I. stupeň

Na prvním stupni se v pátek 17. a v sobotu 18. října otevřely všechny školní dveře široké veřejnosti. Hned při příchodu do budovy si mohli návštěvníci všimnout nové fasády a oken, která dodala naší škole novější vzhled. Všichni návštěvníci měli možnost nahlédnout do jednotlivých tříd i nově zrekonstruovaných prostor družiny. Ten, kdo si chtěl na vlastní kůži prožít s dětmi vyučování, si zasedl do lavic a sledoval, jak to dětem jde. Možná i prarodiče srovnávali, jak se učilo dříve a jakými moderními metodami získávají děti vědomosti dnes. Také byla obdivována zajímavá výtvarná díla žáků, která byla rozvěšena na chodbách i ve třídách. Tato výzdoba vznikala ve výtvarných hodinách, za účelem připomenout si významné výročí nedožitých 85 let ivančického rodáka Vladimíra Menšíka, jehož jméno naše škola nese.

Po oba dny se také žáci aktivně podíleli na hladkém průběhu akce tím, že příchozím dělali průvodce, nabízeli občerstvení, fotili a pouštěli v počítačové učebně prezentaci o naší škole. V sobotu pro změnu mohli zapojit svoji šikovnost a fantazii v některých z mnoha vánočních dílen připravených v jednotlivých třídách.

Všem návštěvníkům děkujeme za projevený zájem a těšíme se na setkání při příštím Dni otevřených dveří.

II. stupeň

Den otevřených dveří 2014

V pátek 17. října se úderem 8. hodiny otevřely dveře naší školy veřejnosti. Konal se již tradiční DOD 2014. Žáci i žákyně vítali po celé dopoledne na obou stupních hosty a přátele naší školy. Na své děti se přišli do výuky podívat pyšní rodičové a prarodičové, bývalí žáci zašli posoudit, jak moc se jejich základka změnila, a také nás navštívili žáci z okolních škol.  Příští rok si totiž budou volit svou školu budoucí, tak jsme jim chtěli usnadnit rozhodování. Hned v ranních hodinách přijeli školáci z Neslovic, s paní učitelkou a žákyněmi 9. třídy si prošli třídy, usedli v lavicích jazykové učebny, aby zde zhlédli novou videoprezentaci ZŠ Vladimíra Menšíka. Obdrželi informační knihu, letáček, nálepku i razítko účasti na DODu 2014. Dalšími hosty byli žáci z Moravských Bránic a po nich vstoupili do školy žáci ze ZŠ Němčice. Po prohlídce školy byli pozváni na malé občerstvení do školní jídelny. I když se páteční dopoledne snažilo překazit nevlídné a deštivé počasí, které zabránilo určitě i dalším hostům, aby se zašli do školy podívat, vše se nakonec uskutečnilo podle plánu.  O to lepší náladu jsme měli v sobotu, kdy vysvitlo sluníčko, počasí se umoudřilo a ve škole to také žilo, konaly se tvořivé dílny, kterých se zúčastnili všichni vyučující, mnozí žáci a žákyně školy a také jejich rodiče. Ve třídách, kde se netvořilo, byly již tradičně vystaveny učební pomůcky, takže hned na první pohled bylo jasné, že procházíte učebnou fyziky, chemie, či matematiky. V sobotu navštívilo školu opět množství rodičů, babiček a známých, chtěli si prohlédnout prostory školy, které bývají po většinu roku určeny pouze jejich dětem. Z jejich spokojených pohledů snad můžeme usoudit, že se jim u nás ve škole líbilo.

Den otevřených dveří skončil, všichni, kteří se na něm podíleli, tedy vedení školy, vyučující i žáci si zaslouží ocenění za svůj příspěvek ke zdárnému průběhu DODu 2014. A za rok zase na DODu 2015 na shledanou.

R. Blažková