V pátek 22.3. se na naší škole konalo tradičně další kolo oblíbené soutěže Matematický klokan. Ve vybraných třídách 1. i 2. stupně se sešli všichni zájemci o možnost poměřit se s ostatními žáky z celé České republiky. Soutěž vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu. Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Za celou Českou republiku se vyhodnocují výsledky a nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.

Soutěže se na 1. stupni zúčastnilo 76 žáků v kategoriích CVRČEK a KLOKÁNEK, na 2. stupni pak 51 žáků v kategoriích BENJAMÍN a KADET.  Soutěžící měli na řešení úloh hodinu čistého času. Řešili celkem 24 otázek za 3, 4 a 5 bodů podle obtížnosti. Na začátku soutěže je každému soutěžícímu přiděleno 24 bodů. Pokud ale soutěžící odpověděl špatně, odepisuje se mu za každou špatně zodpovězenou otázku 1 bod. Pokud se rozhodl neodpovídat, body nezískal a ani se mu bod neodečetl.  Maximum získaných bodů je 120. Počty bodů všech soutěžících se odesílají a je možné své výsledky porovnat na internetových stránkách. A jak se našim žáčkům – „klokanům“ – dařilo? Kdo patřil mezi nejlepší řešitele na naší škole?

  Cvrček

Chaloupka Aleš

3.

64

Malík Vojtěch

2.

58

Budil Matěj

2.

55

  Klokánek

Kateřina Kračmarová

5.

87

Veronika Froncová

5.

76

Patrik Štork

5.

73

  Benjamin 

Sabina Eiblová

6.B

77

Hana Oprchalová

7.A

66

Jakub Nečas

6.B

58

  Kadet

Filip Kratochvíl

9.A

68

Martin Muzikář

9.B

57

Hana Pelikánová

6.A

47