Ve čtvrtek 20. 6. se žáci 3., 4. a 5.třídy vypravili do Dolních Kounic. Páťáky tam dovezl pan Buček vlastním autobusem, za což mu samozřejmě mnohokrát děkují.  Třeťáci a čtvrťáci se rozhodli pro dopravu linkovým autobusem. Věřte, že někteří žáci tak cestovali poprvé. Všichni jsme se sešli na kounickém náměstí a vydali se k hradu. U brány už nás vítal pan kastelán, který nás uvedl do hradního areálu.  Na začátku jsme dostali červené nebo modré mašličky a tím jsme se rozdělili do dvou družstev. Netypická prohlídka okouzlujících hradních prostor formou her a soutěží v boji o poklad, mohla začít. Viděli jsme hlubokou studnu, černou kuchyň, hladomornu, mučírnu, obrazárnu, hodovní salón i historické toalety. Některé dívky nadchla obřadní místnost, která se aktivně v těchto měsících využívá. Prohlídka a boj o poklad skončil výhrou červeného družstva, ale sladkou odměnu si zasloužily všechny děti.

Po soubojích nastal čas míru, nebo spíš hodování. Posadili jsme se tedy ke stolům pod slunečníky, nasvačili jsme se a dostatečně napili. Komu zbyly síly, čas před odjezdem mohl naplnit tancováním, skákáním na trampolínách nebo bojováním s meči. K osvěžení v tento horký den skoro všichni využili puštěný vodotrysk. Po příjemně stráveném dopoledni se suvenýry v kapse a úsměvy na tváři jsme prostředí hradu opustili.

Cesta domů byla také zajímavá. Tentokrát jsme jeli linkovým autobusem všichni. Protože „horko“ bylo již neúnosné, vystoupili jsme na Stříbském mlýně, osvěžili se v řece a do Ivančic jsme pokračovali pěšky.

Školní výlet byl u konce, tak zas příště!