Třídní učitelka:
Mgr. Jana Kračmarová
Telefon do kabinetu:
546 451 274
E-mail:
kracmarova.j@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Pavel, Matěj P., Adriana
Třídní kniha:
Matěj P., Kristýnka D.
Služba:
Klárka, Nelča
 

Plán na říjen

Výsledek obrázku pro říjen


15. 10. Legiovlak, vzdělávací program pro žáky, připomenutí československých legií, 9.00 – 13.30
V 10.20 hodin odejdete s paní učitelkou Tesáčkovou a paní asistentkou na hlavní vlakové nádraží, kde se seznámíte s činností legionářů během 1. světové války. Akce trvá 1 hodinu. Po skončení akce se vrátíte do školy a budete pokračovat ve vyučování.
18. 10. Den otevřených dveří, 8.00 – 14.00
19. 10. Den otevřených dveří, 9.00 – 12.00
24. 10. Exkurze do technického muzea a planetária, Brno
28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
31. 10. Ředitelské volno

 

 

Slova v českém jazyce

V ČJ jsme vyzkoušeli aktivizační skupinovou práci. Na barevné tabulce byla rozfoukaná písmena a žáci ve 4 – 5 členné skupině z nich měli v časovém úseku 10 minut vymyslet co nejvíce českých slov. Zadání nebylo nijak omezeno, žáci tvořili zájmena, příslovce, citoslovce, slovesa, ale hlavně podstatná jména. Pár písmenek a z nich mnoho slov. Slova jsme pak spočítali a našli vítězný tým. Ze 13 písmen, tak aby se žádné neopakovalo (T bylo výjimkou), vytvořil 50 slov. Skupina musela spolupracovat, dávat pozor, aby se neopakovala, a také hlídat pravopis. Příští hodinu slova rozčleníme podle jednoznačnosti a mnohoznačnosti a vyhledáme přesné významy ve SSČ. Ve výčtu ze skupin vedla slova jednoslabičná, a jaké bylo nejdelší slovo? TAJEMSTVÍ, tím začneme v příští hodině výzkum o významu slov v jazyce.

 

 

Listování

V pondělí 4. listopadu v 10.30 h navštívíme v kině Réna scénické čtení cyklu LiStOVáNí. Celé představení je zdarma, je placeno z projektu, do kterého je naše škola zapojena.

Co je LiStOVáNi???

Divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby. Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou oslovit a obzvláště u žáků a studentů probudit zájem o čtení a sebevzdělávání. Snaží se být pomocníkem pedagogů a rodičů v motivaci dětí ke čtení knížek. Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo LiStOVáNí cenu Nadace Český literární fond.

FAKE NEWS CHALLENGE

Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit? Tato kniha se šikovnou manipulací v samotném názvu vás dovede k tomu, jak nad záplavou informací, která se na nás denně valí, přemýšlet kriticky, ale bez zbytečné paranoie.

 

 

OSV – výročí Vladimíra Menšíka

V pondělní hodině OSV jsme si připomněli nedožité devadesáté narozeniny ivančického rodáka Vladimíra Menšíka, jehož jméno nese i naše škola. Dozvěděli jsme se plno zajímavých věcí například – že se původně nejmenoval Vladimír ale Vladislav, ve filmech a seriálech hrál ve více než 150 rolích, že hrál házenou, dostal se na JAMU až na druhý pokus, že je po něm pojmenovaná rozhledna na Hlíně a také jedna brněnská tramvaj atd. Jeho filmovou tvorbu jsme si pak  připomněli v kině Réna na promítání filmu Což takhle dát si špenát, při kterém jsme se opět všichni dobře pobavili.

 

Fyzika

V hodině fyziky jsme procvičovali výpočty průměrné rychlosti. Úkol se zdál nejprve složitý, nakonec to ale bylo vlastně jednoduché. Podívejte se, jak nám to šlo.

 

 

Evropský den jazyků

V pátek 27. září jsme opět po roce oslavili  Evropský den jazyků tentokrát projektem na téma “ Pohádková postava.“ V první hodině jsme se od dobrovolnice ze SVČ Ivančice dověděli, jaké pohádky mají rády děti v její rodné zemi – v Turecku. Poté jsme plnili úkoly – vybrané pohádkové postavy spojovaly se státy, ze kterých jsou, s jazyky jakými mluví. Také jsme si pustili filmové ukázky různých pohádkových příběhů a snažili se je uhodnout. Nakonec přišla na řadu naše vlastní tvorba. Vyráběli jsme plakáty o naší oblíbené filmové postavě.

 

 

Sběr kaštanů a žaludů

Milí žáci,
lesní zvířátka čeká opět mrazivá zima,  proto vás prosí o pomoc.

Zapojte se do sběru kaštanů a žaludů a nasbírané plody přineste do školy. Odtud pak budou odvezeny do hájovny. Zvířátka si na nich v zimě určitě ráda pochutnají.

 

 

Technické muzeum a planetárium

Ve čtvrtek 24. října navštívíme planetárium Brno, kde shlédneme výukový program Cesta Sluneční soustavou (80,-) a Technické muzeum Brno (50,-), AUTOBUS SE NEPLATÍ, JE HRAZEN Z PROJEKTU. Celkem vybíráme 130,- Kč do 20. 10. 

 

 

Den otevřených dveří

 

 

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno
na čtvrtek 31. října a pátek 1. listopadu 2019
z důvodu rekonstrukce technologického zařízení kotelen v budovách školy

 

 

Alfons Mucha neznámý

Ve středu 25. září jsme navštívili výstavu „Alfons Mucha neznámý“. V památníku, který nese jméno tohoto významného českého malíře, jsme se poutavou formou seznámili s jeho životem i tvorbou. Ve druhé části  naší návštěvy jsme se stali badateli. Ve  tří až čtyřčlenných skupinkách jsme prozkoumávali jednotlivá období, plnili úkoly a na závěr vytvořili vlastní podpis nebo ilustraci inspirovanou slavným malířem.

 

 

Výskyt vší- upozornění

 

Na škole se vyskytly vši. Prosím o důkladnou kontrolu vlasů.
Děkuji Kračmarová

Správný postup na odstranění vší naleznete v následujícím odkazu:wp-content/uploads/2010/09/Postup-p%C5%99i-v%C3%BDskytu-v%C5%A1i-d%C4%9Btsk%C3%A9.doc

 

 

Hodina ruštiny

Začínáme s azbukou. Naše první буквы.

 

 

Adaptační pobyt

Jako každoročně i letos jsme se, tentokrát v pondělí 16. září, vydali na adaptační pobyt, který se už tradičně konal na faře v Čučicích. Většina z nás zde nebyla poprvé, takže pobyt pro nás nebyl žádným překvapením a věděli jsme, co od něj můžeme čekat. A myslím, že pro nás ani tentokrát nic nebylo zklamáním.
Sraz jsme měli v 9.30 na autobusovém nádraží. Změnou pro nás bylo, že jsme kvůli objížďkové trase přes Oslavany jeli linkovým autobusem. Cesta proběhla hladce, následovalo ubytování a úvodními aktivitami začal zajímavý dvoudenní program plný her a zábavy. Počasí nám bylo (až na ranní chlad) na toto roční období příznivé a tak příjemné prostředí farní zahrady a budova fary byly ideálním místem pro naše hry a aktivity připravené Simonou a Nikolou ze SVČ Ivančice. Při všech činnostech se děti dovídaly spoustu informací o svých spolužácích i o sobě a nenásilně utužovaly vzájemné vztahy a učily se spolu komunikovat a naslouchat si. Zajímavý program a výborná strava způsobily, že se v úterý odpoledne nikomu domů ani moc nechtělo.

Adapťák jsem si velice užila. Hráli jsme různé hry, zkoušeli jsme si malovat ve dvojici. Říkali jsme si o právech, co můžeme a co ne.
Ela

Moc se mi tam líbilo. Hráli jsme zábavné hry, při kterých jsme se sbližovali. Obědy měli taky dobré. Adapťák jsem si užila.
Sofča

Nejlepší byla stezka odvahy, když jsme šli lesem. Sice jsem se dost bála, ale bylo to dobrý. Byl to asi nejlepší adapťák, co jsme měli.
Aneta

Moc se mi tam líbilo, poprvé za všechny adapťáky mě bavily všechny hry.
Pája

Líbilo se mi tam, protože se spolu bavili všichni a nikdo nikoho neodsuzoval. Byli jsme všichni se všemi.
Eliška

Bylo to super. Pracovali jsme ve skupině a snažili se být tým. Byly tam i aktivity na pantomimu a to mě hodně bavilo. Chtěla bych tam jet i příště.
Kristýnka V.

 

 

 

Fyzika

V hodině fyziky jsme si tentokrát hráli s autíčky.

 

 

Sběr papíru

Od 2. 9. 2019 sbíráme starý papír. Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

Děkujeme