7. B

7. BTřídní učitelka:
Mgr. Renata Blažková
Telefon do kabinetu:
546 451 277
E-mail:
blazkova.r@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Nelka, Anetka a Pavel
Třídní kniha:
Martinka a Adélka
Služba:
se střídá týdně, květiny Rachelka a Lenička
 

AKCE ÚNOR

28. 2. Známé slovo poezie – Zastávka u Brna ->postupují  1. – 3. místo ve školní recitační soutěži

Připomínám posledním žákům, přineste prosím do školy.

 

50 Kč na kopírování (nebo balík papírů)
4 ks toaletních papírů
2 ks papírových utěrek
1 box kapesníků (min. 100 ks)

23. 02. 2020

PREVENTIVNÍ PROGRAM – V SÍTI

V rámci prevence rizikového chování mládeže navštíví žáci 6. – 9. ročníku v pondělí 2. března filmové představení

V síti. Dokumentární film pojednává o nebezpečí zneužívání dětí na internetu. Hlavní linka filmu sleduje radikální psychosociální experiment, pomocí kterého autoři zviditelňují, s čím se v online prostoru potýkají děti ve věku 12–15 let.

Cena představení je 70 Kč

Podrobnosti naleznete zde.

23. 02. 2020

 

PROJEKTOVÝ DEN ČJ – STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

V pondělí 9. března proběhne na naší škole projektový den zaměřený na prohloubení čtenářské gramotnosti u žáků. Co je čtenářská gramotnost? Porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů a rozvoje vědomostí. V tomto školním roce se vypravíme k nejstarším událostem na našem území v pověstech Aloise Jiráska.

12. 02. 2020, aktualizováno 13. 2.

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

Vybraní zástupci tříd se sešli 13. února v učebně výtvarné výchovy. Přišli předvést své recitační umění a zasoutěžit si o nej recitátora. V I. kategorii 6. a 7. tříd soutěžilo 10 žáků, z naší třídy 7. B to byla Nelka R., Majdalenka M. a Radek H. V I. kategorii jediný odvážný kluk. Všichni se snažili, překonali své obavy, trému z veřejného vystupování a přednesli své básně ostatním. Radek nás osvěžil vtipným textem V. Redla Hoří, obdiv k Radkově paměti a přirozené interpretaci, která si zaslouží pochvalu. I když se letos neumístil, byl z kluků v I. kategorii nejlepší. Majdalenka a Nelka byly velmi úspěšné, obsadily 2. a 1. místo. Zdeněk Svěrák a Jiří Žáček by měli radost ze zdařilé interpretace jejich textů, nehledě na to, že Nelka přišla recitovat i v nemoci. Bylo to milé odpoledne s básničkami. Neli, Majdalenko, Radku, děkuji za reprezentaci třídy a moc gratuluji k pěknému úspěchu. Další cestou obou děvčat je soutěž Známé slovo poezie v Zastávce. V okresním kole recitační soutěže, které se koná v Tišnově, budeme Nelce i Majdalence (obě postoupily) držet všechny palce i pěsti, co ve třídě máme.

TŘÍDNÍ KOLO V RECITACI BÁSNÍ

V hodině literatury se konala soutěž třídy v uměleckém přednesu. Výběr textů byl pestrý, mnohé básně si žáci vyhledali v čítance, ale přišli i s výběrem ze sbírek Z. Svěráka a J. Žáčka. Zazněly verše J. Skácela, J. Voskovce, J. Wericha i V. Redla. Porota spolužáků rozhodovala o bodovém ohodnocení.

Tak byli vybráni vítězové: 1. místo Nela R., 2. místo Aneta K. a 3. místo Radek H.

Všem patří pochvala za přípravu a vítězkám a vítězi gratulujeme, budeme jim fandit i ve školním kole, které se koná 13. února v budově 2. stupně na Růžové ulici ve 14.00.

Přijďte své spolužačky a spolužáka podpořit, jistě je to potěší.

 

10. 02. 2020

ZÁKON SETRVAČNOSTI – FYZIKA V AKCI A REAKCI

Newtonovy pohybové zákony jsou základní učivo fyziky. Je třeba je pečlivě prozkoumat. V dnešní hodině jsme hledali způsob jak prokázat platnost zákona síly, setrvačnosti i akce a reakce.

10. 02. 2020

PTÁCI V PŘÍRODOPISE

Poslední skupinou živočichů, se kterou jsme se měli seznámit v letošním školním roce, byli ptáci. Několik hodin jsme si povídali o stavbě jejich těla, namlouvání, hnízdění a zástupcích jednotlivých řádů. Ve skupinkách jsme si vyzkoušeli poznat některé ptáky podle pouhých dvou charakteristických znaků. Všem se dařilo velmi dobře. Ve zbývajících měsících se budeme věnovat botanice a doufám, že žáci budou v hodinách stejně aktivní, jako když jsme se věnovali zvířatům.

30. 01. 2020

Olympiáda v anglickém jazyce

Velká gratulace našemu spolužákovi, který VYHRÁL  v I. kategorii a bude nás reprezentovat 11. února v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce Modřicích. Budeme držet pěsti a přát hodně úspěchů!

V posledním lednovém týdnu si žáci 2. stupně, kteří mají rádi angličtinu a chtějí se v ní zdokonalovat i mimo vyučování, vyzkoušeli, jaké to je zúčastnit se olympiády v anglickém jazyce. Zatím sice jen ve školním kole, ale i tak to chtělo spoustu kuráže, odhodlání a píle.

První částí soutěže byl poslech rozhovoru, kde žáci prokazovali, nakolik mluvené angličtině rozumí. V průběhu plnění úkolů každý sám pro sebe zjišťoval, zda je pro něj projev rodilých mluvčích obtížný či nikoli.

Všichni řešitelé následně postoupili do druhého kola. Vylosovali si jedno z předem zadaných témat a před svým vystoupením  měli dostatek času na pečlivou přípravu. Mohli si zapsat základní myšlenky nebo poznamenat body či slovní zásobu, kterou budou ve svém vystoupení používat. Mezi vylosovanými tématy byla v mladší kategorii témata: jídlo, oblečení a základní informace o sobě a své rodině. U starších žáků to byla složitější témata jako například kultura, město, nakupování a služby nebo úplně nejtěžší – moderní technologie. Poté už přišel na řadu projev jednotlivých žáků. Každý to vzal trochu z jiné stránky – někdo mluvil hodně a v dlouhých větách, někdo se zaměřil spíše na stručnost a více na slovní zásobu k danému tématu. Hodnocena byla nejen znalost slovíček a gramatiky, ale také délka připraveného projevu, zřetelnost a plynulost mluvení a schopnost reagovat na otázky učitelek. Konkurence letos byla větší než v minulých letech, jak tedy všechno dopadlo?

(převzato z Aktuálně ze života školy)

 Mladší kategorie – žáci 6. a 7. ročníku:

na 1. místě se umístil MARTIN H.ze třídy 7. B

o 2. místo se podělili SOFIE Ř. a MATĚJ P., oba ze 7. A

o 3. místo se dělí TOMÁŠ V. a STELLA Š., oba z 6. A

30. 01. 2020

UKONČENÍ SBĚRU STARÉHO PAPÍRU

Vzhledem ke krizi s odpadovým papírem, která je způsobená především zastavením
odbytu odpadového materiálu do Číny, 1. února 2020 končí sběr starého papíru!

Moc nás tato situace mrzí, děkujeme za Vaši podporu.

02. 02. 2020

HOLIDAY PO ANGLICKU

V hodinách angličtiny jsme se v této lekci učili o prázdninách a dovolených. Nejprve jsme si ve skupinkách připomněli užitečnou slovní zásobu, která se nám může v těchto situacích hodit a kterou jsme se v hodinách naučili. Poté jsme ve dvojicích zjišťovali, co náš kamarád o dovolené či prázdninách dělal nebo nedělal a tvořili z toho věty v minulém čase. Používali jsme pravidelná i nepravidelná slovesa v kladné i záporné větě, ptali se a odpovídali na otázky. Celá naše měsíční práce vyvrcholila tvorbou projektu o našich nejhezčích prázdninách, někdy možná i vymyšlených. A šlo nám to všem bezvadně!

 

 

02. 02. 2020

HRY V OBČANSKÉ VÝCHOVĚ

V hodině občanské výchovy jsme hráli didaktické hry. Cílem bylo naučit se dodržovat dohodnutá pravidla, nepodvádět, lépe spolupracovat ve skupině. Museli jsme se sami dohodnout na rozdělení rolí a navzájem se respektovat. Také jsme se učili vhodně vyjadřovat sympatie k ostatním. V poslední části jsme museli přednést krátkou řeč na dané téma a ostatní mohli náš projev krátce hodnotit a komentovat. Rozvíjeli jsme tak nejen své řečové a vyjadřovací schopnosti, ale také jsme se navzájem lépe poznávali. A byla to legrace!

19. 12. 2019

Jak jsme hledali ve fyzice těžiště …

30. 01. 2020

Projektový den matematiky – tvorba deskových her


Projektový den matematiky proběhl ve čtvrtek 30. ledna. Práce v týmech se dařila. Skupiny vymyslely strategii hry, název, pravidla a úkoly, které byly pouze a jenom z matematiky. Chyťte páva, Cesta do ledničky, Sociální sítě a Cesta na Měsíc. Naše názvy her, které jsme si vytvořili společnými silami a s radostí si je pak zahráli a započítali si a pobavili se u toho.

 

17. 01. 2020

Připravujeme zájezd do velikonoční Vídně

Naše škola organizuje pro žáky 7. a 8. tříd jednodenní zájezd do velikonoční Vídně. Akce se uskuteční ve středu 8. dubna 2020. Navštívíme vídeňskou zoologickou zahradu, velikonoční trhy, centrum města a určitě zbyde i čas na drobné nákupy. Cena zájezdu je 725,- Kč a zahrnuje vstup do ZOO, dopravu autobusem, průvodce a cestovní pojištění.

Více informací a přihlášky obdrží žáci u p. uč. Špidlíkové, kabinet CJ

27. 01. 2020

Čína – říše za Velkou zdí

Dne 27. ledna 2020 jsme se zúčastnili projektu Svět kolem nás. Letošní téma  Čína – svět za Velkou zdí. V 9. dílu jsme se ocitli v rozlehlé, historické a mystické Číně. Prošli se po Velké čínské zdi, pokochali se pohledem na jedinečné pandy velké, a současně tajili dech při prastarém rituálu nebeského pohřbu. Byla to velmi poučná cesta obrazy dnešní Číny s pradávnými příběhy o historii dynastií a slavném Konfuciovi.

30. 01. 2020

Den vysvědčení – 30. leden 2020

“ S úsměvem jde všechno líp!“

9 žáků prospělo s vyznamenáním

13 žáků si zasloužilo k vysvědčení také pochvalu

Dnes žáci obdrželi výpis z vysvědčení, který se škole nevrací. Nepřítomní žáci dostanou výpis po návratu do školy.

25. 01. 2020

Lyžařský výcvikový kurz ve Filipovicích

I letos uspořádala naše škola ve spolupráci se SVČ lyžařský výcvikový kurz, který se konal 12. – 17. ledna ve Filipovicích v Jeseníkách. A my, sedmáci, jsme byli u toho. Ubytovaní jsme byli v penzionu Pepovka v těsné blízkosti lyžařského areálu. Bylo to skvělé – koupání v bazénu se slanou vodou, lyžařský výcvik, snídaně, obědy i večeře, odpočinek v krásných pokojích s televizí, nechyběla ani přednáška Horské služby o poskytování první pomoci a chování při pobytu na horách, večerní lyžování, pak už jen balení lyží a cesta domů.

a tady pár reakcí z Filipovic…

„Skvěle jsme si zalyžovali, večer jsme se vždycky koupali, bazén byl fajn, jen kdyby kluci místo vodního póla nehráli kohoutí zápasy…“  M.+N.

„Zlepšila jsem se v carvingu, i v bazénu to bylo skvělé“ A.

„Jídlo skvělé, lyžák úžasný, nejvíc večerní lyžování“ A.

„Hotel super, dobré jídlo a hlavně pití, škoda, že nebyl sníh mimo sjezdovku“ P.

„Strašně moc jsem si to užila. Srážku s milou snowboarďačkou jsem přežila“ M.

„Na pokojích super, hlady jsem nebyl, jen ten mokrý sníh, ten mě štval.“ M.

“Bylo to supr, naučil jsem se lyžovat“ Š.

„Nej byly večery, když jsme měli volno, před lyžováním jsme vždycky měli rozcvičku.“ A.

23. 01. 2020

Exkurze v pracovních činnostech

Květiny Rudolf Hrbek v Ivančicích

Ve středu jsme navštívili firmu Květiny Rudolf Hrbek. Nešli jsme naslepo, byli jsme domluveni s paní Halúzkovou, která zde pracuje a byla ochotna nás květinářstvím provést. Nejen že nám představila celý objekt, ale připravila si pro nás i přednášku o pokojových rostlinách. Po troše teorie následovaly dotazy, pak závěrečná prohlídka venkovních prostor. V květinářství se nám moc líbilo, nejen květiny, vázané kytice, ale velké množství různých dekorací. Všimli jsme si, že už se vše pomalu chystá na jaro, venku už v květináčích lákaly k nákupu  primulky a jiné jarní kvetoucí rostlinky.

Moc děkujeme mamince Kristýnky Halúzkové za možnost navštívit květinářství i za zajímavé poučení o pokojových rostlinách. 

 

10. 01. 2020

Exkurze do Muzea v Ivančicích – slavilo 125 let 

Ve středu jsme v hodině D navštívili ivančické muzeum. Připomněli jsme si jeho 125. výročí vzniku formou aktivní. Nechodili jsme jen od vitríny k vitríně, nesledovali jen pasivně exponáty, ale týmově jsme spolupracovali a vyhledávali si cenné informace sami. Něco málo z historie muzea, pár jmen pracovníků muzea, bez kterých by to nešlo, a navíc velké množství pramenů hmotných a písemných, které jsme zkoušeli rozpoznat, pojmenovat, popsat a případně zařadit jeho využití např. do výuky ve škole. Bylo to příjemné badatelské dopoledne a odměnou byly odznáčky k výročí muzea a také pochvala slečny lektorky, která byla s naší spoluprací velmi spokojena. Děkuji, žáci a žákyňky, že jste pěkně spolupracovali a i já se ráda připojuji k pochvale za práci ve výuce.

 

15. 01. 2020

PUTOVÁNÍ JIŽNÍ ANGLIÍ A CELODENNÍ LONDÝN

 

Přihlášení žáci jedou v termínu:

              neděle 31. 05. – pátek 05. 06. 2020

Cena:              8 150 Kč

Záloha č. 2: 3 000 Kč      Termín:           do 30. ledna 2020

Záloha č. 3: 3 150 Kč     Termín:           do 31. března 2020

Prosíme o dodržení zaplacení záloh, děkujeme.

13. 01. 2020

UČÍME SE KONVERZOVAT

Kolik řečí znáš…? Kdo by neznal toto rčení, my se ho držíme a pilně se učíme kromě anglického jazyka také ruský jazyk a německý jazyk. Tvoříme věty ze slov, čteme a překládáme. Pracujeme se slovníky a jde nám to, můžete posoudit sami …

RUSKÝ JAZYK

NĚMECKÝ JAZYK

17. 11. 2019

Začal sběr pomerančové kůry

Kůru noste usušenou a zváženou třídní učitelce. Děkujeme. 

Pomerančová kůra slouží k výrobě kandovaného ovoce, používá se k dochucení cukrářských výrobků nebo jako zdobný potravní doplněk. Už méně známé je její léčivé působení. V pomerančové kůře je koncentrována mnoho cenných látek. Rozhodně se tak nedá považovat za jakýsi bezcenný obal nebo odpad.

Jak na nás působí

V pomerančové slupce je shromážděno mnoho léčivých látek. Velmi bohatá je například na obsah bioflavonoidů. Lidské tělo si tyto látky samo nedokáže vytvořit a proto je musí získávat z potravy. Bioflavonoidy jsou velmi důležité pro správnou funkci a kvalitu cév. Jsou také nezbytné pro optimální využití vitaminu C v organismu. Pomáhají chránit tělo před vnějšími vlivy, posilují imunitní systém a tím pozitivně ovlivňují řadu zdravotních problémů.

 

ARCHIV