7. B

7. BTřídní učitelka:
Mgr. Renata Blažková
Telefon do kabinetu:
546 451 277
E-mail:
blazkova.r@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Nelka, Anetka a Pavel
Třídní kniha:
Martinka a Adélka
Služba:
se střídá týdně, květiny Rachelka a Lenička
11. 10. 2019

 

SLOVA v ČJ

O            M           L              S             T             A             Í              J              V             T             E             A             K

Pár písmenek a z nich mnoho slov. V ČJ jsme vyzkoušeli aktivizační skupinovou práci. Na barevné tabulce dostali žáci rozfoukaná písmena a ve 4 – 5 členné skupině z nich měli v časovém úseku 10 minut vymyslet co nejvíce českých slov. Žáci tvořili zájmena, příslovce, citoslovce, slovesa, ale hlavně podstatná jména. Slova jsme pak spočítali a našli vítězný tým. Ze 13 písmen, tak aby se žádné neopakovalo (T bylo výjimkou), vytvořili vítězové 44 slov. Skupina musela spolupracovat, dávat pozor, aby se neopakovala, a také hlídat pravopis. Příští hodinu slova rozčleníme podle jednoznačnosti a mnohoznačnosti a vyhledáme přesné významy ve SSČ. Ve výčtu ze skupin vedla slova jednoslabičná, a jaké bylo nejdelší slovo? TAJEMSTVÍ, tím začneme v příští hodině výzkum o významu slov v jazyce

 

 

AKCE ŘÍJEN


15. 10. Legiovlak,
vzdělávací program pro žáky, připomenutí československých legií

Na Legiovlak odcházíte ze školy v 10. 45 , v 11.00 začíná prohlídka vlaku, trvá asi 60 minut, pak se vracíte do školy, výuka pokračuje podle rozvrhu, tj. TV. Dozor paní učitelka Dubšíková a paní asistentka Třísková.

Můžete fotit a koupit si upomínkové předměty.


18. 10. Den otevřených dveří, 8.00 – 14.00 (pátek)
19. 10. Den otevřených dveří,
9.00 – 12.00 (sobota)
24. 10. Exkurze technické muzeum a Planetárium Brno –
vybíráme 130,-
28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu 
29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
31. 10. Ředitelské volno
 

1. 11. Ředitelské volno  


 

14. 10. 2019

Listování

V pondělí 4. listopadu v 10.30 h navštívíme v kině Réna scénické čtení cyklu LiStOVáNí. Celé představení je zdarma, je placeno z projektu, do kterého je naše škola zapojena.

Co je LiStOVáNí?

Divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby. Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou oslovit a obzvláště u žáků a studentů probudit zájem o čtení a sebevzdělávání. Snaží se být pomocníkem pedagogů a rodičů v motivaci dětí ke čtení knížek. Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo LiStOVáNí cenu Nadace Český literární fond.

FAKE NEWS CHALLENGE

Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit? Tato kniha se šikovnou manipulací v samotném názvu vás dovede k tomu, jak nad záplavou informací, která se na nás denně valí, přemýšlet kriticky, ale bez zbytečné paranoie.

 

01. 09. 2019

SBĚR ŠÍPKŮ UKONČEN

V 7. B se zapojili tito žáci Lenička, Jakub, Trixi, Anetka, Eliška M., Martinka a Adélka. Celkem jste nasbírali 39, 7 kg. To je prima. 😉 

I. místo Trixi     12 kg

II. místo Martinka 11 kg

III.místo Lenička  6,8 kg

DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM.

09. 10. 2019

Den Vladimíra Menšíka

V pondělní OSV si žáci 7. B připomněli 90. výročí narození našeho slavného rodáka, herce a baviče Vladimíra Menšíka. Po zajímavé prezentaci o životě a tvorbě V. M. jsme se pustili do skupinové práce, vznikly projekty na oslavu Vladimíra Menšíka. Ve středu jsme zhlédli jednu z nejznámějších komedií Což tahle dát si špenát z roku 1977 s Vladimírem Menšíkem v hlavní roli. Tuto veselohru režíroval podle scénáře svého osvědčeného spolupracovníka Miloše Macourka režisér Václav Vorlíček. Titulní píseň s textem F. R. Čecha zpívá Jiří Schelinger. Všem se představení velmi líbilo.

 

26. 09. 2019

PŘIPRAVUJEME EXKURZI – TECHNICKÉ MUZEUM A PLANETÁRIUM BRNO

Kdy? 24. 10 2019 (ČTVRTEK)

Planetárium Brno Cesta Sluneční soustavou 80,- a Technické muzeum Brno asi 50,-, AUTOBUS NEPLATÍ, JE HRAZEN Z PROJEKTU. Celkem vybíráme 130,- do 20. 10. Děkuji. R. B.

 

01. 10. 2019

Udělejte radost zvířátkům aneb Menšík pomáhá lesní zvěři!

 Milí žáci,

lesní zvířata čeká opět mrazivá zima
a proto vás prosí o pomoc.

Zapojte se do sběru kaštanů a žaludů
a nasbírané plody přineste do školy.
Odtud pak budou odvezeny do hájovny, kde si na nich v zimě určitě rádi pochutnají.

Sběr končí 22. listopadu.

26. 09. 2019

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitelka školy vyhlašuje
ředitelské volno
na čtvrtek 31. října
a pátek 1. listopadu 2019
z důvodu rekonstrukce technologického zařízení kotelen v budovách školy.

30. 09. 2019

DEN EVROPSKÝCH JAZYKŮ

V pátek jsme si společně připomněli, že jsme Evropané, hovoříme jazyky, které jsou si tu blízké, tu naopak velmi vzdálené. Někdy si rozumíme více, někdy méně. Když to nejde s jazykovými dovednostmi, které stále rozšiřujeme, tak to dotváříme gesty a mluvíme i „rukama“. Letošní téma nás bavilo – pohádkové postavy, které pocházejí z celé Evropy. Každá dvojice si zvolila jednu a všichni jsme společně tvořili, odkud pochází, jakým jazykem mluví. Poslech ukázky, zařazení, pak už výtvarně zpracovat a máme hotovo. Celým dnem nás provázel a byl i nápomocný dobrovolník se SVČ – Max, kterého přivedl náš známý z adapťáku – Marek. Max pocházel z Ruska, ale mluvil na nás pro jistotu anglicky, neboť ruštinu se učí pouze někteří a teprve jeden měsíc. Děkuji za tvořivého ducha a aktivitu všem. Hotové projekty si odprezentujeme ve slohu a pak je vystavíme, aby si je mohli prohlédnout i ostatní spolužáci.

 

Ve slohu jsme pak své projekty představili spolužákům a využili učiva popis osoby a popsali jsme své pohádkové postavy.

 

 

26. 09. 2019

Výstava Alfons Mucha neznámý

 

 

Dne 26. září  navštívili žáci výstavu výtvarných prací našeho slavného rodáka.

Knižní a časopisecké ilustrace, badatelská dílna i výtvarný projekt

„kresli à la Mucha“ se určitě všem moc líbil. 

 

„Výstava byla zajímavá, dozvěděli jsme se další informace o A. Muchovi, vyplnili badatelské listy, prohlédli si obrázky a nakonec jsme si zkusili něco namalovat .“                  Aneta       

„Bylo to zajímavé a zábavné, nejlepší bylo malování.“    Pavel    

„Celá výstava je hezky a zajímavě zpracovaná. Vím teď mnohem více o slavném malíři Alfonsi Muchovi.“   Eliška S.

 

 

 

 

26. 09. 2019

PRACOVNÍ ČINNOSTI – PĚSTITELSTVÍ A CHOVATELSTVÍ

V letošním roce se v 1. pololetí zabýváme těmito obory. Pokud možno, co nejvíce budeme výuku provádět prakticky, proto jsme se na půdu podívali z pohledu jejího složení v jednoduchém pokusu. Žáci si přinesli ze zahrad, polí, okolí domů popř. z louky vzorek půdy – zeminy, kterou jsme jednoduchým pokusem prozkoumali. V misce a pro jistotu i v sáčku jsme půdu namočili a pokusili se vytvarovat kuličku. Poté jsme podle tabulky porovnávali jakého je typu. Z pokusu ve skupinách vyšlo následující, většina typů byla hlinitá nebo hlinitopísčitá, nenašla se mezi vzorky ani půda písčitá ani jílovitá. Jako zajímavost nám Adélka přinesla ukázku, jak vypadá humus. Práce se nám podařila a příště si budeme povídat o rostlinách.

23. 09. 2019

Svatoušci na faře aneb jak jsme se adaptovali v sedmičce

Adaptační pobyt v šesté třídě je úplně něco jiného než v sedmé. Šesťáci se teprve sžívají, seznamují a navazují týmové napojení. Sedmáci se už sice znají, umí spolupracovat, a přesto je bezva si po prázdninách připomenout, že patříme do jedné party. V Čučicích to tak přesně bylo, hry, které jsme spolu prožívali, byly báječným lakmusovým papírkem našich vztahů. TOP byly SLOUPY,  ale stejně rádi jsme hráli i další hry, ALIAS, JMÉNA, SCRABBLE a mnoho dalších.

Sedmáci, ukázali jste, že si umíte pomáhat, tolerujete svoje osobitosti a přitom se máte rádi. Simona i Marek s Aničkou to okem nezávislého pozorovatele také potvrdili. Chválili vaši otevřenost, vaše krásné vztahy. Nikdo nikoho nevylučoval, každý byl spoluhráčem s každým, nehádali jste se a hodně jsme se všichni smáli. Děkuji Simoně a Markovi a Aničce za skvěle připravené aktivity, vám, sedmáci moji, že jste byli féroví a milí. Važím si vašeho vzájemného kamarádství a jsem ráda, že mohu být vaší třídní.                                                                                                   R. Blažková

 

 

16. 09. 2019

Co přivezl do Ivančic FABLAB  EXPERIENCE?

„Prohlídka probíhala na skupiny, lektor Petr nás provázel po návěsu a ukázal nám novodobé přístroje a nástroje a u každého nám něco názorně předvedl. Moc se nám to líbilo a třeba někteří z nás navštíví i nabízené odpolední workshopy, které jsou zdarma“.    Anet, Áďa a Marťa

Reakce ve dvojicích změřily oblíbenost toho NEJ…

„Nej byly 3D tiskárny a výrobky z nich. Když jsme vyšli po schodech, tak nás hned zaujalo robotické rameno, proti kterému jsme bojovali. Bylo to super a užili jsme si to.“ Martin, Štěpa

„Líbila se mi 3D tiskárna a taky laser“ Maruška M. a Kiki

„Líbil se mi oranžový robot, mrzelo mě, že slíbené odměny dostala druhá skupina.“ Trixi

„Mně osobně to přišlo v dnešní době běžné …Pro ostatní to určitě bylo skvělé, pro mě ne až tak zajímavé.“ Anička

„Nejlepší byl  tisk na tričko, když jsme tam vešli, tak nás to oslnilo.“ Mya a Naty

„Nej byl 3D tiskárna a robot, který se ovládal velkým tabletem.“ David  Š. a Kuba

„Nej byl elektronický mikroskop, viděli jsme zajímavé obrázky i tisk na dřevo, protože jsme si ho odnesli domů.“ Terka a Ela M.

„Nej byl synchronizovaný robot, připomínal Jarvise z Ironmana.“ Radek

„Nej byla frézka, která vyráběla různé předměty.“ Pavel

„Nej byla 3D tiskárna, bylo zajímavé, jak tiskne.“ Maty

„Nej byl 3D tiskárna, tiskla prostorové výrobky.“ Verča a Ela S.

„Nejlepší byla 3D tiskárna a také frézka, kde se vyráběly předměty ze dřeva.“ Rachel a Lenka

„Překvapila nás 3D tiskárna, která umí vytisknout funkční srdce hraboše a pracuje se i na tisku srdce prasete a člověka.“ Nela a Majda

NA PLNÉ ČÁŘE VYHRÁLA 3D TISKÁRNA, TÍMTO JÍ GRATULUJEME! 😉 

 

 

17. 09. 2019

Začínáme s ruským jazykem

Začínáme s azbukou. Naše první буквы.

02. 09. 2019

OBNOVENÍ PŘÍSTUPU DO SYSTÉMU EDOOKITU

Výsledek obrázku pro edookitu obrázek

 

Milí rodiče, v případě, že jste po prázdninách zapomněli přístup do Edookitu, můžete využít tohoto návodu pro případnou obnovu hesla . Pokud jste již registrováni, ale nevíte své heslo, stačí zadat do prohlížeče tuto stránku https://zsvm.edookit.net/user/forgotten-password a vložit tam svou registrovanou e-mailovou adresu. Edookit vám pak pošle odkaz pro vytvoření nového hesla.

Nový účet se vytváří až po zadání osobních údajů z aktualizačního dotazníku, to se týká Marušky M.

01. 09. 2019

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

 

Od 2. 9. 2019 sbíráme starý papír. Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

Děkujeme
 

ARCHIV

22. 06. 2019

Reportáž z akce „ŠKOLA V PŘÍRODĚ“

 

 

Škola v přírodě probíhala pro žáky 6. A a 6. B od úterý 18. 6 do pátku 21. 6. 2019. Cílem byly Koryčany, kde jsme strávili čtyři dny v Hipocentru. V přírodě, ve stájích, ve srubu, na hřištích, v jízdárně, v dílně u Freda, prostě všude se nám líbilo. Za všechny žáky, kteří pilně sepisovali článek, vyhrál „okrový“ pokoj, čtěte a bavte se.

„Náš pokoj byl útulný, ale pro nás sedm dívek tam bylo málo úložných prostorů. Bohužel jsme měli pokoj hned pod pokojem našich paní učitelek, které tak skrze otevřená okna slyšely každé naše slovo (to byla nevýhoda). Většina polévek nám nechutnala, ale druhá jídla a některé svačinky nám většinou chutnaly. Jednoho dne jsme mezi smetím v posteli na nepříliš čistém prostěradle našly cizí rozžvýkanou žvýkačku (jen jestli byla cizí – pozn. zapisovatelky). Velmi se nám líbily aktivity s Fredem. Vše kovbojské nás bavilo, např. lasování, práskání bičem, házení sekerou a také střelba lukem a šípem a foukání šipky na žlutý cíl. Prohlídka stájí byla bezvadná, jako odměny nám Fred dával vlastnoručně vyrobené kožené klíčenky. Ekologický program nás proti tomu moc nezaujal, zato večery na pískovišti byly úžasné. Postavili jsme společnými silami městečko Radkopolis. Všichni jsme se velmi pobavili, jenže pak jsme písek, který jsme měli všude, museli také vyklepávat a jít se pořádně osprchovat. Jelikož tam byla jen jedna sprcha pro dvacet dívek, byla to hotová čekárna. Uvítali bychom příště (příště se nekoná), abychom nebyli odděleni od zbytku třídy, kteří byli v jiném patře. Bylo nám po nich smutno.“

Zlatým hřebem pobytu byl ve čtvrtek večer maškarní karneval. Každý měl za úkol vytvořit si masku, která bude nej… Vyhráli „zelené“(podle názvu pokoje) s kovbojkou vedoucí divokého koně, na 2. místě byla Šalina Pawlovská, sestřenice Haliny a třetí byla delegace z Černobylu, která nám sehrála i malou scénku. Po maškarním reji následovaly hry a tanec a pak už se šlo do hajan, neboť v pátek jsme odjížděli domů.

Poslední společná fotka s Fredem a jedem. A odpověď? Hromadné a halasné NÉÉÉÉ.

Tak je jistě všem jasné, že se nám v této „škole“ líbilo a užili jsme si ji.

(na motivy zprávy z okrového pokoje zapsala R. Blažková)