V šestém ročníku mají školáci mnoho nových vyučovacích předmětů, přibyl např. zeměpis a dějepis. Dva nové obory, kde se děti seznamují s poznatky z oblastí geografie a historie. V dějepisné výuce poznávají chronologicky etapy lidské minulosti a seznamují se s vývojem člověka v pravěku. Není tedy vhodnější období k návštěvě pavilonu Anthropos, než je právě začátek výuky o pravěku. V muzeu zaměřeném na nejstarší počátky lidstva a rozvoj kultury jsou expozice tematicky rozčleněné. Úvodní předsálí představuje chování a život předchůdců člověka „Primáti naše rodina“, výzkum evoluce člověka „Genetika ve vývoji člověka“ a pokračuje představením „Příběhu lidského rodu“. V hlavním sále pokračuje výstava věnovaná nejstarším dějinám osídlení Moravy i celé Evropy jsou rozděleny na části – „Morava lovců a sběračů“, „Nejstarší umění Evropy“ a „Paleolitické technologie“. Anthropos představuje i mnoho interaktivních prezentací a řadu dioramat z prostředí života lovců a sběračů. Vše korunuje svou životní velikostí rekonstrukce mamuta, který je symbolem pavilonu.

Všechny části muzea žáci prozkoumali a cestou po studiu památek hmotných vyplnili i pracovní list. Všichni byli velmi pracovití a šikovní, pečlivě vyhledávali informace a zaznamenávali si i zajímavosti, které je zaujaly. Na závěr se za odměnu vyfotili s mamutem a jeho mamuťátkem a pokračovali dále na výstavu „Viděl světy dávno minulé“, která přiblížila život a dílo Zdeňka Buriana, neznámějšího malíře pravěku.

R. Blažková

Po relaxaci v muzejní kavárně pokračovala cesta do Hvězdárny a planetária.

Hvězdárna a planetárium

Dějiny astronomie jsou dějinami objevování planety Země. Všichni významní mořeplavci a cestovatelé využívali k navigaci nejen kompas, ale také hvězdné nebe. A tak jsme následovali v poutavém dokumentu Kryštofa Kolumba na jeho cestě Atlantským oceánem až do blízkosti amerického kontinentu. Seznámili jsme se nejen se severní hvězdnou oblohou, ale přesvědčili se také o kulatosti naší planety. Naučili se určovat světové strany a zjistili, k čemu jsou dobré zeměpisné souřadnice. Zavítali jsme do jižních zeměpisných šířek a prozkoumali exotická souhvězdí jižní oblohy.

V závěru se přenesli do 21. století a podívali se na to, jak pracují moderní navigační systémy (například GPS) a proč se bez nich už jen stěží obejdeme. Součástí představení byla komentovaná procházka aktuální hvězdnou oblohou. Na vlastní oči jsme mohli spatřit nejrůznější souhvězdí i jednotlivé hvězdy. Při odchodu z planetária měly děti možnost zakoupit si některý z nabízených suvenýrů. K mání byly 3D pohlednice s planetami, nejrůznější knihy, záložky i pravítka s tematikou Vesmíru. Mnozí si odnášeli nějakou tu drobnost na památku.

J. Tesáčková

Z ohlasů dětí lze vyčíst, že se jim exkurze moc líbila.

„Na exkurzi v Antroposu se mi moc líbilo, moc jsem se těšila na mamuta s mamuťátkem. Bylo to pěkné. Pak jsme byli v planetáriu, tam jsem si připadala jako ve Vesmíru. Výlet byl super!!“

Sabča E.

„V Antroposu jsme viděli krásné velké mamuty a jak se vyvíjel člověk. A také tam byla Věstonická venuše. Moc se mi to líbilo.“

Marťa K.

„Bylo to super. Líbilo se mi v Antroposu i planetáriu. Dozvěděli jsme se nové věci. Výstava Zdeňka Buriana byla také hezká.“

Pavla Š.

„Nejvíc se mi líbilo v Antroposu. Ten velký mamut byl nejlepší. V planetáriu se mi líbily ty hvězdy, jak svítily. Bylo to úžasný.“

Sabča N.

„V Antroposu se mi líbilo vykládání p.uč., protože mám o dějepis zájem. V planetáriu se mi líbila prezentace o Kryštofu Kolumbovi.“

Kačka H.

„Mně se líbilo všechno, ale nejvíc v planetáriu.“

David B.

Líbilo se mi všechno. V Antroposu se mi nejvíc líbil velký mamut s mamuťátkem a v planetáriu, když ze stropu udělali noční oblohu a ukazovali nám nějaká souhvězdí.

Klárka E.