1. června mají v mnoha zemích světa děti svůj velký den. Jak už bývá tradicí na naší škole, připravili žáci 9. ročníků zábavné dopoledne pro děti z prvního stupně na téma „Pohádkový poklad“. 

Zaměřili se na nejznámější pohádky a vyrobili si super kostýmy. Každá pohádková postava pak měla nachystaný úkol pro děti typický k této postavičce. Tak např: Křemílek a Vochomůrka sázeli semínko a k tomu zpívali písničku: „Vstávej semínko, holala, bude z tebe fiala“, děti dávaly do květináčku s hlínou oříšek a zpívaly. Spejbl s Hurvínkem – děti měly na koloběžce objíždět kužely slalomem. Králíci z klobouku – děti skákaly v pytlích okolo klobouku, a další a další atrakce, za které při splnění všech 11 stanovišť získaly poklad ve formě bonbónů, zápich postavičky Křemílka a Vochomůrky a papírovou masku. K poslechu a k tanci, kterým jsme celou pohádkovou šou ukončili, nám hrála DJ Hanka. Všechny dekorace, doplňky a upomínkové předměty vyráběli žáci v hodinách Vv a Pč.

Vzhledem k nepříznivému počasí, byla tato akce v budově na 1. stupni a ve školní jídelně, což nám vůbec nevadilo. Všem se projektový den, který se jmenoval „Děti dětem“, moc líbil, všichni si ho užili a určitě na něj budou i s radostí vzpomínat.

Poděkování, velký dík a pochvala patří žákům 9.A a 9.B, kteří se podíleli na této akci, vyučujícím, kteří ve Vv a Pč tvořili obrazový materiál a dekorace a malým dětem za vzorné chování při soutěžích.

J. Kračmarová, A. Krejčířová, M. Lenertová

Fotografie

Video