středních škol, byla letos opět pestrá. Ve škole prezentoval rekordní počet středních škol. Celkem přijelo více než 50 vystupujících. Žákům se představili zástupci nejen místních středních škol – Gymnázia J. Blahoslava v Ivančicích a SŠ dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov s odloučeným pracovištěm v Ivančicích, ale i dalších středních škol z Brněnska a z Třebíče. K vidění byli moravskokrumlovští umělečtí kováři přímo v akci, nabídky studia odborných předmětů a oborů různého zaměření, ale hlavně jsme touto akcí zajistili vycházejícím žákům a jejich rodičům nejaktuálnější informace o studiu, o přijímacím řízení a možnostech dalšího uplatnění. Zastoupeny byly školy s různým zaměřením – gymnázia, informatika a výpočetní technika, služby, potravinářství, obchod, stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství, zahradnictví i chemie. Každá škola měla předem určenou třídu i s technickými požadavky pro svou prezentaci. Naši ochotní osmáci a sedmáci prováděli návštěvníky a usnadňovali tak jejich orientaci. Větší skupinky příchozích jsme totiž rozdělili do méně početných, aby prezentované informace našly v klidu svého příjemce. Nabídky burzy využily i okolní školy. Navštívila nás ZŠ Oslavany, ZŠ Zbýšov a ZŠ Klášterní náměstí Moravský Krumlov desítky rodičů.

Ohlasy z letošní burzy SŠ byly pouze pozitivní. Věříme, že touto akcí pomáháme všem vycházejícím žákům a jejich rodičům v důležitém rozhodnutí, které se týká jejich profesní budoucnosti. Přejeme šťastný výběr a následnou spokojenost s volbou střední školy!

za kolektiv organizátorů
Mgr. Pavel Procházka