V pátek 18. 6. 2009 se  na naší škole uskutečnil branný den. Bohužel nám tentokrát počasí nepřálo. Ještě před zahájením se přihnal velký liják, a tak akce neproběhla v parku na Réně jako obyčejně, ale v hale na  Rybářské ulici. Uvnitř v  tělocvičně se však nedal uskutečnit branný závod se střelbou ze  vzduchovky. Určitě mnozí žáčci nebyli smutní, protože opustit počítač a vrhnout se na trať dlouhou asi kilometr, dá určitě některým zabrat. V hale se uskutečnilo pouze prověřování branných vědomostí, i když na některé úkoly bylo potřeba také trošku fyzické námahy. Do  rolí zkoušejících se zapojili žáci osmých a devátých tříd. Na 14 stanovištích se vžili do role učitelů, ale i poradců. Mladší spolužáci jim museli předvést prakticky, jak by poskytli zraněnému první pomoc, ošetřili zlomeninu dolní a horní končetiny.  Za úkol bylo i uložit spolužáka do stabilizované polohy, naložit ho na nosítka a přenést na krátkou vzdálenost. Hlídky určovaly i azimut, pracovaly s mapou a  odhadovaly vzdálenost. Poradily si i se zabalením evakuačního zavazadla, hasicími přístroji, důležitými telefonními čísly a spoustou dalších pro život důležitých úkolů. Pokud si hlídky s něčím nevěděly rady, pak tu byli starší spolužáci, kteří jim dokázali poradit. Všechny úkoly společně zvládli malí i velcí. Všichni jsme o něco lépe připraveni na krizové situace, které mohou v životě nastat.

Žáci ZŠ V. Menšíka, Mgr. Dana Kuczmanová a Mgr. Marta Makešová