Dne 26. 9. se každoročně slaví Evropský den jazyků, který připomíná jazykovou rozmanitost našeho kontinentu. Na naší škole jsme tomuto svátku věnovali týden od 24. do 27. září a nazvali ho Evropský týden jazyků. Letošním tématem byla sportovní událost číslo jedna – Letní olympijské hry v Londýně. Věděli byste, v jaké řeči se volejbal řekne odbojka? Nebo plavání – nuoto? Takové a další podobné otázky se snažili žáci zodpovědět nejen v jazykových hodinách.

V osobnostní a sociální výchově si všichni přiblížili hlavní myšlenku, poslání olympijských her, jejich symbol a motto. Na slepé mapce zakreslovali jména evropských měst, ve kterých v minulosti olympiády proběhly.

Na prvním stupni se tématu jazyků věnovaly nejen hodiny angličtiny, ale především výtvarná a hudební výchova. Děti poslouchaly hymny různých zemí a správně je přiřazovaly nebo malovaly obrázky maskotů OH v Londýně či piktogramy jednotlivých olympijských sportů.

S rostoucím věkem žáků se obtížnost úkolů zvyšovala. Na druhém stupni se snažili uspořádat do správného pořadí úryvky novinových článků a odhalit, o jaký jazyk se v nich jedná a o kterém sportovci se v nich píše. Na internetu vyhledávali informace o medailistech z olympiády – např. kde žijí, jaké jsou národnosti nebo kterým koníčkům se věnují ve volném čase. Nejtěžší úkol zbyl na deváťáky – s pomocí slovníku překládali názvy olympijských sportů a třídili je do kategorií podle zaměření.

Všechny informace pak děti společně zpracovaly do projektů, které ozdobí třídy a chodby obou školních budov.

 Lenka Moresová a Jana Kračmarová