Ve středu 17.10. 2012 si žáci 8. a 9. ročníku zasoutěžili v celostátní soutěži Přírodovědný klokan. Pořadatelem této soutěže je Univerzita Palackého v Olomouci. Na žáky čekalo 24 testových otázek rozdělených podle náročnosti do 3 skupin po 3, 4 a 5 bodech. V jednotlivých úkolech si žáci ověřili svoje znalosti, dovednosti a uvažování z matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu.

Nejúspěšnějšími řešiteli naší školy byli:

1. místo: Vladislav Světlík (8.tř.) – 58 bodů

2. místo: Daniel Krystýnek (9.A) – 49 bodů

3. místo: Marie Veselá (8.tř.) – 47 bodů

Všem účastníkům děkuji za účast v soutěži.

Mgr. Pavel Švehlík