Celé čtyři měsíce uplynuly ode dne, kdy jsme jako čtvrťáci smutně odcházeli z dopravního hřiště v Oslavanech a považovali jsme výuku Dopravní výchovy za ukončenou. V září však přišlo nečekané a hlavně milé překvapení. Paní Sablová, která má tento výukový program na starosti, nás do Oslavan pozvala znovu. Nemohli jsme odmítnout. Proto jsme v pondělí 6. 10. vyrazili.

Scénář celého dopoledne byl obdobný, jako v minulém školním roce. Dvouhodinová výuka teorie v učebně a druhá praktická část venku. Celým dnem nás provázelo nádherné podzimní počasí a my opět dosahovali na kolech vynikajících výsledků. V nelehké jízdě zručnosti, tak i na dopravním hřišti v orientaci a správném dodržování silničních pravidel. Paní Sablová na nás nešetřila chválou a my jsme se právem čepýřili.

Radost nás provázela na odchodu, protože na jaře jedeme zase!

Za kolektiv páťáků  K. Dokoupilová