Osmáci nejsou zrovna vzorem všech čtenářských ctností, přesto pravidelně navštěvují Městskou knihovnu Ivančice. V prostorech se už sice pohybují zasvěceně, ale vždy je paní Voborná nějakou tou novinkou překvapí. V letošním roce je soustředila na oddělení pro dospělé. Zde už je odlišné členění knih, je rozděleno na beletrii, poezii, sci-fi, detektivky a také na oddělení literatury naučné. Osmáci se seznámili s mezinárodním systémem označování knih i s elektronickým katalogem. Každý si vyzkoušel vyhledávání konkrétního autora nebo jeho díla v katalogu. Žáci měli totiž v knihovně za úkol zjistit vše o autorovi, kterého v září poznali při zadávání mimočítankové četby. Každý tedy v katalogu hledal konkrétního autora, básníka či dramatika a zjišťoval, kolik knih je od daného spisovatele v knihovním fondu a jaký je o jeho dílo zájem. Zkoumali počty knih, jež jsou momentálně k dispozici, a kolik z nich je právě v oběhu mezi čtenáři. Vše si žáci pečlivě poznamenali, a pak se vydali mezi regály zopakovat si abecedu a vypátrat fyzicky knihu svého autora. Mnozí toho využili a knížku si rovnou prohlédli nebo si ji dokonce zapůjčili. Teď je čeká druhá část projektu, přečíst knihu a připravit pro ostatní spolužáky záznam čtenářských poznatků, s referáty se budou navzájem seznamovat v hodinách mimočítankové četby.

Přeji všem mnoho pestrých čtenářských zážitků.

R. Blažková, uč. ČJ