Třídní učitel:
Mgr. Ondřej Bureš
Telefon do kabinetu:
546 419 275
E-mail:
bures.o@zsvm.cz
26. 06. 2020

Prázdniny

KRÁSNÉ LÉTO A POHODOVÉ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ! 🙂 

21. 06. 2020

Školní pomůcky do 7. ročníku

Co si žáci nachystají do 7. třídy:

Český jazyk: 1x linkovaný sešit formátu A4 č. 464 (60 listů), 1x linkovaný sešit formátu A4 č. 444 (40 listů), slohový a literární sešit – 2x A5, č. 544 (40 listů)


Matematika: Sešit A4 č. 460, rýsovací pomůcky (tužka č. 3, pravítko s ryskou, kružítko, úhloměr), lepidlo, nůžky, guma


Anglický jazyk: 1x linkovaný sešit A4 č. 444 (40 listů), průsvitka

Německý jazyk: 1x linkovaný sešit A4 č. 444 (40 listů), průsvitka

Ruský jazyk: 1x linkovaný sešit A4 č. 464 na celé tři roky (60 listů)


Zeměpis: 1x linkovaný sešit A4 č. 444 (40 listů). Pokud ještě nemáte – doporučujeme zakoupit Školní atlas světa (Kartografie Praha), žáci ho používají k přípravě na výuky i opakovací testy v 6. – 9. třídě


Fyzika: 1 x nelinkovaný sešit  A5 č. 560 (60 listů)


Dějepis: 1 x linkovaný sešit A5 (č. 544) (40 listů)


Občanská výchova: 1 x linkovaný sešit A5 (č. 544) (40 listů)


Rodinná výchova: 1 x linkovaný sešit A5 (č. 524) (20 listů)


Přírodopis: 1x linkovaný sešit A4 (č. 444) (40 listů)


Hudební výchova:  notový sešit

Pracovní činnosti:     Pěstitelství a chovatelství – linkovaný sešit A5 (č. 524)

                                            Práce s počítačem – linkovaný sešit A5 (č. 544)


Tělesná výchova: sportovní oblečení (do haly i na stadion), nutná!! obuv do haly – nesmí mít černou podrážku!!


Seznam pomůcek do výtvarné výchovy:
Nůžky, tuhé lepidlo (tyčinka), lepidlo na dřevo (Herkules), voskové pastely, suché pastely, barevné papíry, redispero + tenká špička, černý tenký fix (centropen), černou tuš, štětce – plochý, kulatý  č. 8 a č. 3, fólii na pracovní stůl, vodové barvy, tempery, pracovní tričko
V hodinách výtvarné výchovy se žáci seznamují i s netradičními technikami, vybíráme 80,- Kč.

 

Žáci budou mít tyto pracovní sešity (objednává škola, cena bude upřesněna):

PS anglický jazyk: Project 2, nakl. Oxford    
PS matematika: Počtářské chvilky, Nová škola        
PS dějepis: Středověk, počátky novověku, nns. cz
PS fyzika: Hravá fyzika, nakl. Taktik

PS druhý cizí jazyk: německý jazyk Deutsch mit Max 1, ruský jazyk Поехали 1


Kopírování v 1. pololetí: 50,- Kč