V rámci kampaně Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) byla vyhlášena výtvarná a literární soutěž pro žáky základních škol, zaměřená na ochranu přírody a životního prostředí. Předmětem kampaně jsou oba světové póly a zvířata na nich žijící. Cílem je poukázat na to, že i my skrze malé změny můžeme pomoci těmto ohroženým zvířecím druhům a jejich životnímu prostředí.  Představiteli této kampaně jsou především lední medvěd (Arktida) a tučňák patagonský (Antarktida), ale i rosomáci, vlci arktičtí, lišky polární, sovice sněžné, lachtani medvědí a sobi polární. Úkolem nejmladších dětí z 1. a 2. třídy bylo vytvoření obrázku libovolnou malířskou technikou. Díla měla zobrazovat alespoň jedno ze zvířat letošní kampaně. Mohly to být obrázky o tom, jak jsou děti s rodiči na návštěvě v zoo nebo i vymyšlené „příběhy“. Starší děti ze 3. – 5. třídy měly napsat pohádku, která tematicky vycházela  z ochranářské kampaně „Od pólu k pólu“, ve které budou vystupovat některé z výše uvedených zvířat. Zapojení do soutěže bylo dobrovolné. Paní učitelky vysvětlily dětem jejich úkoly a pak už bylo jen na samotných žácích, jestli si najdou chvilku volného času, zapojí fantazii a vytvoří nějaké výtvarné nebo literární dílko.

Do soutěže bylo odesláno osm obrázků a dvě pohádky. Vyhodnocení soutěže proběhne 26. dubna v rámci oslav Dne Země v ZOO Brno.

Velkou pochvalu si zaslouží:

Viktorka Svobodová, Eliška Hovorková, Magdalénka Mrkvicová a Pavlík Doupovec z 1.A

Radeček Horský, Beatrice Kaniová, Adélka Tesáčková a Nelinka Rausová z 1.B

Lucka Peterková a Venda Mrkvicová ze 4. třídy

Jitka Tesáčková

Práce žáků

Medvěd a sovice

Jednou dostal medvěd velkou žízeň. Přišel k jezeru, napil se a v tom slyšel volání: „Pomoc, topím se, pomozte!“. Medvěd se díval kolem a uviděl sovu. Topila se a zoufale volala o pomoc. Medvěd se dlouho nerozmýšlel. Skočil do vody, nabral sovu na svá záda, sova se ho chytila a plavali ke břehu. „Děkuji Ti medvídku, že jsi mi zachránil život. Také Ti někdy pomohu.“ řekla sova. Medvěd se zasmál. „Ty a pomoct mi? Dávej raději pozor sama na sebe a buď ráda, že se Ti nic nestalo.“ Netrvalo dlouho a na severu se objevili lovci ledních medvědů. A teď přišla řada na našeho zachránce. Už, už ho měli v pasti, když v tom přilétla sova. Dosedla lovci na hlavu, zamávala křídly. Lovce vystrašila a medvěd byl ten tam. Kéž by tak bílý chlupáč věděl, kdo ho zachránil.

Venda Mrkvicová 4. třída

 

Medvědice Vendy a vlčice Klára

     Jednoho krásného dne se rozhodla medvědice Venda a vlčice Klára, že půjdou lovit ryby do vzdáleného jezera. Venda byla mohutná bílá medvědice a Klára byla silná bílá vlčice. Vyšly brzy ráno. Celý den se brodily sněhem, až došly k horám. Tam v nejbližší jeskyni přenocovaly. Druhý den opět vyrazily na cestu. Když šly přes hory, musely si dávat veliký pozor, protože cesta byla namrzlá. Venda znala zkratku, ale byla velmi nebezpečná, protože vedla temným a strašidelným lesem. Sama pro sebe si řekla, že radši půjdou horami. Už jim zbýval k jezeru jen kousek, a že už měly hlad, rozběhly se k jezeru, aby tam byly co nejdřív. Když tam doběhly, vlčice se napila čerstvé ranní vody. Medvědice strčila hlavu do jezera a začala lovit ryby. V tom se objevil tuleň Pepa a tučňák Hanka, kteří byli kamarádi. Pak na Vendu a Kláru křikli, že ta lákavá voda a ryby jsou jenom jejich. Klára ale řekla, že je dobré se dělit a ne být lakomí. Když se budete dělit, budou vás mít rádi i ostatní. Pepa a Hanka poslechli, a proto se o vodu i ryby podělili. Potom byli všichni čtyři kamarádi. Zazvonil konec a pohádky je KONEC!

Lucka Peterková 4. třída