Jak by asi měl vypadat ideální elektrospotřebič? Určitě  by měl být velmi malý, nejlépe vše funkční, s velmi jednoduchým slovním ovládáním, ekologicky šetrný a neplýtval by téměř žádnou elektřinou. Mohl by fungovat například na …A samozřejmě by měl být hlavně takový, aby po dosloužení zmizel jako mávnutím kouzelného proutku. Ale jistě uznáte, že tak daleko ještě nejsme, ale možná jednou …

Minulý měsíc ministerstvo školství ve svém projektu Recyklohraní vyhlásilo výtvarnou  soutěž s názvem „Jak by měl vypadat ideální elektrospotřebič?“ Protože jsme do projektu zapojeni v předmětu Ochrana životního prostředí, zúčastnili jsme se i my – deváťáci  Připravili jsme pro své mladší spolužáky – žáky 3. a 4.třídy – výtvarnou soutěž s tímto názvem. Ti se svého úkolu zhostili s velkým nadšením. Stříhali, lepili a malovali na krabice různých velikostí elektrospotřebiče podle svých představ. Bylo velmi těžké vybrat jen tři nejlepší ze všech, protože každý byl nějak výjimečný. Ale zvítězit může jen jeden. Tři nejlepší práce jsme ocenili diplomem a drobnými cenami.

Všechny  výrobky jsou vystaveny k nahlédnutí v budově 1.stupně.

Žáci 9. třídy a Mgr. D.Kuczmanová