Náš školní výlet

V pondělí 24. června jsme se společně sešli na autobusovém nádraží a vyrazili jsme přes Znojmo až do Zblovic, kde se měl nacházet na 3 dny náš cíl. Píši měl, neboť počasí vše zkomplikovalo a překazilo. Zkrátka lilo a lilo. „Tento způsob léta se zdá poněkud nešťastným.“ Mohu směle citovat V. Vančuru.
Někteří se naprosto nepřizpůsobili počasí, vyrazili jen v mikině, bez pláštěnky, bez nepromokavé bundy, bez deštníku. V úterý ráno pořád ještě pršelo, hladina říčky Želetavky se poněkud zvedla, proto jsme neváhali a odjezd o jeden den přesunuli. Kolem poledne sice déšť ustával, ale holky byly pěkně promrzlé a viděli se ve vaně plné teplé vody. Kluci, otužilejší a zdatnější, se nám pokoušeli naopak odjezd rozmluvit. Je to opravdu velká škoda, plány jsme měli krásné – bazén, hrad, rozhledna, nejrůznější hry, táborák, párty, užít si legraci, ale voda vše odnesla. Naštěstí ne doslova!

 

 

 

Den Země

22. duben je celosvětově uznávaný svátek na obranu Země. Má za úkol varovat, aby lidé přestali s dalším zamořováním naší planety, přestaly se hromadit další a daší kupy odpadků, které se jen mohou vyvézt na skládku. Pomoci může třídění odpadu, kdy se již z použitých věcí stanou věci nové. Je to přece tak snadné, místo házení všeho do jednoho koše, odpad třídit. Nezodpovězenou otázkou tedy zůstává, proč tak nečíní všichni lidé? Odpověď, tedy pokud ji znáte, nechám již na vás.

Naše třída se také zapojila do této akce. O něčem jsme si povídali, něco zhlédli ve filmu, nakonec jsme vyrobili masku, kterou by určitě nikdo z nás nechtěl nosit, ale pokud bude docházet k neustálemu ničení Země, bude to naše povinná výbava!

A jak zhodnotili Den Země děcka? Lea – Bylo to zajímavé, ale mohli jsme dělat něco venku.
Marky – Den Země se mi líbil, ale mohli jsme se jít třeba projít nebo sbírat odpadky v okolí školy.
Štěpán K. – Poučilo mě to o třídění odpadu.
Terka – Bylo to zajímavé. Něco jsem se už věděla,ale taky jsem se něco nového dozvěděla.

 

Můj kamarád nebo kamarádka má problém

V pondělí 15. dubna k nám do třídy zavítala psycholožka s krizového centra Spondea, která se snažila žákům přiblížit, jak můžeme pomoci svým kamarádům, když je něco trápí.
Jak se žákům tato akce líbila? Nechala jsem je, aby napsali svůj názor anonymně.

 

„Program se mi líbil a také mi pomohl. Nejvíc se mi líbilo, když jsme si povídali o případech, které řešili.“
„Moc se mi to líbilo. Ta slečna byla velice milá a hodná.“
„Moc se mi to líbilo. Něco podobného bych v budoucnu chtěla dělat, takže mi to i prospělo.“
„Bylo to super. Moc mě to bavilo. Nejvíc mě bavilo, jak jsme dostali článek a psali jsme, jak by jsme kamarádovi v nouzi pomohli.“

 

 

 

 

Dějepisný projekt „ Korunovační klenoty“

V 7. ročníku je hlavním tématem ve výuce historie STŘEDOVĚK. Poznáváme počátky českých dějin, panovníky, kteří vládli českému království. Přemyslovci a Lucemburkové zanechali v českých zemích významnou stopu státotvornou, stavitelskou i kulturní. Zejména osobnost Karla IV. nás vedla k podrobnějšímu zkoumání a to jsme uzavřeli projektem zaměřeným na KORUNOVAČNÍ KLENOTY českých králů. Všichni si za pečlivě zpracované referáty, prezentace, video a také repliky klenotů zaslouží velkou pochvalu. Poděkování patří i mnohým rodičům, kteří dětem s krásnými výrobky pomáhali. Ze zdařilého projektu vznikla v dějepisné učebně výstava „Korunovační klenoty“.

 

Přijďte se podívat a připomenout si jednu z významných kapitol z českých dějin.

 

R. Blažková, uč. dějepisu

 

 

 

 

Hodina anglického jazyka hrou

Již přes měsíc se v hodinách anglického jazyka seznamujeme s nepravidelnými slovesy u minulého času. A jak si nejlépe tyto tvary zapamatovat? Hrou, při které je důležitá pohotovost a rychlost v hledání. Hra, kterou hrajeme velmi rádi.

 

 

LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM

Ve středu 27. března jsme se sešli až před kinem a shlédli scénické pojetí knížky Život k sežrání, kterou nám představil Lukáš Hejlík společně se svými kolegy. Všichni jsme se shodli, že to bylo bezva, nechyběl vtip ani napětí. Dokonce si někteří tuhle knížku koupili a nechali si aktéry představení podepsat.

 

 

Olympiáda v anglickém jazyce

26. března se Dan zúčastnil olympiády v anglickém jazyce. Ve velké konkurenci, celého okresu Brno – venkov se umístil, na krásném 3. – 4. místě. Dane, moc Ti gratulujeme. Jsi šikulka!!!

Soutěž recitátorů

Věřte mi, že „trocha poezie nikoho nezabije“. Opravdu. Tento krásný verš Jiřího Suchého určitě hovoří za všechny účastníky letošního ročníku školní recitační soutěže.

26. února se konalo školní kolo soutěže recitátorů. Konkurence byla velká, soutěže se zúčastnilo 16 recitátorů z 2. stupně. Naši třídu reprezentovala Markéta Pevná. Děkujeme. Celý článek si můžete přečíst zde

 

 

Za Harpagonem do Mahenova divadla

Skrblík Harpagon by pro peníze obětoval všechno, dokonce i štěstí vlastních dětí. Zda tomu tak opravdu v nejslavnější francouzské komedii Lakomec od Moliéra opravdu bylo, jsme se zajeli přesvědčit v pátek 22. února do brněnského Mahenova divadla. A věřte nám, bylo. Celý příběh se točil kolem peněz, bohatství, zlata a dukátů. Harpagon intrikuje s životy své dcery a syna, nutí je do výhodných sňatků, je hamižný, chamtivý jen pro to, aby získal co největší bohatství. Dvouhodinové představení bylo vtipné, moderní a hlavně poučné. V řadách číslo 6 a 7 seděli sedmáci a šesťáci naší školy a byli skvělými diváky a slavnostně oděnými návštěvníky Mahenova divadla. Patří jim velká pochvala za to, s jakou grácií a noblesou se v tak významném kulturním stánku pohybovali. Už se těšíme na nějaké další představení!

Posuďte sami, jak to všem moc slušelo!