Ve středu 14. května si žáci 6.B zpestřili hodinu rodinné výchovy výukovým programem s názvem Sociální sítě. Aktivity pro nás připravil Tomáš Holý ze SVČ, kterému děkuji. Nejdříve děti seznámil se vznikem a historií internetu a následně se rozpovídal o nejrůznějších sociálních sítích, které jsou na internetu dostupné. Ještě před tím měli ale sami žáci, každý sám za sebe, na papír napsat, kterou sociální síť znají a využívají. Někteří dokázali dát dohromady i deset názvů. Nejčastěji zmiňovaným byl Facebook. Mnozí byli překvapeni, když se dozvěděli, že se smí legálně používat až od třinácti let a že automaticky dávají souhlas s poskytováním osobních údajů třetím osobám. Když potom Tomáš ve třídě uveřejnil některé fotografie nebo videa, která patřila žákům účastnících se programu a která dobrovolně zveřejnili na Facebooku, byli někteří v šoku. Najednou začalo žákům vadit, že si fotky prohlíží spolužáci, i když vlastně k Facebooku mají přístup tisíce jiných lidí. Někteří se poprvé dozvěděli, že informace, které jednou někdo zveřejní a později i vymaže, už na internetu zůstávají napořád a někdy v budoucnu mohou pořádně zkomplikovat život.

Snad si žáci vzali z programu ponaučení a některé udělené rady jim pomohou čelit nástrahám internetu.

Jitka Tesáčková