Středa 24. října byla pro všechny žáky tak trochu výjimečná, nejenže byl poslední den před podzimními prázdninami, ale navíc se šesté a sedmé ročníky vydaly na exkurzi o Bibli kralické do nedalekých Kralic nad Oslavou. Tiskárna Bible kralické byla do Kralic přestěhována z Ivančic, z města, které všichni dobře známe, neboť zde už nebyla Jednota bratrská vítána. Proto se uchýlili do nedalekých Kralic, kde na zdejší tvrzi, mohli dokončit svůj velký plán – přeložit Bibli z hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny, tedy z jazyků, kterými byla původně napsaná. Paní průvodkyně nám ukázala i přesnou repliku tiskařského stroje, který v 16. století Bibli (a nejen ji) tiskl. Také nám vytiskla list na památku. Také jsme si prohlédli nálezy z vykopávek – litery. Měli jsme možnost vidět hlínu z hrobu Jana Amose Komenského, vychutnat si atmosféru místního kostelíku (který je upraven do podoby, jak asi vypadal v době působení Jednoty bratské), prohlédli si pomník věnovaný knize – nikde jinde na světě kniha svůj pomník nemá a také zbytky tvrze.

L. Moresová