Třídní učitelka:
Mgr. Jana Kračmarová
Telefon do kabinetu:
546 451 583
E-mail:
kracmarova.j@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Lucka, Matěj P. a Sofča
Třídní kniha:
Kája Č., Terka B., Matěj P.
Služba:
Týdenní, květiny Esterka a Lukáš
 

Exkurze

Ve čtvrtek 28. 3. nás v rámci hodiny občanské výchovy čeká exkurze na Městský úřad Ivančice.

Ivančice - městský úřad foto 1

 

 

Projekt DROGY

V hodinách občanské, rodinné a osobnostní a sociální výchovy jsme tvořili plakáty na téma DROGY.
Nejlepší práce budou vystaveny v kině Réna.
Podívejte se, jak se nám dařilo:

 

 

Ukliďme Česko

Také my jsme se v pátečním tělocviku zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, patří velký dík. Je to jen na nás, jak bude naše republika ale i celá planeta Země vypadat. 

 

 

Projektový den Čtenářská gramotnost

Ve čtvrtek 21. března proběhl na naší škole projektový den zaměřený na prohloubení čtenářské gramotnosti. Od třetí vyučovací hodiny jsme pracovali na projektu, kterým jsme se blíže seznámili s Malým princem od francouzského autora Antoine de Saint-Exupéryho. Nejprve jsme ve třídách shlédli prezentaci žáků 9. ročníku o Exupérym a pak jsme se rozdělili do skupin a pokračovali v dalších aktivitách – kvízu ze znalostí o autorovi a jeho knize, v pětilístku, ve kterém jsme se snažili charakterizovat hlavní postavu – prince. Rozstříhaný úryvek z knihy – o květině jsme se snažili správně seřadit, četli si ho a poslouchali a plnili úkoly k němu v prcovním listu a pak jsme všechno výtvarně zpracovali do projektu. Závěr patřil psaní dopisu dospělým nebo dětem, ve kterých jsme se snažili předat si vzkazy a zamyslet se nad  vztahy mezi lidmi.

 

 

Pracovní činnosti ve 2. pololetí (J. Požárová – vaření)

BŘEZEN                      12., 26.
DUBEN                       9., 23.
KVĚTEN                      7., 21.
ČERVEN                      4., 18.

 

 

Pracovní činnosti – vaření

V naší druhé dvouhodině vaření jsme tentokrát připravovali různé saláty. Dařilo se nám spolupracovat ve skupinách, opět se všechny pokrmy povedly a moc chutnaly. :-)

 

 

Jak se žilo v Egyptě

V hodině dějepisu jsme se věnovali každodennímu životu Egypťanů ve starověku. Kromě faraona a těch nejbohatších nás také zajímalo, jak žili obyčejní řemeslníci, otroci a jaké bylo postavení žen v tomto významném starověkém státě. V „expertních“ skupinách jsme se věnovali jídlu, oblékání, zábavě a dalším odvětvím běžného života. Podrobné informace jsme sepsali do schématu podobného myšlenkové mapě. Poté jsme všichni své téma odprezentovali spolužákům a společně si doplnili zápis. Naše práce byla úspěšná a dozvěděli jsme se mnoho překvapivých informací. 

 

 

Vaření

V rámci naší první opravdové dvouhodinovky vaření jsme si tentokrát připravili různé druhy pomazánek. Všechny se nám opravdu povedly :-)

 

 

Jarní výzdoba

Tento týden jsme se rozhodli vpustit už jaro do naší třídy. Začali jsme tvořit hned v pondělí v hodině OSV a pokračovali v úterní výtvarné výchově. Všechny zimní motivy nahradíme našimi nově vyrobenými a jaro může přijít!

 

 

Konec sběru pomerančové kůry

V pátek dne 5. 4. 2019 končí sběr pomerančové kůry. Kůru noste usušenou a zváženou třídní učitelce. Děkujeme.

Více informací, proč pomáháme při sběru pomerančové kůry, zde.

 

Školní kolo recitační soutěže

V úterý 19. února se konalo školní kolo recitační soutěže, které navázalo na předcházející třídní kola. V 1. kategorii 6. a 7. tříd měla naše třída dvě šikovné zástupkyně – recitátorky  Elišky. 🙂 Nejlépe se dařilo Elišce H., která se s přehledem umístila na 1. místě. Gratulujeme!

 

 

 

Lyžování Harusův kopec

V pátek 8. února jsme se školou jeli lyžovat. Bylo to tam úžasné – dobré sjezdovky, krásné počasí. Jediné, co se mi nelíbilo, byly vleky, protože se na ně špatně nastupovalo.

Ester

 

 

Třídní kolo recitační soutěže

V pátek 8. února se v hodině literární výchovy recitovalo. Básně si žáci volili sami, podle svých sympatií k básníkům, textům nebo délce a složitosti veršů, které si měli připravit k interpretaci zpaměti. Všichni se podle svých možností snažili, připravili se k recitaci a předvedli své umění před spolužáky. Výkony se různily, a proto v hodnocení byli nápomocni i dva porotci z řad žáků, bodovalo se a také napovídalo, pro klid a jistotu žáků před tabulí zasedla do první lavice i nápověda, každému se přece může stát, že text najednou „vypadne“.

A jak to dopadlo? Vítězové, které vidíte na fotografii, byli odměněni nejen jedničkou, ale také sladkou maličkostí a diplomem s malou pochvalou v žákovské knížce. Gratulujeme a věříme, že budou úspěšně reprezentovat svou třídu také v kole školním, které se koná 19. února.

Přijďte se podívat, jistě to soutěžící potěší.

 

 

Olympiáda v anglickém jazyce

Dva odvážní z naší třídy se zúčastnili školního kola olympiády v anglickém jazyce. Oba byli úspěšní a velmi dobře obstáli. Eliška B. byla na 1. a Matěj P. na 2. místě. Oběma gratulujeme!

 

 

Tvoření

Žáci v hodině výtvarné výchovy zkoušeli zvětšovat obrázky pomocí čtvercové sítě.  Nejdříve si procvičili přesné rýsování, aby mohla vzniknout  čtvercová síť, a pak už bylo na řadě kreslení. Postupně překreslovali čtvereček po čtverečku a obrázek jim postupně vystupoval z papíru.

 

 

Írán – zahalená krása

Související obrázek

Šli jsme do kina na program o Íránu. Velice se mi to líbilo, ale byla mi v kině zima. Nejvíc se mi líbilo, když se jim pokazilo auto.
Kristýnka D.
Kino bylo zajímavé, líbilo se mi, že je vzali domů na čaj. Super byla cesta, chtěla bych cestovat jako oni. Taky pouště byly krásné.
Kristýnka V.
Dověděl jsem se hodně věci, poznal tuto zemi v jiném světle. Bylo zajímavé, že obyvatelé drží stále staré tradice.
Pavel
Do Íránu se chci někdy podívat, bylo to zajímavé.
Sofča
Ta zemětřesení jsou strašná. Historie Íránu je velmi zajímavá a poučná.
Eliška B.
Program se mi moc líbil. Bylo zajímavé vidět největší města Íránu a největší pouště.
Lukáš 

 

 

Hodina mimočítankové četby v ČJ

V literární výchově jsme zasedli u „kulatého stolu“, abychom si aktivně zopakovali pojmy pohádka moderní a klasická, připomněli jsme si sběratele lidových pohádek Karla Jaromíra Erbena a Boženu Němcovou. Seznámili se s pohádkovými příběhy autorskými od Jana Drdy, Vladislava Vančury, Zdeňka Svěráka a dalších. Vytvořili jsme i malou improvizovanou výstavku knih a prohlédli si krásné ilustrace. Pohádky má přece každý rád, takže jsme si tuto hodinu mimočítankové četby všichni příjemně užili.

 

 

Pracovní činnosti

V rámci poslední hodiny laboratorní techniky si žáci vyzkoušeli filtrování. Takhle se jim to dařilo:

 

Matematika

V matematice jsme si hráli s osovou souměrností. Kreslili jsme obrázky temperou a dělali jejich otisky. Ve dvojicích pak jeden z nás vytvořil svůj originální vzor a druhý se snažil vytvořit jeho obraz. Užili jsme si spoustu legrace, podívejte se:

 

 

Občanská výchova

V hodinách občanské výchovy si povídáme o svém bydlišti. Co je v něm zajímavého, jaká památná místa v něm jsou nebo kteří rodáci z něho pocházejí. Ze všech informací jsme vytvořili projekt, který prezentujeme před třídou. 

 

Anglické divadlo a vánoční trhy v Brně

 

Společně se 6. B jsme se vydali za kulturou do Brna. Užili jsme si divadelního představení Narnia v angličtině i brněnské vánoční atmosféry.

Divadlo bylo vtipné. Po divadle jsme se šli podívat na trhy, na kterých jsme si mohli koupit různé věci nebo zajít na jídlo.
Kristýnka Z.

 Divadlo se mi líbilo. Na trzích jsem si koupila jenom jídlo, bylo to tam hezké, ale bylo tam hodně lidí, proto jsme se zdrželi.
Terka B.

Bylo to dobré, líbilo se mi to. Bylo tam dobré jídlo, pěkný strom i pohádka se mi líbila.
Eliška B.

Divadlo se mi líbilo, i když jsem něčemu nerozuměla. Na trzích bylo hodně stánků a pěkný vánoční strom, ale byla tam zima.
Kája O.

 

 

 

Přírodopis

V hodině přírodopisu jsme dělali pokus s kvasnicemi.

 

Fyzika

Takhle jsme v hodině fyziky zjišťovali hmotnost různých předmětů.

 

Pracovní činnosti

Žáci se prostřednictvím interaktivní výstavy seznámili se zněním Newtonových zákonů, které pak měli hravou formou sami znázornit.   

 

Vzkaz – komunikační a slohová výchova

V ČJ se nejen píší pravopisná cvičení a určují pády a čísla, ale učíme se také správně komunikovat, volit vhodné jazykové prostředky odpovídající různým životním situacím. Tak jsme například opravovali vzkaz Marii od strýce, vymýšleli vzkaz pro kamaráda a připravovali text vzkazu na záznamník, který uslyší ti, co nás nezastihnout u domácího telefonu. I toto je jazyková příprava pro náš další život, určitě svých dovedností jednou využijeme i v praxi.

 

 

Mikuláš se blíží

U náš ve třídě už se pomalu chystáme na Mikuláše. Výtvarně jsme zpracovávali mikulášskou tematiku – malovali čerty, někteří jsme stihli i anděla a zároveň si vyzkoušeli kombinované techniky –  temperu s tuší a voskovku s vodovými barvami. A vůbec jsme se u toho nebáli.

 

Práce s laboratorní technikou

Žáci si v rámci hodin laboratorní techniky opět vyzkoušeli mikroskopování. Tentokrát jsme se zaměřili na různé druhy cibule, mech či plíseň. Pozorování se žákům velmi vydařilo a všem se líbilo.

 

 

Lyra 2018

Tentokrát jsme se společně vydali na koncert vítězů pěvecké soutěže Lyra. Atmosféra byla skvělá a všichni jsme si užili krásné písničky, vynikající výkony i medailony soutěžících. Už teď se těšíme na další ročník!

 

 

 

My life 

V hodině anglického jazyka jsme tvořili projekt. Zaměřili jsme se na svůj život a všechno, co je v něm pro nás důležité. Každý jsme se svého projektu zhostili jinak – malovali jsme, vystřihovali a lepili obrázky, používali slovníky. Podívejte se, jak se nám náš projekt povedl.
 

100 let republiky

V minulém týdnu jsme i u nás ve škole oslavili stoleté výročí Československé republiky. Ve středu jsme se od starších spolužáků z 9. třídy dověděli základní informace o historii a absolvovali filmový dokument TGM osvoboditel.  V pátek pak naše oslavy vyvrcholily projektovým dnem. Všichni jsme se postupně vystřídali v jednotlivých třídách, kde pro nás byly nachystány různorodé aktivity spojené s první republikou a pak jsme se zúčastnili akce Staleté kořeny.  Na závěr pak starší žáci zasadili v parku na Réně památnou lípu.

 

Anthropos a planetárium

Ve čtvrtek 25. října jsme se vydali společně s 6. B do Brna na exkurzi do planetária a muzea Anthropos. Celý den jsme si náramně užili. Podívejte se, jak se nám tam líbilo.

 

 

Kocour v botách

Anglické divadlo bylo velmi zajímavé. Rozuměla jsem skoro všemu. Bylo to dobře udělané a vtipné. Líbilo se mi, že tam mluvili i česky. Jsem ráda, že jsme tam šli.

Sofie Ř.

 

 

 

Revolution train

Protidrogový vlak byl úžasný. Moc se mi to líbilo, bylo to hustý a moc mě to zaujalo. Líbilo se mi drogové doupě, bylo jak z toho filmu. Film skončil šťastně i smutně. Marcel kvůli drogám zemřel a Petra přežila a narodil se jí zdravý chlapeček.

Terka B.

 

Výtvarná výchova

V hodině výtvarné výchovy jsme opět pokračovali v egyptském stylu. Žáci se  pokusili zachytit podstatu postav a  znázornit ji v reliéfní malbě, kterou si rozvrhli do třech linií tak, aby každá měla svůj příběh. Využívali barvy typické pro egyptské umění a vyzkoušeli si i psaní hieroglyfů. 

 

Pracovní činnosti

V rámci pracovních činností se žáci v první hodině seznámili s laboratorním vybavením, se kterým se v dalších hodinách budou setkávat. Ve druhé hodině jsme si pak tyto pojmy zopakovali prostřednictvím laboratorního pexesa.

 

 

 

Evropský den jazyků

Při letošním projektovém dni jsme se zaměřili nejenom na rozdíly mezi řečmi, ale také na podrobnější informace o státech Evropy a jejich obyvatelích. Na internetu jsme si nejprve vyhledali všechny důležité informace a ve čtvrtek 27. září jsme se tři vyučovací hodiny věnovali jejich zpracování. Všichni jsme se do toho položili s velkou chutí a elánem, někteří doslova. 🙂 V pondělním OSV pak svoje výtvory odprezentujeme svým kamarádům, abychom se o výsledky své práce se všemi podělili.

 

Tělesná výchova

Tento týden jsme přišli o jednu hodinu tělocviku, protože se v naší republice konají volby. Ale vůbec nám to nevadilo, protože jsme díky tomu mohli využít teplého a slunečného počasí a zacvičit si na hřišti  venku v přírodě. Podívejte, jak se nám tam líbilo!

 

 

Sloh umíme i beze slov

V ČJ ve slohu trénujeme komunikaci, povídáme si na téma Já a moje rodina.

 Žáci mohli představit nejen sebe, ale i své blízké. Po mluvení přišla na řadu tichá hra. Spolužáci o sobě měli zjistit beze slov co nejvíce informací. Dařilo se jim, dodrželi pravidlo a zjistili o svých spolužácích i to, co vůbec netušili. Např. že mají mezi sebou muzikanty, chovatele exotických zvířátek, čtenáře, PC odborníky a také cestovatele. Každý z nás někde o prázdninách dovolenkoval… a kde to bylo, na to přijde řada v jiné komunikační hodině.

 

Tvoření v 6. A

V hodině výtvarné výchovy jsme se vžili do životního stylu pravěkých lidí a tak trochu se stali pravěkými umělci. Snažili jsme se zachytit liniaturu pravěkých zvířat a lovců a použít odstíny barev pro toto období typické. 

 

Adaptační pobyt v Čučicích

Na adapťáku to bylo strašně super. Všechny aktivity se mi líbily. Skamarádila jsem se se všemi. Myslím si, že adapťák nás sblížil, byl to nejlepší adapťák. A myslím, že ti co nejeli, musí litovat.
Sofinka Ř.

Byly tam strašně super hry, dobře tam vařili. Seznámila jsem se s celou třídou, hodně jsme si pomáhali. A i když jsem nebyla občas v týmu, ve kterém bych chtěla být, tak jsem se vždy snažila co nejvíce pomoct. Mně se líbila hra, jak jsme hledali detaily, ale bylo to těžké v tom, že byla tma.
Nelinka Z.

 

 

Sběr papíru

Od 4. 9. 2018 sbíráme starý papír. Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

Děkujeme
 

Recyklohraní

Od 4. 9. 2018 můžete odevzdávat vybité baterie a drobné vysloužilé elektrospotřebiče do připravených sběrných  nádob ve škole.