V pondělí 11. března proběhl ve školní družině další ročník soutěže nazvané Šouparáda. V šesti netradičních disciplínách si děti vyzkoušely svoji obratnost. Závodilo se v těchto úkolech: stavba pyramidy z lahviček od Actimelu, výdrž na dvou skákacích balonech vsedě bez držení, zručnost v navlékání korálků, vytahování barevných domin z neprůhledného sáčku, určování kuliček schovaných v ruce či hledání esa ze tří karet.

Všichni soutěžící se snažili podat co nejlepší výkony, a proto byl součet výsledných bodů velmi vyrovnaný.

První tři místa si vybojovalo hned několik dětí – Dan Dedek, Sabina Živnová a Jakub Kovář, Monika Oulehlová, Adélka Jelínková, Simona Antlová a Vojta Šmarda. Odměnou byly nejen drobné ceny a sladkosti, na kterých si pochutnali i ostatní zúčastnění, ale i spousta legrace, kterou při zápolení prožili.

M. Sojková