Třídní učitelka:
Mgr. Renata Blažková
Telefon do kabinetu:
546 419 277
E-mail:
blazkova.r@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Anička a Anetka
Třídní kniha:
Martinka a Adélka
Služba:
týdenní, květiny Trixi a Majda
25. 03. 2019

Projekt – Říkáme drogám – NE!

V občanské výchově, v osobnostní a sociální výchově a také ve výtvarné výchově jsme si připomněli nebezpečí, které je bohužel všude kolem nás. Zpracovávali jsme projekt – plakáty s protidrogovou tematikou, z nichž některé budou vystaveny v kině Réna. Uvědomili jsme si, že drogy ničí zdraví, mysl, životy nejen závislých, ale i všech kolem nich.

My říkáme drogám NE!

 

24. 03. 2019

TURISTICKÝ ZÁVOD

V sobotu dne 6. dubna 2019 se v parku na Réně koná turistický závod,

pokud máte zájem, bližší info se dozvíte v OSV v pondělí 25. března.

Kdo má rád vycházky jarní přírodou, má jedinečnou příležitost se zúčastnit.

Výsledek obrázku pro turisté

1. 3. 2019

AKCE  BŘEZEN

 
V posledním týdnu nás žádná akce nečeká. 🙂

        připomínám – >blíží se čtvrtletí

  budeme hodnotit prospěch a chování

    11. dubna se konají třídní schůzky

 


Pracovní činnosti ve 2. pololetí

úterý – R. Blažková – PSLT*) 

DUBEN                       2.,16.,30.
KVĚTEN                    14.,28.
ČERVEN                    11.

                                           *PSLT – práce s laboratorní technikou

21. 3. 2019

PROJEKT – ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Ve čtvrtek 21. března proběhl na naší škole projektový den zaměřený na prohloubení čtenářské gramotnosti u žáků. Po velké přestávce jsme rozděleni na skupiny pracovali na projektu, kterým jsme se blíže seznámili s Malým princem od francouzského autora Antoine de Saint-Exupéryho. Po zajímavé a velmi pěkně okomentované prezentaci o Exupérym jsme pokračovali v navazujících činnostech, kvíz ze znalostí o autorovi a jeho knize, pak pětilístek, který nás přivedl k poznání hl. postavy – prince. Seřazovali jsme text o květině, četli v něm a plnili úkoly v PL, pak jsme výtvarně relaxovali a podle vlastních návrhů kreslili malého prince, květinu, lišku a samozřejmě i jeho planetku. Závěr patřil zamyšlení nad vztahy mezi malými a velkými lidmi – tj. dětmi a dospěláky. Napsali jsme si vzájemně dopisy, v nichž jsme si předali svá doporučení pro soulad obou světů.

 

Pochvala všem žákům 6. B, pracovali efektivně, soustředěně, vše zvládli

a vytvořili graficky zdařilé plakáty, které vystavíme na chodbě u třídy. 

 

21. 03. 2019

Ukliďme Česko … 

I my jsme se připojili k jarnímu úklidu našeho města, celorepubliková akce zapojuje čím dál tím více malých i velkých, kteří chtějí mít ve své zemi, ve svém městě, okolo své školy pořádek.

Děkuji šesťáci, pracovali jste pilně a kolem školy udělali hodně práce a pořádku.

 

21. 03. 2019

Pochvala za reprezentaci školy

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ

Náš spolužák Pavel K. se zúčastnil soutěže v přírodních vědách, kterou organizovala ZŠ Zastávka.

Družstvu složenému ze 4 žáků naší školy se podařilo získat krásné 2. místo.

Gratulujeme, Pavle,  byls nejmladší, ale určitě platný člen týmu.

19. 03. 2019

PROJEKT V AJ – MY DAY

Seznámit své spolužáky se svými pracovními návyky, s tím, jak probíhá náš den,  jsme si vyzkoušeli formou projektu  a jak jinak než anglicky – nejen psát, ale i mluvit je nutné, abychom si rozuměli.

 

13. 03. 2019

JARNÍ ZDOBENÍ

V hodinách OSV společnými silami přivoláváme jaro i do školy, zdobíme si třídu, vyráběli jsme např. květinové girlandy, kterými jsme zpestřili boční stěnu třídy. Každý pomáhal, ale jsou aktivní dívky, které bych chtěla pochválit za pomoc a další přinesené zdobení.

Milé žákyňky – děkuji a chválím Vás – Aničko, Trixi, Verunko, Majdalenko (s babičkou), Nelko, Anetko, Rachelko, Leničko, Eliško M., Terezko a Martinko a Pavlíku,díky za aktivitu.

Seznam nemusí být zdaleka konečný, uvítáme i další nápady a pomocníky.

Děkuji. R. B.

13. 03. 2019

Dědečku vyprávěj … „100 let společně“

 V pondělní hodině OSV jsme zhlédli  prezentace projektu, žáci 7. B byli pěkně připraveni.

                         

 

„Moc se nám líbily prezentace válečné techniky – tanků a také hračky…“ Martin a Pavel

„Projekt se mi moc líbil, hlavně vojenská technika a pak také prezentace o jídle vojáků za války …“ Jakub

„Zaujalo nás, že děti do 4 let nosily šaty – kluci i holky, později se to rozdělilo, kluci krátké kalhoty, holky šaty …“ Marťa, Adélka a Mya

„Nejvíce nás zaujala móda, bylo tam mnoho zajímavého …“ Terka a Ela M.

„Když byli vojáci ve válce, v zákopech jedli hlavně konzervy. Ženy nosily hlavně krátké vlasy, byla to móda a dělaly mužské práce.“ Maruška a Ela S.

„Projekt se nám velmi líbil. Dověděli jsme se se spolužáky spoustu zajímavých informací. Např. s čím si hrály děti, co dělali lidé za války, co vojáci ve volném čase, jak se oblékali, co jedli a jak se válčilo. “ Nela a Aneta

 

DĚKUJEME 7. B ZA VELMI ZAJÍMAVÉ PREZENTACE.

za 6. B poděkovaly Aneta a Nela.

12. 03. 2019

Vítáme jaro ve výtvarné výchově

 

05. 03. 2019

Mikroskopování

Dnes jsme v PČ pracovali na rozvoji laboratorních znalostí a dovedností. Seznámili jsme se s přístrojem č. 1 – MIKROSKOPEM.

Nejprve jsme si pouštěli krátkou naučnou prezentaci a poté video, jak se správně zachází a pracuje s mikroskopem, už víme, kde má okulár, objektiv, čočky, stoleček a svorky, stativ a další součásti. Pak už jsme od teorie přešli k praxi a trénovali jsme chytání světla na zrcátko a ve skupině si opakovali pojmenování částí mikroskopu, na závěr svou práci skupina vyhodnotila a všichni dostali výbornou, už víme, jak se nazývají všechny části mikroskopu a podařilo se nám podívat se zblízka na naše vlasy. Příště nás čeká laboratorní práce, při které se naučíme připravit si laboratorní vzorek a prozkoumat ho tak, abychom mohli sepsat jednoduchý laboratorní protokol. Pěkná práce, šesťáci, chválím vás.

28. 02. 2019

                                                                              POCHVALA ZA HUDEBNÍ SOUTĚŽ

 

 

Náš spolužák R. H. je trumpetista,

podařilo se mu spolu s dalším hornistou „vytroubit si“

2. MÍSTO

v hudební soutěži v Zastávce u Brna.

Gratulujeme a přejeme další úspěchy nejen v hudbě. 

16. 11. 2018

Sběr pomerančové kůry  končí 

v pátek dne 5. 4. 2019.

Začal 12. listopadu, usušenou a zváženou kůru noste prosím třídní učitelce. Děkuji.

Pomerančová kůra slouží k výrobě kandovaného ovoce, používá se k dochucení cukrářských výrobků nebo jako zdobný potravní doplněk. Už méně známé je její léčivé působení. V pomerančové kůře je koncentrována mnoho cenných látek. Rozhodně se tak nedá považovat za jakýsi bezcenný obal nebo odpad.

Jak na nás působí

V pomerančové slupce je shromážděno mnoho léčivých látek. Velmi bohatá je například na obsah bioflavonoidů. Lidské tělo si tyto látky samo nedokáže vytvořit a proto je musí získávat z potravy. Bioflavonoidy jsou velmi důležité pro správnou funkci a kvalitu cév. Jsou také nezbytné pro optimální využití vitaminu C v organismu. Pomáhají chránit tělo před vnějšími vlivy, posilují imunitní systém a tím pozitivně ovlivňují řadu zdravotních problémů.

20. 02. 2019

ŠKOLNÍ KOLO RECITÁTORŮ

19. února se konalo školní kolo recitační soutěže, která navázala na třídní kola. Naši třídu zastupovali tři šikovní recitátoři, v 1. kategorii žáků 6. a 7. tříd se Nela, Anetka i Radek určitě neztratili. Nej… byl Radek, který získal krásné 3. místo a navíc i ocenění od diváků. Celá třída měla možnost podpořit své spolužáky a soutěž se nám všem moc líbila.

Gratulujeme  odvážným a šikovným a nejvíce Radkovi. Byl za nás opravdu NEJ…, 

pojede nás reprezentovat i na oblastní nepostupovou soutěž do Zastávky.

8. 2. 2019

TŘÍDNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

V pátek 8. února se v hodině literární výchovy recitovalo. Básně si žáci volili sami, podle svých sympatií k básníkům, textům nebo délce a složitosti veršů, které si měli připravit k interpretaci zpaměti. Všichni se podle svých možností snažili, připravili se k recitaci a předvedli své umění před spolužáky. Výkony se různily, a proto v hodnocení byli nápomocni i dva porotci z řad žáků, bodovalo se a také napovídalo, pro klid a jistotu žáků před tabulí zasedla do první lavice i nápověda, každému se přece může stát, že text najednou „vypadne“.

A jak to dopadlo? Vítězové, které vidíte na fotografii, byli odměněni nejen jedničkou, ale také sladkou maličkostí a diplomem s malou pochvalou v žákovské knížce. Gratulujeme a věříme, že budou úspěšně reprezentovat svou třídu také v kole školním, které se koná 19. února.

Přijďte se podívat, jistě to soutěžící potěší. Za nás mohu slíbit, my svoje spolužáky určitě podpoříme.

6. 2. 2019

POCHVALA NAŠIM HÁZENKÁŘKÁM

Naše holky jsou úspěšné nejen ve škole, ale i v tělocvičně. Jsou to pravé sportovkyně, hrají házenou, která má v Ivančicích dlouholetou  tradici, takže STŘÍBRNÉ MEDAILE, které vyhrály se svým týmem ve „Vangl cupu„, si pochvalu zaslouží.

2. místo na  ŽELVA 2019 je jistě výsledkem pravidelných tréninků i sportovního talentu.

Gratulujeme, děvčata, jste šikulky.

4. 2. 2019

Hodina mimočítankové četby v ČJ

V literární výchově jsme zasedli u “kulatého stolu”, abychom si aktivně zopakovali pojmy pohádka moderní a klasická, připomněli jsme si sběratele lidových pohádek Karla Jaromíra Erbena a Boženu Němcovou. Seznámili se s pohádkovými příběhy autorskými od Karla Čapka, Boženy Šimkové, Jana Karafiáta, Astrid Lindgrenové, Zdeňka Svěráka a dalších. Vytvořili jsme i malou improvizovanou výstavku knih a prohlédli si krásné ilustrace.

Pohádky má přece každý rád, takže jsme si tuto hodinu mimočítankové četby všichni příjemně užili.

31. 01. 2019

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ (výpis) ROZDÁNO  … 

Milí žáci, užijte si pololetní volno 

 

28. 01. 2019

ÍRÁN – ZAHALENÁ KRÁSA

Írán - Islám

„Bylo to moc pěkně upravené a zajímavé. Velice mě překvapilo, že jsou tam lidé velmi přívětiví a milí. Jsou tam krásné památky. Upřímně se mi více líbil Írán než Kuba. Ovšem obě země byly velmi rozmanité a dozvěděla jsem se různé zajímavé věci. Moc se mi to líbilo a těším se příští rok na Čínu.“     Aneta

„Líbilo se mi celkové zpracování: střih, mluvené komentáře mezi videem. Zaujalo mě, že skoro ke každému jídlu jí placky.“ Ela S.

„Irán se mi celkem líbil, bylo to zajímavé a hezké, dokonce jsem se i poučila.“ Ela M.

„Moc se nám to líbilo, už se těšíme na další projekt, nejvíce se líbila příroda“  Adélka a Martinka

„Írán se mi líbil, bylo to někdy i srandovní, bylo tam mnoho informací, které jsem nevěděla.“ Natálka

„Přednáška o Íránu se mi líbila. Hlavně, že jsme se mohli ptát. Také nám uvedli nový pořad o Číně.“ Kubík

„Mně se moc líbil celý pořad, dozvěděla jsem se nové věci o Íránu. Nejlepší byly historické stavby.“ Rachel

25. 01. 2019

Projekt  P R A V Ě K  – od kamene po železo

Od prvních dnů probíraní učiva o pravěku jsme se těšili na projekt, kterým vše ukončíme. Rozděleni na skupiny jsme zpracovávali informace, připravovali praktické projekty, vyráběli zbraně, stavěli sruby a domy, psali příběhy předmětů, které jsme představili svým spolužákům. Vše vyvrcholilo v lednu projektovým blokem, v němž jsme si vše představili a shrnuli tak poznatky, které jsme načerpali ve výuce. Všichni se snažili a většinou mají jedničky, ale za mě pochvala za precizní domy s vybavením pro Nelku, Anetku a Radka, jejich domy byly TOP. Okouzlil mě i příběh Aničky a pravěká přehlídka, kterou připravily Verunka, Trixi a spol. Děkuji všem za práci a Mirkovi za placky, které nám s babičkou upekl na ranní OSV podle pravěkého receptu – byly moc dobré.

Výstavku projektových výrobků můžete vidět v učebně dějepisu, doufáme, že nám ji ostatní žáci školy budou jen chválit a ne ničit.

 

23. 01. 2019

We have got … english

V hodině anglického jazyka jsme trénovali užívání slovesa mít „have got“ při popisu zvířat. Většině se práce opravdu povedla, posuďte sami.

15. 01. 2019

 

Fotogalerie z předvánoční výstavy TECHNICKÉ HRAČKY 1880 – 1980

17. 01. 2019

SOUMĚRNÁ I NESOUMĚRNÁ MATEMATIKA …

Téma dnešní hodiny matematiky byla osová souměrnost. Zjistili jsme, že je to vlastně celkem jednoduché. Když jsme si vše vyzkoušeli na papíru, nevydrželi jsme a zkusili udělat osově souměrné pózy. Některé se i podařily. :-)

31. 08. 2018

SBĚR PAPÍRU

Od 4. 9. 2018 sbíráme starý papír. 

Balíky prosím ukládejte rovnou do sběrného kontejneru, který se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

Děti přinesou na lístečku se jménem počet kg, ve škole sběr nevážíme, je potřeba ho mít zvážený.

Lístek odevzdají třídní učitelce, děkuji. R.B.

31. 08. 2018

RECYKLOHRANÍ

Od 4. 9. 2018 můžete odevzdávat vybité baterie a drobné vysloužilé elektrospotřebiče

do připravených sběrných  nádob ve škole.