Stalo se již pevnou tradicí, že se každoročně 26. září snažíme žákům připomenout fakt, že tento den je vyhlášen Evropským dnem jazyků. I když je Evropa světadílem malým, lze zde zaslechnout jazyků poměrně velké množství. Některé z nich se někdy povinně, někdy s radostí učíme, většina z nich nám však jde tzv. jedním uchem tam a druhým ven. To ale neznamená, že alespoň střípky se v nás neudrží. Většinou se tak děje na cestách. Se svými zkušenostmi jsme se pokusili navzájem svěřit, někdo se od ostatních naučil nová slůvka, někomu to šlo hůře. Stejné to bylo s jazykolamy a nejdelšími slovy jednotlivých jazyků.

V druhé části dne, po představení Labyrint, které si připravili žáci GJB a které bylo odehráno česky, jsme se vrátili opět k jazykům cizím.

Každý rok se zaměřujeme na vybrané téma, se kterým se dennodenně potkáváme. Letos to byl film a seriály. To, že děti tráví před televizí mnoho času, není fakt nijak překvapivý. Žáci poslouchali filmy v originále, snažili se poznat „filmové klasiky“ a u některých jsme se opravdu zasmáli. Poté si zvolili postavu, která je nejvíce zaujala a pomocí komiksu, popřípadě velkého „mluvícího portrétu“ popisovali zvoleným jazykem veškerá fakta, která vyhledali, popřípadě se na ně správnými frázemi doptali. Děti zjistily, že dokážou bez větších problémů uvažovat a pracovat ve více jazycích, pokud si pomáhají jako tým a o případné problémy se podělí. Díky tomu vzniklo mnoho zajímavých projektů, které budou k vidění v jednotlivých třídách, nebo na chodbách.

L. Psotová

Den jazyků na 1. stupni

Žáci 1. stupně se rovněž připojili k Evropskému dni jazyků. Zpracovávali podobně jako jejich staší spolužáci úkoly a otázky s tématikou cizích zemí. Učili se jednoduché fráze. Navíc žáky prvního stupně navštívili dobrovolníci ze SVČ v Ivančicích. Carles pochází ze Španělska a naučil děti tanec makarena. Seznámil je také s jednou ze slavností ve Španělsku, kdy lidé staví živou pyramidu ze svých těl. Maria, která pochází z Ruska, pro děti přichystala ruskou lidovou písničku a kreslenou pohádku. Pro žáky 4. – 5. ročníků měli Carles a Maria připravenou zajímavou prezentaci o jejich zemi.