1. června má svátek nejen Laura, ale hlavně všechny děti, ať už malé nebo ty odrostlejší. Protože v sobotu do školy nechodíme, slavili jsme už v pátek. Každá třída trošku jinak, jednu věc však měly společnou všechny. Aktivity se týkaly zdravého životního stylu. Protože počasí bylo proti nám, strávili jsme dopoledne ve škole, učení šlo ale stranou a my jsme se bavili, hráli si, sportovali, atd.

Třeťáčci si přečetli pohádku o Drakovi z království, kde jedli jen samé nezdravé věci, roztřídili a vybarvili si obrázky ovoce a zeleniny a taky pochutin, které až tak dobré nejsou – popcorn, brambůrky. Na závěr si vyluštili křížovky. Čtvrťáci besedovali o tom, co jim chutná a co už méně, co jsou vitamíny a k čemu jsou dobré. Potom děti nalepovaly nasbírané obaly od potravin na postavy z kartonu, vytvořily tak sportovce a tlouštíka. Páťáci plnili tento úkol také a všem se jejich dílo vydařilo. Po těchto aktivitách následovala procházka pohádkovou cestou, kterou připravili pro své mladší spolužáky žáci devátých tříd.

Na druhém stupni zahájily Den dětí třídy sportovním kvízem. Děti si mohly ověřit svoje znalosti o sportovcích, sportovních odvětvích, olympijských hrách. Po první hodině se potom osmáci přesunuli do kuželny jednoty Orel, kde vzájemně poměřili síly ve srážení kolků. Šesťáci si během dopoledne zasoutěžili v různých netradičních disciplínách – např. hlavičky s nafukovacím balonkem, slalom s míčkem na lžíci, hod na cíl, dřepy na čas. Měřili si tepovou frekvenci před a po zátěži, počítali index poměru váhy a výšky–BMI. 7.A zápolila také ve sportovních disciplínách. A vedla si víc než dobře. Navíc děti vyhledávaly informace o olympijských sportovcích a o OH vůbec. 7.B zaměřila svou pozornost na téma kouření. Z jejich dopolední práce vzešly moc pěkné plakáty, ze kterých se mohou poučit i ostatní spolužáci.

Dopoledne uteklo velmi rychle. Ze školy jsme si odnášeli plno zážitků a snad i myšlenku, že pohyb ke zdravému životnímu stylu prostě patří.

Jitka Tesáčková