Ne nadarmo začíná jedna známá píseň slovy:
„Duje vítr, ale všichni jdeme ven,
to je brannej den,
vlevo v bok,
brannej den zocelí tělo tvé,
přítah na hrazdě a dlouhej dech,
trocha plazení a těžko chytáš dech.“

 I na naší škole proběhl v pátek 20. 6. branný den.  Počasí nás jako každoročně prověřilo, zda se dokážeme dobře rozhodnout, kde se bude branný den konat.  K ránu trošku sprchlo a nebylo zcela jasné, jestli nebude pršet i nadále. My jsme ale na každou situaci dobře připraveni, a tak nás ani špatné počasí nemůže překvapit.  Vše začalo v 8 hodin poplachem na obou budovách. Hned po něm se nejmladší žáci vypravili do prostoru parku Réna. Tam pro všechny žáčky naší školy byly připraveny dvě branné aktivity. Ve spolupráci se SVČ Ivančice byl v náročném kopcovitém terénu Rény připraven branný závod. Ten prověřil fyzickou zdatnost, ale i branné znalosti a dovednosti. Na trase si žáci vyzkoušeli například střelbu z luku a překonávání lanových překážek. Odpovídali i na celou řadu otázek směřujících k první pomoci a chování při živelných pohromách. Naši deváťáci si jako každoročně připravili pro své mladší spolužáky branné aktivity, které probíhaly v prostoru parku. Tentokrát si mladší spolužáci mohli zastřílet i ze vzduchovky, zkusit přivolat rychlou pomoc, polohovat raněného při různých úrazech, uložit ho do stabilizované polohy, přenést poraněného improvizovaně nebo na nosítkách na delší vzdálenost, připravit si evakuační zavazadlo a hlavně ošetřit různá poranění dolních a horních končetin. Všichni zkoušení i zkoušející zvládli zadané úkoly na jedničku. Nejlepší hlídky byly oceněny diplomem. V reálných situacích ale není vítězů ani poražených. My jsme v každém případě zase o něco lépe připraveni na obtížné události, které v životě mohou nastat.

 Děkuji všem kolegům, kteří pomáhali s organizací branného dne, SVČ Ivančice a hlavně žákům devátých tříd.

Dana Kuczmanová

 

Pochvalu za pomoc s organizací si zaslouží tito žáci 9. třídy:

Dan Kalvoda, Nikolas Eibl, Sabča Hájková, Terča Filková, Katka Kuchaříková, Gabča Řihánková, Zuzka Ryšavá, Kryštof Robotka, Kája Ruswurmová, Petr Nadoma, Jika Kvapil, Ondra Hytych, Zdenda Houser, Standa Buček, David Ludvík a Radka Matýšková.