OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dne 19. dubna se žáci 8. a 9. ročníku vydali do nám velmi blízké jaderné elektrárny. Cesta do Dukovan netrvala dlouho. Necelých 20 km jsme zvládli během pár minut. Exkurze do JE Dukovany je pevnou součástí výuky fyziky na naší škole. Kapitola Atomy a záření je velmi obtížná, proto každá názorná pomůcka pomůže. Ve dvouhodinové exkurzi se děti dozvěděly informaci o historii elektrárny, základním principu řízené řetězové reakce, funkci jaderného reaktoru, nakládání s radioaktivním odpadem a spoustu dalšího ze života dukovanské elektrárny. Na unikátní mlžné komoře mohly pozorovat stopy, které zanechává přirozené záření v našem okolí. Zajímavá byla i návštěva modelu reaktoru v životní velikosti. Letošní rok jsme exkurzi navštívili v předstihu. Kapitolu jaderná elektrárna budeme probírat v příštích hodinách. Věřím, že návštěvou tohoto unikátního zařízení získali žáci představu o složitých pochodech, které v jaderné elektrárně probíhají. Doufám také, že jim pomůže snáze pochopit dále probíranou látku ve fyzice.

P. Procházka