Jedno z nejbarevnějších ročních období bylo námětem našeho projektu, do kterého se ve dnech 8. – 10. října zapojily všechny ročníky I. stupně.

Krásu a vůni podzimu, který právě teď vládne venku, měly děti možnost vnímat všemi smysly v přírodním parku na Réně. Tvořivost v nich probudilo spadané listí, šišky, kaštany, žaludy a šípky. Pod rukama jim vznikaly domečky, dráčci, sovičky a jiná zvířátka.

Podzimní atmosféru jsme přenesli i do všech vyučovacích předmětů. V matematice jsme počítali ovoce a zeleninu, v prvouce pozorovali změny přírody a počasí. V hodinách anglického jazyka žáci popisovali přípravy zahrad a polí na zimu pomocí známé i nové slovní zásoby. Výtvarnými díly a výrobky si žáci vyzdobili své třídy a chodby celé školy.

V českém jazyce se někteří proměnili v básníky a spisovatele. Vznikla krásná díla, z nichž jedno si můžete přečíst i vy.

Podzimní dráček
Martin Procházka, 5. třída

Listí padá,
vítr fučí
 a mně z toho v hlavě hučí.
Tak si vezmu čepici,
pustím draka v ulici.

Poletuje nad domy,
chvíli mezi topoly,
až doletí do polí.

Vítr si s ním pohrává,
z nebe na nás zamává.
Barevný čas podzimu
už čekáme na zimu.