V pátek 20. 6. proběhl v parku na Réně  BRANNÝ DEN naší školy. Počasí bylo super. Po úmorných vedrech bylo velmi příjemné dopoledne. Vše začalo cvičným poplachem na 1. a 2. stupni. Ten jsme zvládli na jedničku. Pak jsme se všichni sešli v parku na Réně. Postupně po pětičlenných hlídkách se všichni zúčastnili branného závodu, který uspořádalo SVČ v Ivančicích. Žáci si vyzkoušeli svou fyzickou kondici v náročném zdolávání svažitého terénu na ivančickou rozhlednu a na divadlo. Na cestě plnili mnohé branné úkoly a vyzkoušeli si i střelbu ze vzduchovky. V prostoru u hospody jim žáci devátých tříd připravili plnění dalších aktivit, které je potřeba znát a umět v případech povodní, havárek a dalších nečekaných situací. Na stanovištích si soutěžící nacvičovali přenos raněného, stabilizovanou polohu, obvazování ruky, nohy, zopakovali si důležitá telefonní čísla, vyzkoušeli si volání na krizovou linku a spoustu dalších úkolů. Pochvala patří všem hlídkám. Ti nejlepší z každé třídy byli odměněni diplomem. Branný den se vydařil a už teď se těšíme na jeho další ročník. Raději však budeme, když tyto znalosti a dovednosti nebudeme muset nikdy použít.

Dana Kuczmanová