Ve čtvrtek 22. května se pod záštitou Atletického klubu Ivančice konal atletický trojboj-Memoriál Jaromíra Růžičky. Tentokrát byl uspořádán u příležitosti 100. výročí narození tohoto významného atleta a trenéra. Na naší škole se našlo 37 odvážných žáků, kteří chtěli strávit odpoledne na místním fotbalovém stadionu, respektive na stanovištích jednotlivých disciplín. Soutěžilo se ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a běhu na 60 metrů. Děti byly rozděleny do třech kategorií a ve všech měla naše škola své zastoupení, od nejmenších prvňáčků až po zdatné osmáky. Po krátkém úvodním slovu začal závod. Pro některé jejich první v životě. Bloky i startovací pistole byly zejména pro prvňáčky naprostou novinkou. Všichni ale bojovali, co jim síly stačily. I v takovém horku, které panovalo čtvrtečnímu odpoledni, děti podávaly skvělé výkony. Mně v paměti, kromě jiných, utkvěly dva výborné skoky do dálky. Jeden patřil Adamu Hložkovi (5.tř.) – 426 cm a druhý se stal vyvrcholením celého závodu. Patřil Marku Šedrlovi (8.tř.) a byl dlouhý 510 cm. Zlatý hřeb měl ale teprve přijít. Při vyhlašování výsledků jsme zažívali medailové žně. K jednotlivým výkonům byly přiřazeny body podle atletických tabulek a následně byly sečteny všechny tři disciplíny. A jak to vlastně všechno dopadlo? Kdo získal diplomy a medaile?

V nejmladší kategorii se na krásném 1. místě umístil Andrej Slišáns ze čtvrté třídy.

V kategorii mladší žactvo obsadila naše děvčata celé stupně vítězů – 1. místo Katka Hvižďová, 2. místo Monča Matoušková a 3. místo Danča Jelínková. I chlapci zabojovali a podařilo se jim totéž – 1. místo Adam Hložek, 2. místo Maksims Skutkévičs a 3. místo Pepík Štefan.

V nejstarší kategorii se na 3. místě umístila Sabča Eiblová a chlapci opět získali všechny tři pozice – 1. místo naprosto zaslouženě Marek Šedrla, 2. místo Laďa Konečný a 3. místo Zdenda Toman.

Ozýval se potlesk a panovala radost. Jen ti nejmenší byli trochu smutní, protože na medaile nedosáhli. Získali ale zkušenosti, které jsou nejen ve sportovním životě velmi důležité. Malou náplastí jim mohla být sladkost a pití, které obdrželi všichni závodníci.

Za pomoc bych chtěla poděkovat paní Mrkvicové a p.uč. Psotové, maminkám za podporu svých ratolestí a samozřejmě všem žákům, kteří nejenže podávali skvělé výkony, ale navíc se i vzorně chovali.

Velkou pochvalu si zaslouží:

1.A: Dominik Šimek, Magdalénka Mrkvicová
1.B
: Martin Homolka, Štěpán Korvas, Nelinka Rausová, Kristýnka Halúzková, Adélka Tesáčková, Anetka Křivánková
2.tř.
: Štěpán Maša, Dan Sternat, Aleš Kozák, Honzík Pipal, Anetka Křivanová
3.tř
.: Adélka Stejskalová
4.tř
.: David Toman, Andrejs Slišáns, Mohamed El Samasery,
5.tř
.:  Maksims Skutkévičs, Marek Honiš, Adam Hložek, Simča Antlová, Monča Matoušková, Tinka Sklenská, Nicol Rosa de Pauli
6.A: Kristýnka Kadlecová
6.B
:  Danča Jelínková, Sam Markus a Pepík Štefan
7.A
: Sabča Eiblová, Klárka Eiblová, Sabča Nešpůrková, Marťa Kabelková, Zdenda Toman
8.A
: Marek Šedrla
8.B
: Laďa Konečný

Jitka Tesáčková