24.10 se žáci 3.třídy v rámci prvouky zúčastnili velmi zajímavého výukového programu „TOULKY IVANČICKOU MINULOSTÍ“, který si pro nás připravila p. Ondrová ze SVČ. První naší zastávkou se stal dům Quida Adlera. Tady si malí cestovatelé vyslechli stručnou historii našeho města a splnili jeden z mnoha praktických úkolů, které je provázely po celou dobu programu – vyjmenovat tři řeky protékající Ivančicemi. Další aktivita je čekala u židovské synagogy. Nápis, který je nad vchodem do ní, měli přeložit do českého jazyka. U budovy městského úřadu se dozvěděli k čemu sloužila v minulosti a zasoutěžili si zde ve skládání městského znaku. O ivančické věži si vyslechli nejen několik poutavých pověstí, ale i informace založené na pravdě. Odtud se přesunuli do ulice Ve Sboru k památníku Jana Blahoslava. Na tomto místě děti poznávaly podle černobílých fotek z nedávné minulosti místa nacházející se v Ivančicích. Některé fotografie byly opravdu velmi těžké rozpoznat, přesto znalosti žáků byly skvělé a bylo vidět, že své město dokonale znají. Další kroky jejich toulání vedly do Rybářské ulice k rodnému domu Vladimíra Menšíka. Vzpomenout si však na všechny jeho filmy, kde ztvárnil nějakou roli, bylo pro mnohé velmi těžkým úkolem. Poslední zastavení bylo na náměstí Palackého u morového sloupu a historické kašny, která bývala pro obyvatele náměstí a přilehlých ulic jediným zdrojem pitné vody. Za absolvování programu byly děti odměněni malou sladkostí, osvědčením, ale i spoustou nově načerpaných vědomostí o královském městě Ivančice.

Za kolektiv třeťáků K. Dokoupilová