7. A

7. ATřídní učitelka:
Mgr. Jana Kračmarová
Telefon do kabinetu:
546 419 274
E-mail:
kracmarova.j@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Pavel, Matěj P., Adriana
Třídní kniha:
Matěj P., Kristýnka D.
Služba:
Klárka, Lucka P.
 

 Plán na únor

Image result for únor
28. 2. Známé slovo poezie, recitační soutěž, Zastávka u Brna

 

 

V síti

V rámci prevence rizikového chování mládeže navštíví žáci 6. – 9. ročníku v pondělí 2. března filmové představení V síti. Dokumentární film pojednává o nebezpečí zneužívání dětí na internetu. Hlavní linka filmu sleduje radikální psychosociální experiment, pomocí kterého autoři zviditelňují, s čím se v online prostoru potýkají děti ve věku 12–15 let.

Cena představení je 70 Kč

Podrobnosti naleznete zde.

 

 

Projektový den Čtenářská gramotnost

V pondělí 9. března proběhne na naší škole projektový den zaměřený na prohloubení čtenářské gramotnosti u žáků. Co je čtenářská gramotnost? Porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů a rozvoje vědomostí. V tomto školním roce se vypravíme k nejstarším událostem na našem území v pověstech Aloise Jiráska.

 

 

Vybíráme

50 Kč na kopírování (nebo balík papírů)
4 ks toaletních papírů
2 ks papírových utěrek
1 box kapesníků (min. 100 ks)

 

 

Fyzika

Newtonovy pohybové zákony jsou základní učivo fyziky. Je třeba je pečlivě prozkoumat. V dnešní hodině jsme hledali způsob jak prokázat platnost zákona síly, setrvačnosti, akce a reakce.

 

 

Školní kolo v recitaci

V hodině literatury se konala soutěž třídy v uměleckém přednesu. Výběr textů byl pestrý, mnohé básně si žáci vyhledali v čítance, ale přišli i s výběrem ze sbírek Z. Svěráka a J. Žáčka. Zazněly verše J. Skácela, J. Voskovce a J. Wericha. Porota spolužáků rozhodovala o bodovém ohodnocení. Tak byly vybrány vítězky:

1. místo Eliška H., 2. místo Sofie Ř. a 3. místo Eliška B.

Všem patří pochvala za přípravu a vítězkám gratulujeme!

 

Mein Freund

V hodině německého jazyka jsme tvořili projekty o svých kamarádech. Používali jsme všechno, co jsme se za 1. pololetí naučili a snažili se ostatním sdělit, co nejvíc informací o kamarádovi, kterého jsme si vybrali. A moc se nám to povedlo.

 

 

Anglický jazyk

V hodinách angličtiny jsme se v této lekci učili o prázdninách a dovolených. Nejprve jsme si ve skupinkách připomněli užitečnou slovní zásobu, která se nám může v těchto situacích hodit a kterou jsme se v hodinách naučili. Poté jsme ve dvojicích zjišťovali, co náš kamarád o dovolené či prázdninách dělal nebo nedělal a tvořili z toho věty v minulém čase. Používali jsme pravidelná i nepravidelná slovesa v kladné i záporné větě, ptali se a odpovídali na otázky. Celá naše měsíční práce vyvrcholila tvorbou projektu o našich nejhezčích prázdninách, někdy možná i vymyšlených. A šlo nám to všem bezvadně!

 

 

Olympiáda v anglickém jazyce

V posledním lednovém týdnu si žáci 2. stupně, kteří mají rádi angličtinu a chtějí se v ní zdokonalovat i mimo vyučování, vyzkoušeli, jaké to je zúčastnit se olympiády v anglickém jazyce. Zatím sice jen ve školním kole, ale i tak to chtělo spoustu kuráže, odhodlání a píle.
První částí soutěže byl poslech rozhovoru, kde žáci prokazovali, nakolik mluvené angličtině rozumí. V průběhu plnění úkolů každý sám pro sebe zjišťoval, zda je pro něj projev rodilých mluvčích obtížný či nikoli.
Všichni řešitelé následně postoupili do druhého kola. Vylosovali si jedno z předem zadaných témat a před svým vystoupením  měli dostatek času na pečlivou přípravu. Mohli si zapsat základní myšlenky nebo poznamenat body či slovní zásobu, kterou budou ve svém vystoupení používat. Mezi vylosovanými tématy byla v mladší kategorii témata: jídlo, oblečení a základní informace o sobě a své rodině. U starších žáků to byla složitější témata jako například kultura, město, nakupování a služby nebo úplně nejtěžší – moderní technologie. Poté už přišel na řadu projev jednotlivých žáků. Každý to vzal trochu z jiné stránky – někdo mluvil hodně a v dlouhých větách, někdo se zaměřil spíše na stručnost a více na slovní zásobu k danému tématu. Hodnocena byla nejen znalost slovíček a gramatiky, ale také délka připraveného projevu, zřetelnost a plynulost mluvení a schopnost reagovat na otázky učitelek.
Konkurence letos byla větší než v minulých letech, ale v první kategorii i přesto uspěli dva žáci naší třídy – Sofča a Matěj P, kteří se umístili shodně na 2. místě. Oběma blahopřejeme, děkujeme za odvahu olympiády se zúčastnit a přejeme jim hodně radosti a úspěchů při dalším studiu jejich oblíbeného jazyka!

 

 

Projektový den matematiky – tvorba deskových her

Ve čtvrtek 30. ledna jsme v rámci projektového dne tvořili originální deskové hry. Zaměřili jsme se na matematické dovednosti a jejich procvičování. Snažili jsme se vytvořit svůj vlastní herní plán, pravidla, úkoly a výzdobu kartiček s příklady i hracího plánu. Všechny nás tato netradiční práce moc bavila a výsledek taky stojí za to!

 

 

Ukončení sběru odpadového papíru

Vzhledem ke krizi s odpadovým papírem, která je způsobená především zastavením
odbytu odpadového materiálu do Číny, 1. února 2020 končí sběr starého papíru! Moc nás tato situace mrzí, děkujeme za Vaši podporu.

 

Hodina přírodopisu

V posledních hodinách přírodopisu se věnujeme jednotlivým řádům ptačí říše. Povídáme si o hlavních znacích těla, kterými se od sebe liší např. dravci, sovy, pěvci, vrubozobí a jiní ptáci. Charakterizujeme jednotlivé zástupce i z hlediska potravy, hnízdění a způsobu života. Jako názornou pomůcku jsme si prohlédli vycpanou kachnu divokou, puštíka, kalouse, poštolku a kosa.

 

 

Čína – říše za Velkou zdí

Čína - říše za Velkou zdí

V pondělí 27. ledna 2020 jsme se zúčastnili dalšího dílu projektu Svět kolem nás. V letošní části jsme se ocitli v rozlehlé, historické a mystické Číně. Prošli se po Velké čínské zdi, pokochali se pohledem na jedinečné pandy velké, tajil se nám dech při prastarém rituálu nebeského pohřbu, vydali jsme se až na samotný západ země, kde Čína už téměř není Čínou.

Názory dětí:

Program se mi velmi líbil, třeba jak jedli škorpióny. Bylo zajímavé, že mají kamery ve všech městech a taky že jsou věřící. Cestovali po celé Číně, byli třeba na Velké čínské zdi, v Tibetu, jezdili vlakem atd. Těším se na příště, až se dozvím zase něco nového
Ela H.

Tento rok to bylo zajímavé, protože to bylo o Číně, prostě nádhera. Nejvíc se mi líbila velkoměsta a překrásná příroda.
Lukáš

Líbilo se mi to. Čína se zdá být obyčejná, ale tenhle cestopis dokáže, že je jedinečná.
Viki

Bylo to velice naučné, ale líbilo se mi to. Jídlo tam vypadalo zvláštně. Chtěla bych se tam někdy podívat.
Adriana

Viz: http://www.svetkolemnas.cz/popis-programu/cina/

 

Občanská výchova

V hodině občanské výchovy jsme hráli didaktické hry. Cílem bylo naučit se dodržovat dohodnutá pravidla, nepodvádět, lépe spolupracovat ve skupině. Museli jsme se sami dohodnout na rozdělení rolí a navzájem se respektovat. Také jsme se učili vhodně vyjadřovat sympatie k ostatním. V poslední části jsme museli přednést krátkou řeč na dané téma a ostatní mohli náš projev krátce hodnotit a komentovat. Rozvíjeli jsme tak nejen své řečové a vyjadřovací schopnosti, ale také jsme se navzájem lépe poznávali. A byla to legrace!

 

 

Lyžařský výcvikový kurz Filipovice

I letos uspořádala naše škola ve spolupráci se SVČ lyžařský výcvikový kurz, který se konal 12. – 17. ledna ve Filipovicích v Jeseníkách. Ubytovaní jsme byli v penzionu Pepovka v těsné blízkosti lyžařského areálu a i přes nepřízeň počasí jsme si užili nejen lyžování a koupání ve slaném bazénu, ale také  přednášku Horské služby o poskytování první pomoci doplněnou o spoustu praktických ukázek, které žáci vyzkoušeli přímo sami na sobě.  Pobyt se vydařil také díky vzornému chování všech zúčastněných.

 

 

Velikonoční Vídeň

Naše škola organizuje pro žáky 7. a 8. tříd jednodenní zájezd do velikonoční Vídně. Akce se uskuteční ve středu 8. dubna 2020. Navštívíme vídeňskou zoologickou zahradu, velikonoční trhy, centrum města a určitě zbyde i čas na drobné nákupy. Cena zájezdu je 725,- Kč a zahrnuje vstup do ZOO, dopravu autobusem, průvodce a cestovní pojištění.

Více informací a přihlášky obdrží žáci u p. uč. Špidlíkové, kabinet CJ

 

 

Putování Anglií a celodenní Londýn

Naše škola organizuje pro své žáky studijně poznávací zájezd s do Anglie, jehož součástí bude i celodenní prohlídka Londýna. Podrobné informace podává Mgr. Jana Kračmarová

Kdo: přihlášení žáci
Kdy: neděle 31. 5. – pátek 5. 6. 2020
Cena: 8 150 Kč
2. záloha: 3 000 Kč
Termín: do 30. ledna 2020
3. záloha: 3 150 Kč
Termín: do 31. března 2020

Podrobný program naleznete zde

 

 

Ruský jazyk

V ruštině už tvoříme věty ze slov, čteme a překládáme. A to všechno jen po půl roce!

 

 

Tři králové

Ve výtvarné výchově jsme se ještě vrátili k Vánocům a snažili se každý podle svého ztvárnit tříkrálovou tématiku. A opravdu se nám to dařilo. 🙂 

 

 

Anglické divadlo

V pátek 13. prosince se i přes nepříznivé datum (nešťastný pátek 13.!) odvážní žáčci 7. – 9. ročníku vydali do Brna do multikulturního centra na Kounicově ulici rozšířit a procvičit si anglickou slovní zásobu jinak než ve vyučování. Studenti středních škol nám poutavou formou předvedli tradiční milostný příběh Romea a Julie od Williama Shakespeara. A i když herci nebyli profesionálové, jejich výkony byly výborné. Naši žáci si nenásilně zopakovali už známé anglické pojmy a něco nového se za asi hodinu trvající představení naučili. Je jasné, že všichni neporozuměli každému slovu, ale gesta a mimika jim v pochopení obsahu hry napomohla.

Po představení jsme pak měli asi hodinu čas na návštěvu vánočních trhů na náměstí Svobody, kde si někteří dokoupili poslední vánoční dárečky a všichni jsme se mohli pokochat krásou a sváteční atmosférou nebo si dopřát něco dobrého na zahřátí.

     A jaký mělo představení úspěch?

Anglické divadlo bylo hezké. Při představení jsem se i zasmála. Moc se mi také líbilo náměstí a trhy.

Lucka P.

Bylo to moc hezké, bavilo mě to. Líbilo se mi, jak jsem si to pro sebe překládala.

Ester

 

 

Lucerna

Po více než 20 letech se do Mahenova divadla opět vrátil klasický kouzelný příběh Aloise Jiráska o hrdém mlynáři, který se nepoddal vrchnosti. A nám se podařilo získat vstupenky přímo na předpremiéru!

Vyrazili jsme z Ivančic ve složení téměř kompletní třídy 7. A, 7. B a dvě „náhradnice“ nemocných žáků z 8. B ve čtvrtek 12. prosince v 8 hodin od Besedního domu. Cesta uběhla rychle, zaparkovali jsme u Janáčkova divadla, a protože jsme zároveň s kulturním zážitkem chtěli nasát vánoční atmosféru a trochu se občerstvit, rozprchli jsme se po Náměstí Svobody. Každý si vyřídil svoje záležitosti a spokojeně jsme se mohli vydat za cílem naší cesty.

Rozdali jsme si vstupenky a překvapeně zjistili, že tentokrát budeme dílo sledovat z nejvyššího místa v budově Mahenova divadla – ze III. pořadí – až přímo pod stropem. Rozhled jsme měli náramný, až jsme se někteří trochu báli, ale zvládli jsme tu výšku všichni. Představení bylo vtipné s krásnými kostýmy a nádhernou scénou a užili jsme si i pravou divadelní přestávku. Rychle to uběhlo a už nás čekal jenom přechod zpět k autobusu a rychlý návrat do Ivančic Bububusem. Těšíme se zase příště!

 

 

Vánoční Vídeň

Již tradičně se žáci naší školy mohou pokochat adventní Vídní, nasát atmosféru tohoto dvoumilionového města a naladit se na nadcházející svátky. V pátek 6. prosince jsme vyrazili o půl sedmé z Ivančic, do Vídně jsme dorazili za necelé dvě hodinky. Nejprve nás čekal zámeček Belveder a poté jsme se přesunuli do centra a vydali se na obhlídku historických památek a zajímavostí metropole Rakouska. Naše prohlídka skončila před radnicí na nejznámějším a největším vídeňském trhu – Christkindlmarkt. Žáci zde měli volno, aby si sváteční atmosféru vychutnali dle svého. Na závěr nás čekalo ještě koupání v Laa an der Thaya. V místních termálních lázních jsme si prohřáli své kosti ve vodě o teplotě přes 37 C, sklouzli se na tobogánu a relaxovali ve slaném bazénu. Všichni žáci se chovali ukázněně, proto jim právem patří velká pochvala!

 

Zvol mě!

V pondělí 2. prosince jsme v hodině dějepisu navštívili KIC Ivančice. Shlédli jsme nejenom výstavu předmětů z různých historických období, ale hlavně jsme si připomněli 30. výročí pádu komunismu. Absolvovali jsme edukační program s názvem „Zvol mě“. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého k tématice komunistického režimu u nás a mohli si sami porovnat diktátorský režim s naším demokratickým. Nakonec jsme si vyzkoušeli, jak u nás probíhaly volby v roce 1946 a 1990.

Ohlasy dětí:

Na výstavě měli originály obrazů a jiných věcí. Nejprve jsme si prohlédli všechny exponáty a pak jsme se rozdělili na dvě skupiny. Potom jsme si zkusili, jak se volí a dověděli se o tom zajímavé věci od paní průvodkyně. Výstava se mi líbila, i když mě historie moc nezajímá. Zaujal mě kostel, který je už 100 let starý a je celý ze sirek.
Eliška H.

Program se mi líbil, hráli jsme hry. Bylo tam hodně zajímavých věcí, například jsem našla zvláštní psací stroj (cestovní).
Adriana

Probírali jsme vládu, volby, demokracii atd. Rozdělili jsme se do dvou týmů, dostali téma a plnili úkoly. Bylo to zajímavé a poučné.
Sofča

Byli jsme na programu o sametové revoluci. Vyzkoušeli jsme si volby demokratické a nedemokratické a zjišťovali, co je na demokracii a diktatuře dobré a špatné. Moc se mi to líbilo.
Lukáš 

Bylo to docela dobrý. Byly tam staré věci např. lebka aligátora, staré peníze atd. Zkoušeli jsme volit a pracovali ve skupinách.
Eliška B.

Výstava se týkala voleb a 17. listopadu. Měly ji na starosti dvě paní. Moc se mi líbila.
Pavel

 

 

Výtvarná výchova

V hodině výtvarné výchovy už jsme začali myslet na zimu. Snažili jsme se zachytit, jak krásné jsou stromy, ze kterých už opadalo listí a nasněžilo na ně.

 

Sběr pomerančové kůry

Kůru přineste usušenou a zváženou.

Pomerančová kůra

Pomerančová kůra slouží k výrobě kandovaného ovoce, používá se k dochucení cukrářských výrobků nebo jako zdobný potravní doplněk. Už méně známé je její léčivé působení. V pomerančové kůře je koncentrována mnoho cenných látek. Rozhodně se tak nedá považovat za jakýsi bezcenný obal nebo odpad.

Jak na nás působí

V pomerančové slupce je shromážděno mnoho léčivých látek. Velmi bohatá je například na obsah bioflavonoidů. Lidské tělo si tyto látky samo nedokáže vytvořit a proto je musí získávat z potravy. Bioflavonoidy jsou velmi důležité pro správnou funkci a kvalitu cév. Jsou také nezbytné pro optimální využití vitaminu C v organismu. Pomáhají chránit tělo před vnějšími vlivy, posilují imunitní systém a tím pozitivně ovlivňují řadu zdravotních problémů.

 

 

„Běhací diktát“

Když se řekne „diktát“, mnozí se nezatváří zrovna radostně. Ale umět správně česky psát je cílem naší výuky v českém jazyce. Takže trénujeme, jak se dá. Jednu hodinu mluvnice jsme celou věnovali kondičnímu pravopisnému tréninku. Zadání znělo: v tichosti vyhledáváš ve třídě barevné lístečky, věty na nich se naučíš, a pak je v lavici sám/sama sobě nadiktuješ a správně napíšeš. Nejde jen o rychlost, ale i o kvalitu. Dodržet pravidlo – v tichosti a diktovat sám sobě? A jde to, sedmáci to dokázali a ani si nevšimli, že sami sobě nadiktovali 18 vět. A co navíc, s minimem chyb v textu. Když se přece chce, tak to jde.

 

 

Dobrovolníci v hodině ruštiny

Ruští dobrovolníci ze střediska volného času v Ivančicích se věnovali žákům ZŠ Vladimíra Menšíka v hodinách ruského jazyka. Žáci tak měli možnost přijít do kontaktu s rodilými mluvčími, procvičit si s nimi azbuku a základní slovní zásobu s užitím  frází a jednoduchých vět.

 

Listování

V pondělí 4. listopadu v 10.30 h jsme navštívili v kině Réna scénické čtení cyklu LiStOVáNí. 

Co je LiStOVáNi???

Divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby. Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou oslovit a obzvláště u žáků a studentů probudit zájem o čtení a sebevzdělávání. Snaží se být pomocníkem pedagogů a rodičů v motivaci dětí ke čtení knížek. Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo LiStOVáNí cenu Nadace Český literární fond.

FAKE NEWS CHALLENGE

Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit? Tato kniha se šikovnou manipulací v samotném názvu vás dovede k tomu, jak nad záplavou informací, která se na nás denně valí, přemýšlet kriticky, ale bez zbytečné paranoie.

A jak se nám představení líbilo?

V kině jsme zasedli do sedadel a přivítali nás dva páni. Měli dlouhé pláště a velký smysl pro humor. Hráli jsme různé poučné hry, do přednášky vkládali i hudbu. Neustále jsme jim tleskali.
Pája

Byla to taková beseda. Páni nám vysvětlili, že na internetu se všemu nedá věřit a že není všechno napsané podle pravdy. Někteří žáci vystoupili na pódium a pantomimou si navzájem ukazovali tu stejnou větu a nakonec se dověděli, že někteří toho druhého napodobili špatně a vyšlo jim něco úplně jiného. Líbilo se mi to.
Kristýnka Z.

Bylo to vtipné, zatím nejlepší vystoupení v kině. Nejhorší pro mě bylo, jak jsme šli na pódium. A ty písničky byly nejvíc cool! Chci ještě jednou takové představení.
Honza

Bylo to srandovní. Hrozně jsem se styděla, když jsem šla za dveře, ale nejvíc, když jsem byla na pódiu.
Terka

Začalo to historií fake news, protože existovaly už ve starověku. Nejvíce využívané byly za druhé světové války a za studené války. Také dnes jsou velmi aktuální. Nejvíce mě bavilo, jak jeden pán mluvil rusky a druhý zase německy. Hodně se mi to líbilo.
Lukáš

Myslela jsem si, že to bude nudné, ale nebylo. Bylo to vtipné. Oba páni měli smysl pro humor, docela jsme se nasmáli. Uteklo to hodně rychle.
Aneta

Docela dobrý bylo, když jsme šli za dveře a pak na pódium a posílali si něco jako tichou poštu, ale bylo to jen mimické a z dlouhé věty vzniklo – dva ptáčci letěli. 🙂 Nebo že Karel Veliký prohlásil, že je veliký, ale měl jen asi 158 cm.
Eliška

 

 

Slova v českém jazyce

V ČJ jsme vyzkoušeli aktivizační skupinovou práci. Na barevné tabulce byla rozfoukaná písmena a žáci ve 4 – 5 členné skupině z nich měli v časovém úseku 10 minut vymyslet co nejvíce českých slov. Zadání nebylo nijak omezeno, žáci tvořili zájmena, příslovce, citoslovce, slovesa, ale hlavně podstatná jména. Pár písmenek a z nich mnoho slov. Slova jsme pak spočítali a našli vítězný tým. Ze 13 písmen, tak aby se žádné neopakovalo (T bylo výjimkou), vytvořil 50 slov. Skupina musela spolupracovat, dávat pozor, aby se neopakovala, a také hlídat pravopis. Příští hodinu slova rozčleníme podle jednoznačnosti a mnohoznačnosti a vyhledáme přesné významy ve SSČ. Ve výčtu ze skupin vedla slova jednoslabičná, a jaké bylo nejdelší slovo? TAJEMSTVÍ, tím začneme v příští hodině výzkum o významu slov v jazyce.

 

 

OSV – výročí Vladimíra Menšíka

V pondělní hodině OSV jsme si připomněli nedožité devadesáté narozeniny ivančického rodáka Vladimíra Menšíka, jehož jméno nese i naše škola. Dozvěděli jsme se plno zajímavých věcí například – že se původně nejmenoval Vladimír ale Vladislav, ve filmech a seriálech hrál ve více než 150 rolích, že hrál házenou, dostal se na JAMU až na druhý pokus, že je po něm pojmenovaná rozhledna na Hlíně a také jedna brněnská tramvaj atd. Jeho filmovou tvorbu jsme si pak  připomněli v kině Réna na promítání filmu Což takhle dát si špenát, při kterém jsme se opět všichni dobře pobavili.

 

Fyzika

V hodině fyziky jsme procvičovali výpočty průměrné rychlosti. Úkol se zdál nejprve složitý, nakonec to ale bylo vlastně jednoduché. Podívejte se, jak nám to šlo.

 

 

Evropský den jazyků

V pátek 27. září jsme opět po roce oslavili  Evropský den jazyků tentokrát projektem na téma “ Pohádková postava.“ V první hodině jsme se od dobrovolnice ze SVČ Ivančice dověděli, jaké pohádky mají rády děti v její rodné zemi – v Turecku. Poté jsme plnili úkoly – vybrané pohádkové postavy spojovaly se státy, ze kterých jsou, s jazyky jakými mluví. Také jsme si pustili filmové ukázky různých pohádkových příběhů a snažili se je uhodnout. Nakonec přišla na řadu naše vlastní tvorba. Vyráběli jsme plakáty o naší oblíbené filmové postavě.

 

 

Adaptační pobyt

Jako každoročně i letos jsme se, tentokrát v pondělí 16. září, vydali na adaptační pobyt, který se už tradičně konal na faře v Čučicích. Většina z nás zde nebyla poprvé, takže pobyt pro nás nebyl žádným překvapením a věděli jsme, co od něj můžeme čekat. A myslím, že pro nás ani tentokrát nic nebylo zklamáním.
Sraz jsme měli v 9.30 na autobusovém nádraží. Změnou pro nás bylo, že jsme kvůli objížďkové trase přes Oslavany jeli linkovým autobusem. Cesta proběhla hladce, následovalo ubytování a úvodními aktivitami začal zajímavý dvoudenní program plný her a zábavy. Počasí nám bylo (až na ranní chlad) na toto roční období příznivé a tak příjemné prostředí farní zahrady a budova fary byly ideálním místem pro naše hry a aktivity připravené Simonou a Nikolou ze SVČ Ivančice. Při všech činnostech se děti dovídaly spoustu informací o svých spolužácích i o sobě a nenásilně utužovaly vzájemné vztahy a učily se spolu komunikovat a naslouchat si. Zajímavý program a výborná strava způsobily, že se v úterý odpoledne nikomu domů ani moc nechtělo.

Adapťák jsem si velice užila. Hráli jsme různé hry, zkoušeli jsme si malovat ve dvojici. Říkali jsme si o právech, co můžeme a co ne.
Ela

Moc se mi tam líbilo. Hráli jsme zábavné hry, při kterých jsme se sbližovali. Obědy měli taky dobré. Adapťák jsem si užila.
Sofča

Nejlepší byla stezka odvahy, když jsme šli lesem. Sice jsem se dost bála, ale bylo to dobrý. Byl to asi nejlepší adapťák, co jsme měli.
Aneta

Moc se mi tam líbilo, poprvé za všechny adapťáky mě bavily všechny hry.
Pája

Líbilo se mi tam, protože se spolu bavili všichni a nikdo nikoho neodsuzoval. Byli jsme všichni se všemi.
Eliška

Bylo to super. Pracovali jsme ve skupině a snažili se být tým. Byly tam i aktivity na pantomimu a to mě hodně bavilo. Chtěla bych tam jet i příště.
Kristýnka V.

 

 

 

Sběr papíru

Od 2. 9. 2019 sbíráme starý papír. Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

Děkujeme