19. října 2012

V pátek 19. října otevřela naše základní škola dveře nejen svým žákům a vyučujícím, ale i dalším zájemcům o chod běžného školního vyučování. Všichni byli vítáni, známí i neznámí, školáci budoucí i bývalí a samozřejmě každý, kdo projevil zájem prohlédnout si školu. Obě budovy se na tento den pečlivě připravovaly, žáci i vyučující zdobili, vyráběli a třídní kolektivy mezi sebou soutěžily o nejlépe vyzdobenou třídu. Také chodby ožily barvami podzimní přírody, dýněmi, vřesy a dalšími symboly tohoto ročního období. Průvodkyně všechny vítaly hned u dveří, zasvěceně vyprávěly o chodu školy, o vybavení odborných učeben i kmenových tříd. Návštěvníci si mohli prohlédnout družinu pro menší děti, Informační centrum pro starší žáky vybavené knihovnou a počítači připojenými na internet. Všichni měli možnost vyzkoušet si úkoly ze soutěže Známe své město, kterou naše škola pro žáky pořádala k 800. výročí založení Ivančic. Samozřejmě nechyběly exkurze do jazykové učebny s předvedením interaktivních programů a do počítačové učebny, kde průvodkyně představily webové stránky školy, zadané domácí úkoly, možnost objednat si oběd či projít si internetovou žákovskou knížku. Menší děti se zabavily v dětském koutku, kde na ně čekalo rozptýlení a hry. Pro všechny hosty připravily šikovné žákyně občerstvení ve sborovně, rozdávaly se informační letáčky, nálepky s logem školy a pro děti sladké odměny, balonky a větrníky, které pro ně vyrobili zruční deváťáci.

1. stupeň

2. stupeň

20. října 2012

Ani druhý den, v sobotu 20. října, škola neutichla a dveře nezůstaly zavřené, naopak, budovy ožily vánočními dílnami, na kterých žáci, rodiče a učitelé tvořili krásné výrobky na prodejní vánoční jarmark. Výtěžek každoročně věnujeme na našeho adoptovaného spolužáka – Ábela z Ugandy. Ve škole se nejen tvořilo, ale šikovné průvodkyně vítaly i další zájemce o prohlídku. Velkou radost nám udělala hojná účast a všechny pozitivní reakce dětí, rodičů, prarodičů i ostatních hostů, podle jejich slov máme krásnou školu. Velmi nás to těší a všem, co nás navštívili a pochválili, děkujeme, je to pro nás velká motivace pro další aktivity.

Vánoční dílny

A přijďte příští rok zase, jste srdečně vítáni.

učitelé a žáci ZŠ V. Menšíka