Ve čtvrtek 16. 5. naše škola pořádala na stadionu FC Ivančice atletické závody. Počasí bylo přesně takové, jaké jsme potřebovali. Sluníčko svítilo, a tak nic nebránilo tomu, aby se den plný sportovních úspěchů vydařil.

Soutěžilo se v běhu na 60 metrů, skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem. Vládla opravdu soutěživá a sportovní nálada. K pohodovému dni přispěla i místní hospůdka, kde se naši sportovci mohli občerstvit, ale i povzbuzování a podpora spolužáků i příchozích rodičů.

Závodů se zúčastnili kromě žáků naší školy i žáci ZŠ TGM Ivančice, MŠ, ZŠ a DD Ivančice, žáci ze ZŠ  Neslovice, ZŠ Rosice, ZŠ Ořechov a ZŠ Silůvky.  Soutěžilo se ve čtyřech  kategoriích:

I. kategorie – dívky  1. – 3. ročníku
I. kategorie – chlapci 1. – 3. ročníku
II. kategorie – dívky  4. a 5. ročníku
II. kategorie – chlapci  4. a 5. ročníku

Všichni vítězové byli oceněni diplomy a pěknými cenami a každý účastník obdržel malou sladkou odměnu, aby se i na příští ročník těšil stejně jako my. Týmy naší školy získaly několik hezkých ocenění, všem gratulujeme. Chtěli bychom také poděkovat žákyním i žákům 9. ročníků, kteří nám, organizátorům, pomáhali po celou dobu závodů.

Těšíme se i na příští atletické závody, které snad budou stejně vydařené jako ty letošní.

 Štorková J., Tesáčková J.