Třídní učitel:
Mgr. Ondřej Bureš
Telefon do kabinetu:
546 419 275
E-mail:
bures.o@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Justýna a Dorka
 

Testování Covid-19 od 17. ledna 2022

Vážení rodiče,

od 17. ledna 2022 se budou žáci testovat 1x týdně, každé pondělí.

Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Pokud žák screeningové testování neabsolvuje, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínky použití respirátoru po celou dobu pobytu ve škole.

  • Bude-li test žáka negativní, účastní se prezenční výuky.

Bude-li test žáka při pondělním testování pozitivní, odchází s pedagogickým pracovníkem do samostatné místnosti a škola neprodleně kontaktuje zákonné zástupce, aby si dítě ihned vyzvedli. Pro spolužáky pozitivně testovaného žáka se nic nemění, pokračují v prezenční výuce bez omezení.

  • Pokud žák nebude v den testování přítomen testování z důvodu omluvené absence, bude testován ihned po příchodu do školy. Testování žáků bude probíhat vždy pod dohledem pedagogů.

Lenka Vokurková

V Ivančicích, dne 13. ledna 2022

 

Rozpis výuky Vv a Pč na 2. pololetí

Rozpis výuky Vv a Pč 8.A
od 1. 2. 2022

8. A – úterý Vv (K. Novotná Kudrnová), Pč (O. Bureš)

 Vv                         Pč

ÚNOR           8., 22.                1., 15.

BŘEZEN       15., 29.             1., 22.

DUBEN         12., 26.             5., 19.

KVĚTEN       10., 24.             3., 17., 31.

ČERVEN       7., 21.               14.

 

Plán na leden 2022

27. 1. Školní kolo dějepisné olympiády – 13.05

31. 1. Vysvědčení – výuka dle rozvrhu hodin, vydávání výpisu z vysvědčení v poslední vyuč. hodině

Pro němčináře – do konce ledna prosím o přinesení 160,-Kč na pracovní sešit do NJ.

Do konce ledna prosím o přinesení: 50,-Kč na kopírování nebo balík papírů A4, toaletní papír (min. 4 ks), papírové utěrky (min. 4 ks), kapesníky

 

Vyrob si limonádu

Vyrobit si šumivý nápoj jde několika způsoby, my jsme použili jedlou sodu, kyselinu citronovou, cukr a vodu obarvenou potravinářským barvivem. Vzniklý nápoj je nasycen bublinkami oxidu uhličitého vzniklého reakcí sody a kyseliny citronové. Výsledný produkt mohl být následně zkonzumován.

O. Bureš

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
 

Doučování z českého jazyka

Doučování z českého jazyka bude probíhat každé pondělí v čase od 13.50 – 14.35 hodin.

Termíny doučování v lednu:
24. ledna
31. ledna

Kroužek je zdarma, jen prosím přinesení podepsané přihlášky.

 

Revolution Train

Ve středu 8. prosince jsme navštívili unikátní projekt Revolution Train, zaměřený na primární prevenci v oblasti drog a závislostí. Procházeli jsme vlakovými vagóny a stali jsme se součástí příběhu několika lidí zasažených drogovou závislostí. Měli jsme i možnost odhadovat, jak se bude příběh vyvíjet. Vybavení jednotlivých vagónů odpovídalo příběhu, takže jsme prošli třeba barem, výslechovou místností nebo drogovým doupětem.

O. Bureš

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
 

Sběr pomerančové kůry

Kůru noste usušenou a zváženou třídnímu učiteli. Děkujeme.

Proč sbíráme pomerančovou kůru?

Pomerančová kůra slouží k výrobě kandovaného ovoce, používá se k dochucení cukrářských výrobků nebo jako zdobný potravní doplněk. Už méně známé je její léčivé působení. V pomerančové kůře je koncentrována mnoho cenných látek. Rozhodně se tak nedá považovat za jakýsi bezcenný obal nebo odpad.

Jak na nás působí?

V pomerančové slupce je shromážděno mnoho léčivých látek. Velmi bohatá je například na obsah bioflavonoidů. Lidské tělo si tyto látky samo nedokáže vytvořit a proto je musí získávat z potravy. Bioflavonoidy jsou velmi důležité pro správnou funkci a kvalitu cév. Jsou také nezbytné pro optimální využití vitaminu C v organismu. Pomáhají chránit tělo před vnějšími vlivy, posilují imunitní systém a tím pozitivně ovlivňují řadu zdravotních problémů.

 

Výklad v hodině slohu

V páteční hodině slohu se žáci věnovali výkladu. Za domácí úkol si měli připravit výklad na jakékoliv téma, co je baví, co je zajímá. Co je vlastně výklad?
Výklad je slohový útvar, který patří do odborného funkčního stylu. Vysvětluje vnitřní souvislosti a vztahy, podmínky vzniku, vývoj, trvání jevu, jeho následky a objasňuje podstatu jevu. Výklad je základem učebnic, odborných časopisů a publikací. Cílem výkladu je odborné poučení o některém tématu z oblasti vědy, techniky, hospodářství nebo umění. Sděluje nové poznatky a také objasňuje konkrétní jevy. Na konci výkladu nesměli zapomenout uvést citaci, tedy zdroje, odkud čerpali.
Během této hodiny jsem byli obohaceni poznatky ohledně automobilky Mitsubishi motors, jízdního kola, Covidu-19, skateboardingu, tučňáků, čaje, tužky, házené, jezdectví aj.
Všechny moc chválím za svědomitou přípravu a vzornou prezentaci.

L. Moresová

 

Nosit sovy do Athén

V hodině mluvnice si žáci během skupinové práce procvičovali slovesný vid. Na pracovním listě nejprve do vět vymýšleli vhodná slovesa, která nahradila kreslené obrázky v textu o Lochnesce. Poté se seznámili se rčením – Nosit sovy do Athén, prolouskali jsme se vysvětlením se zapojením do historického kontextu a poté žáci vyhledávali slovesa, určovali jejich vid a tvořili vidové dvojici. Během společné práce se vzájemně kontrolovali a tím si upevňovali pravidla pro určení vidu a také pro doplnění vidového protějšku.

L. Moresová

 

 

 

Matematika - objem hranolu

V dnešní hodině matematiky jsme si zkoušeli sami sestavit vzorce pro výpočet objemu hranolů, které můžou mít různou podstavu. Je to vlastně “skládačka”, která se dává dohromady z nám už známých vzorců trojúhelníku, čtyřúhelníků a šestiúhelníku. Všichni byli moc a moc šikovní.

M. Lenertová

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
 

Deskovky na SVČ

V tomto týdnu proběhla v SVČ Ivančice soutěž v deskových hrách. Starší děti hrály hru Ubongo. Byly vytvořeny čtyřčlenné skupiny, ve kterých se soutěžilo. Potom se soutěžící různě přeházeli do dalších skupin až byl určen vítěz. Hra měla spád, všichni statečně bojovali o každý bod do celkového pořadí. Holky z naší třídy se umístily “na bedně” nejstarší kategorie –  na 1. místě Lucka, na 2. místě Dorka. Gratulujeme! Holky postupují do dalšího kola, které je ale bohužel v současné době kvůli epidemii odvoláno.

J. Tesáčková

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
 

Králíci v přírodopisu

V přírodopisu teď probíráme zajícovité. Lucka donesla ukázat 8 králíků a předvedla společně se sestrou Anetou králičí hop. Doma mají celkem 20 králíků. Holky nám ukázaly závod na rovince a závod ve skoku do výšky. Spolužáci si mohli vyzkoušet vést králíka přes překážky. Zajímavá ukázka králičí drezury sklidila uspěch 🙂 

J. Tesáčková

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
 

Chemie - chromatografie

Na závěr učiva o směsích jsme si po filtraci prakticky vyzkoušeli i další hojně využívanou metodu oddělování směsí – chromatografii.  Při ní dochází k oddělování látek ze směsi navázáním na rozpouštědlo a pevnou látku. V našem případě byly směsí barviva z barevných fixů, rozpouštědlem voda a pevnou látkou filtrační papír. Tak jsme například zjistili, že některé barvy jsou složeny z více barev.

O. Bureš

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
 

Rozpis výuky Vv a Pč

                              

                                          Vv                           Pč

ZÁŘÍ                             21.                               14.

ŘÍJEN                          12., 26.                      5., 19.

LISTOPAD                 9., 23.                         2., 16., 30.

PROSINEC                 7., 21.                         14.

LEDEN                        11., 25.                        4., 18.

 

Podzimní výzdoba třídy

Soutěž – O nejlépe podzimně vyzdobenou třídu

Na měsíc říjen 2021 vyhlašuje ředitelka školy soutěž o nejzajímavěji a pestře vyzdobenou třídu s podzimní nebo halloweenskou tématikou. 

V pátek 22. října 2021 v 1. vyučovací hodině jeden zástupce ŽP z každé třídy a jeden pedagog si třídy prohlédnou, ohodnotí a budou vyhlášeny vítězné třídy (v každé kategorii jedna), které čeká sladká odměna.
Vyhlášení vítězů soutěže proběhne v pondělí 25. 10. 2021 v OSV.

My jsme zdobili naší třídu v průběhu minulého týdne a v dnešní hodině OSV.

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
 

Chemie prakticky - filtrace

Osmáci si dnes v hodině chemie prakticky vyzkoušeli provádění filtrace přes různé filtrační materiály. Ve skupině sestrojili jednoduchou filtrační aparaturu a filtrovali připravenou suspenzi křídy a vody postupně přes textil, vatu a filtrační papír. U každého filtračního materiálu zaznamenávali čas a průběh filtrace a výsledky zapisovali do protokolu.

O. Bureš

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
 

Angličtina - osobnosti

V hodinách anglického jazyka se teď vracíme do minulosti. Věnujeme se opakování gramatiky, poslechům a rozhovorům, povídáme si o životních etapách a také tvoříme projekt o osobnosti, která už sice nežije, ale nějakým způsobem byla pro lidstvo nebo pro nás osobně důležitá.

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
 

Sběr šípků - vyhodnocení

Letošní vítězkou sběru šípků se v rámci celé školy stala Vanessa Z. z naší třídy. Povedlo se jí nasbírat úctyhodných 65 kg. Gratulujeme! 🙂

 

Moje vysněná země

Český jazyk není jen o tvrdých a měkkých i, je také o schopnosti se správně a srozumitelně vyjádřit, mluvit dostatečně nahlas, se správnou intonací, nepolykat konce vět, dívat se na ostatní, nekroutit se, nemít ruce v kapsách.  Umět zaujmout své spolužáky, předat jim “poselství”, zaujmout je tak, aby seděli a zaujatě naslouchali tomu, o čem hovořím.

Osmáci měli tři týdny, aby si připravili mluvní cvičení na téma Moje vysněná země. Někteří nás vzali až do dalekého Japonska (dokonce čtyřikrát), prošli jsme se Demänovskými jeskyněmi, vyšplhali na Eiffelovu věž v Paříži, prošli se Grand Canyonem, zrelaxovali se na Bali, navštívili Octoberfest, USA, Velkou Británii a dokonce i Jižní Koreu. Někteří si svou zemi vysnili od A do Z.

Moc všechny chválím! 

 L. Moresová

 

Fyzika - jednoduché stroje - páka

Učivo fyziky nemusí vždy být jen o složitých výpočtech. Fyzika tvoří základ pro technická řešení, která lidem denně usnadňují prací. Jedním z typických příkladů jsou jednoduché stroje. Naši žáci pomocí experimentů určovali podmínku rovnováhy na páce. Podívejte se jak jim to šlo na následujících fotografiích:

P. Procházka

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
 

Chvilka poezie v hodině literatury

Recitace? Básničky? Zní to jako slova z minulého století. Poezie obecně moc v dnešní době nefrčí, ale proč si neprocvičit mozkové závity? Ale recitace není jen o naučení se “něčeho” zpaměti. Verše by nás měli oslovit, pohladit, třeba i naštvat, zkrátka v nás vzbudit emoce. Žáci měli čtrnáct dní na naučení jedné ze tří básní. Básně byly od různých autorů a různého zaměření. Žáci byli zajedno a ve výběru básničky se shodli. Na celé čáře vyhrál Vodník od Karla Jaromíra Erbena. V posledních deseti minutách jsme si poslechli profesionální výkony z filmu Kytice, kde si Vodníka zahrál Dan Bárta, utopenou dívku Linda Rybová a její zoufalou matku Jana Švandová.

Výkony všech byly velmi vyrovnané a žáci se opravdu snažili. Snad proběhne v letošním školním roce recitační soutěž, budeme mít opravdu spoustu kandidátů na postup do školního, okresního i krajského kola. :-)

L. Moresová

 

Evropský den jazyků - angličtina

V týdnu od 20. do 24. září 2021 jsme na naší škole oslavili Evropský den jazyků.
Projekt probíhal v hodinách cizích jazyků na téma Olympijské hry v Tokiu. V angličtině si každý z nás vybral vítězného sportovce z některé anglicky mluvící země, který ho zajímal. Poté vyhledal informace o tomto sportovci a jeho sportu a vytvořil jeho profil.

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
 

Evropský den jazyků - ruština

V hodině ruského jazyka jsme se v rámci tohoto dne zaměřili na sporty letní olympiády v Tokiu. Vyhledávali jsme ikony, obrázky, pojmenování sportů, překládali jsme si názvy sportů do ruštiny, pak jsme vše dali dohromady a myslím si, že z té naší tvořivé práce vzniklo pěkné a naučné leporelo.

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
 

Tančící rozinky

V hodině chemie jsme si vyzkoušeli jednoduchý chemický pokus. Pozorovali jsme tzv. tančící rozinky v roztoku octa a jedlé sody. Průběh pokusu jsme zdokumentovali do sešitu a vysvětlili jsme si, proč k pohybu rozinek dochází.

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
 

Naše úroda

V pondělí 20. září jsme sklidili naši úrodu dýní. Ze semínek, které jsme na jaře zasadili v rohu školního pozemku, vyrostly 4 krásné dýně. Tento úspěch by se neobešel bez pravidelné péče, spočívající zejména v zalévání, o které se postarali hlavně Justýna, Dorka, Honza a Rosťa a v době prázdnin pak naše paní školnice, za což jim moc děkujeme. Dýně využijeme v hodinách výtvarné výchovy.

 

 

01. 09. 2021

Od 1. 9. 2021 opět sbíráme starý papír. Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

Děkujeme